BIV

BIV & SFPE logos

Föreningen för brandteknisk ingenjörsvetenskap

NYHETER

BIV har startat ett försäkringsutskott

Det har under flera års tid saknats ett gemensamt forum för att diskutera frågor inom brandteknisk ingenjörsvetenskap för försäkringsbranschen samt ett gränssnitt för branschen i stort att föra dialog med försäkringsbranschen.  Det har inkommit flera önskemål till BIV som gjort en behovsanalys och haft dialogmöten. Under våren tog styrelsen beslut att starta ett försäkringsutskott där ledamoten Helena Klasson (LF Norrbotten) varit drivande. Det nystartade försäkringsutskottet har haft ett första möte med ett 10-tal deltagare och Jens Kjerulf är utnämnd till sammankallande för utskottet. Frågor som ny teknik, höga träbyggnader, samhällsviktiga verksamheter mm kommer att diskuteras för att hitta gemensamma konstruktiva lösningar och främja hållbarhet tillsammans.

Hoppas även du som är verksam i försäkringsbranschen vill delta i det nya försäkringsutskottet!  Nästa möte är planerat 1/12 kl. 9.00 via Teams.

Anmäl dig via mail till helena.klasson@lfnorrbotten.se eller jens.kjerulf@bolander.se.

(Medlemskap i BIV krävs).

Inbjudan till SFPE Konferens i Ljubljana

Nu ges möjlighet att anmäla Dig till SFPEs konferens om brandskydd och hållbart byggande i Ljubljana, Slovenien, 29-30 November.

Ta chansen och anmäl Dig innan den 27 oktober för rabatterad anmälningsavgift!

SFPE låter hälsa:

If you are a fire protection engineer who works on projects that include battery/energy storage systems, façade systems, photovoltaics, mass timber, external living walls (or if you plan to work in these areas in the future), you are encouraged to join experts, engineers, and policy makers from throughout Europe and beyond, at the upcoming SFPE Engineering Solutions Symposium for Fire Safety and Sustainable Building Design, hosted in Ljubljana, Slovenia, in partnership with FRISSBE.

Specifically developed to the interests of engineers working in fire safety, this 29-30 November symposium will provide practical solutions and design strategies related to sustainable building design, reducing embodied carbon, fire performance of sustainable construction products, fire testing, fire service opportunities, holistic building performance design, building information modeling (BIM), and more. The symposium will highlight the work of industry leaders who will share implementation challenges, case studies from actual projects, and insights specific to the interests of fire service professionals. 

See the full schedule and agenda here.

Space is limited. Register by 27 October 2023 to take advantage of the lowest rate. 

Learn more and register at: www.sfpe.org/fssbdsymposium

BIV-dagarna 2024, Konferensbidrag sökes!

Hållbarhet, ny teknik, nya byggregler, digitalisering. Samhället förändras och i takt med det uppstår nya risker och nya möjligheter. Hur ska brandteknisk ingenjörsvetenskap utvecklas för att hänga med i
förändringarna?

Den 13-14 mars är det dags för nästa upplaga av BIV-dagarna, föreningen för Brandteknisk ingenjörsvetenskaps återkommande konferens. Ett tillfälle att få ta del av intressant forskning och utveckling inom området och samtidigt få möjlighet att träffa kollegor i branschen.

Medlemmar som är intresserade av att hålla föredrag har nu möjligheten att anmäla sitt intresse. Detta tillsammans med en handfull speciellt inbjudna keynote-talare tror vi kommer att inspirera till en aktiv diskussion. I figuren nedan har vi definierat de områden som vi ser som viktiga delar inom området brandteknisk ingenjörsvetenskap.

Har du någon intressant kunskap/erfarenhet/forskning som du vill dela med dig av till branschkollegor? Om du är intresserad av att hålla ett föredrag så skicka rubriken för presentationen samt en sammanfattning på en halv till en A4 sida senast 15 november till mattias.delin@brandforsk.se.

Konferensen är öppen för både medlemmar i BIV och andra som är intresserade av ämnet. De som håller föredrag måste dock vara medlemmar och erbjuds att delta i hela konferensen till ett reducerat pris.

Konferensen kommer att hållas i lokaler i RISE lokaler i Borås. I anslutning till programmet kommer vi även att få en förevisning av något intressant i brandlabbet. Årets mottagare av BIV-stipendium 2024 för goda insatser inom det brandtekniska ingenjörsområdet kommer att tillkännages vid konferensen. Stipendiaten kommer även att vara en av keynote-talarna!

Länk till anmälan

Välkomna att skicka in ert bidrag!

Med vänlig hälsning, BIV-dagarnas organisationskommitté: Maya Söndergaard, Mattias Delin, Erik
Almgren, Robert McNamee och Sebastian Mets Wigenborg

Engagera dig i Brandfacklan! – nytt examensjobbspris

BIV har för avsikt att starta upp ett examensjobbspris, Brandfacklan, som ska delas ut årligen. Till detta behöver BIV en grupp på ca 3 personer som kan läsa och välja ut bästa examensarbete. Kriterierna som examensarbetena ska uppfylla är inte helt fastställda, utan gruppen har vissa möjligheter att forma priset, brandteknisk ingenjörsvetenskap är dock basen. 

Syftet med priset är att väcka intresse för BIV redan under studierna. För att få delta måste studenten vara medlem i BIV, vilket är gratis. Brandfacklans vinstpris är 10.000 kr.

Vill du ingå i prisgruppen så vill vi ha en kort motivering om varför du ska sitta med senast tisdagen den 31 oktober. Du mailar ditt intresse till caroline.cronsioe@briab.se.

Inbjudan till nationell semidigital BIV-lunch 18 oktober 2023

Varmt välkomna till höstens semi-digitala lokalgruppsträff med BIV. Träffen kommer vara semi-digital med föreläsningar som sänds digitalt mellan kl 12-13. Lokalt på plats i Stockholm, Göteborg, Linköping och Karlstad ges möjlighet att delta i samtal, lunch och nätverkande med branschkollegor, utöver att vi ser på föreläsningarna gemensamt.

Träffens tema är Utmaningar och erfarenheter med brandskydd för batterienergilager med olika perspektiv. MSB bidrar med erfarenheter från olyckor som har utretts, Utkiken om vilka risker som är unika för batterilager och Ingrid Capacity med beställarperspektivet utifrån lärdomar om olika förutsättningar och nivåskillnaderna som uppstår. BIV välkomnar tre föreläsare till träffen:

 • Ulf Bergholm, MSB – Olycksutredningar
 • Per Ola (PO) Malmquist, Utkiken – Explosionsrisker i batterilager
 • Jessica Helldén, Ingrid Capacity – Beställarperspektivet

Träffen hålls onsdag 18:e oktober kl 11.45-13.45. I samband med träffen kommer det att bjudas på lunch, ange därför matpreferenser i anmälan! Anmälan till träffen görs senast fredag 13 oktober till respektive lokalgrupp enligt nedan.

Stockholm
Briab, Maria Skolgata 83, 4 tr. Anmälan görs till Martina Jelvinger martina.jelvinger@bengtdahlgren.se

Göteborg
WSP, Fabrikstorget 1 (Citygate). Anmälan görs till Mattias Arnqvist mattias.arnqvist@fsd.se

Linköping
WSP, Ågatan 7, 3 tr. Anmälan görs till Rebecka Lind rebecka.lind@wsp.com

Karlstad
MSB, Packhusallé 2. Anmälan görs till Malin Niklasson malin.niklasson@msb.se Observera att ID-kort krävs för att kunna visa upp i vakten vid inpassering.

Digitalt deltagande
För er som inte har möjlighet att delta på de fysiska träffarna ovan finns möjlighet att se föreläsningarna digitalt. Inga efterföljande diskussioner kommer arrangeras vid digitalt deltagande. Anmälan görs till Rebecka Lind rebecka.lind@wsp.com Skriv i anmälan att du avser delta digitalt.

Varmt välkommen!

Lokalgruppsträff Malmö 17 oktober 2023 – tema räddningstjänstens insatser och erfarenheter

Varmt välkomna till höstens lokalgruppsträff i BIV-Skåne.

Träffen kommer hållas som en fysisk träff hos Räddningstjänsten Syd på
Drottninggatan 20 i Malmö. Vi träffas utanför portarna kl. 16.00 och kommer
att inleda utomhus, klä er därför efter väder.

Närvarande från Räddningstjänsten Syd kommer preliminärt att vara Nina
Gustafsson, Anders Nilsson och Sebastian Thuns, agenda redovisas nedan:

 • Inledning med kort teori kring höjdfordon, utskjutsstege och utrymning med
  hjälp av räddningstjänsten. Fokus på körspårsanalyser, svängradier, allmän
  plats osv
 • Förevisning av höjdfordon och utskjutsstege ute på gården
 • Genomgång av räddningstjänstens praktiska erfarenheter inom diverse
  områden (solceller, bilhissar, trähus, höga hus etc.)

Träffen hålls tisdagen den 17e oktober kl 16.00-18.00. Anmälan görs senast
fredag den 13e oktober till David Tonegran enligt information nedan. I
samband med träffen kommer det att bjudas på enklare mat och dryck. För de
som vill stanna lite längre hittar vi en lämplig pub i närområdet för fortsatt
nätverkande.

För att nå så många som möjligt önskar vi att Du skickar vidare denna inbjudan
till de av dina kontakter som kan vara intresserade av att delta. För att teckna
medlemskap i föreningen, läs mer på sfpe-biv.se. Studenter erbjuds gratis
medlemskap i föreningen vilket kan tecknas på hemsidan. Det är inte krav att vara
medlem i BIV för att närvara på träffen, men vi uppmuntrar alla att bli medlemmar
så att vi fortsatt kan arbeta med lokalträffar, tillämpningsstöd, konferenser och
liknande aktiviteter.

Anmälan ska ske till David Tonegran, david.tonegran@bricon.se. Vid frågor
kontakta David på 070-612 17 74.

(Preliminärt kommer BIV centralt att anordna en gemensam träff den 18 oktober
kring lunchtid, se separat anmälning för denna)

Varmt välkommen önskar vi i den lokala BIV-gruppen!
David Tonegran (Bricon), Louise Bengtsson (Räddningstjänsten Syd), Daniel
Rosberg (YHR Consulting), Martin Nilsson (Zurich Nordic)

Save the date: BIV semi-digital lokalgruppsträff 18 oktober

Varmt välkommen till en semi-digital lokalgruppsträff!

Träffen kommer vara semi-digital d.v.s. att föreläsningarna går att följa digitalt mellan kl 12-13 med möjlighet att även ansluta till lokalgruppsträffar i Linköping, Karlstad, Stockholm och Göteborg. På dessa lokalgruppsträffar kommer vi anordna lunch och möjliggöra en diskussion och nätverkande efter lunchföreläsningarna. I Malmö kommer det hållas en annan lokalgruppsträff kvällen före (17/10) men det går givetvis att ta del av föreläsningarna ändå.

Vi återkommer v 39 med en mer specifik inbjudan och mer detaljer, adresser osv. men vi vill ge er möjlighet att boka in tillfället redan nu.

Varmt välkomna!
Lokalgrupperna Göteborg, Karlstad, Stockholm, Syd & Östergötland

Medlemmar till organisationskommittén inför BIV-dagarna

BIV-dagarna 2024 kommer att arrangeras på RISE i Borås 13-15 mars.
Vill du vara med i organisationskommittén?
Skicka in din intresseanmälan till maya.sondergaard@bsl.se senast 1 september.


Remiss avseende certifierade byggprojekteringsföretag

Boverket har nu släppt en remiss gällande certifiering av byggprojekteringsföretag; ”Boverkets förslag till föreskrifter och allmänna råd om certifiering av byggprojekteringsföretag”. Syftet med denna föreskrift är att göra de införda bestämmelserna i plan- och bygglagen (2010:900) om certifierade byggprojekteringsföretag tillämpbara.

BIV vill gärna ha in våra medlemmars åsikter om innehållet i remissen som återfinnes här: 

Boverkets förslag till föreskrifter och allmänna råd om certifierade byggprojekteringsföretag – Boverket

Svar skickas till maria.broman@fsd.se och ska inkomma senaste den 13/10 2023 för sammanställning inför utskick.

Kurs i brandteknisk dimensionering av trähus

Linnéuniversitetet ska ge kursen Brandteknisk dimensionering av trähus igen hösten 2023. Kursen hålls inom programmet Expertkompetens och ger fem högskolepoäng. Den hålls på distans och kvartsfart med tre tvådagarsträffar, den första vid kursstart den 14-15 september i Växjö, sen en träff i Stockholm och en i Borås.

Kursplan mm samt länk till anmälan finns på 

https://lnu.se/kurs/brandteknisk-dimensionering-av-trahus/vaxjo-distans-deltid-ht/

Sista anmälningsdag är den 13 augusti.