BIV

BIV & SFPE logos

Föreningen för brandteknisk ingenjörsvetenskap

Lokalgruppsträff Uppsala 29 maj

Varmt välkomna till vårens lokalgruppsträff. Denna gång blir det en fysisk träff i Uppsala. Träffen kommer att hållas tillsammans med Uppsala Brandförsvar på temat Räddningstjänstens insatser och erfarenheter. Vi börjar med en frukost och föreläsning inomhus för att sedan gå ut och få en förevisning av räddningstjänstens höjdfordon. Preliminär agenda enligt nedan:

  • Inledning med kort teori kring höjdfordon, utskjutsstege och utrymning med
    hjälp av räddningstjänsten. Fokus på körspårsanalyser, svängradier, allmän
    plats osv.
  • Genomgång av räddningstjänstens praktiska erfarenheter.
  • Förevisning av höjdfordon och utskjutsstege utomhus.

Träffen hålls onsdag 29 maj kl 08.30-11.30 (frukost och dropin mellan 08.30-09.00) hos Sweco Uppsala, Vaksalagatan 10.  

Anmälan görs senast torsdag 23 maj till Martina Jelvinger martina.jelvinger@bengtdahlgren.se. I samband med träffen kommer det att bjudas på frukost så ange eventuella matpreferenser i anmälan. Digital närvaro kommer inte att erbjudas under denna träff. OBS! Kläder efter väder då en del av träffen hålls utomhus.

Har du några frågor som du vill ställa till räddningstjänsten under dagen så skicka gärna in dem på förhand till Martina enligt ovan.

För att nå så många som möjligt önskar vi att du skickar vidare inbjudan
till de av dina kontakter som kan vara intresserade av att delta. Det är inte krav att vara medlem i BIV för att närvara på träffen, men vi uppmuntrar alla att bli medlemmar så att vi fortsatt kan arbeta med lokalträffar, tillämpningsstöd, konferenser och liknande aktiviteter.

Varmt välkommen önskar vi i den lokala BIV-gruppen
Caroline Bernelius Cronsioe, Erik Lundström, Jakob Kullmann Martina Jelvinger och Olga Nilsson