BIV

BIV & SFPE logos

Föreningen för brandteknisk ingenjörsvetenskap

NYHETER

Brandfacklan!

BIV:s pris för bästa examensarbete inom området brandteknisk ingenjörsvetenskap.

Brandfacklan är föreningen för brandteknisk ingenjörsvetenskaps (BIV) årliga pris för bästa examensarbete inom området brandteknisk ingenjörsvetenskap. Priset delas ut första gången år 2024.

Prisets syfte är att uppmärksamma och sprida bra examensarbeten inom området brandteknisk ingenjörsvetenskap. Inkomna arbeten bedöms av en priskommitté efter dess ingenjörsmässighet och vetenskaplig nivå, samt hur arbetet presenteras.

Studenten som nomineras måste vara medlem i BIV (gratis under studietiden) och nomineringar kan ske av enskild individ. Självnominering är tillåten. En priskommitté bestående av medlemmar i BIV, granskar inkomna arbeten och lämnar därefter förslag till styrelsen som utser pristagarna. Prissumman är 10 000 kronor. Om examensarbetet har genomförts av flera studenter, delas prissumman lika mellan dessa.

För nominering ska mail skickas till brandfacklan@sfpe-biv.se senast 31 januari varje år. Examensarbetet i pdf ska bifogas. Nominerade examensarbeten får inte vara äldre än 18 månader sedan godkännandedatum och nominering kan även ske under pågående examensarbete (dock ska det godkända arbetet inkomma och vara godkänt senast 31 januari). Pristagarna tillkännages senast på BIV:s årsmöte. Vinnarna ges möjlighet till presentation av examensarbetet via webbinarium eller under BIV-dagarna.

Om BIV

BIV verkar sedan 1996 som officiell svensk avdelning (chapter 47) för den internationella organisationen Society of Fire Protection Engineers (SFPE). Föreningens syfte är att verka för ett bra brandskydd i samhället, genom att verka för ingenjörskonsten inom området brandteknik samt inom närliggande områden, att upprätthålla en hög etisk standard samt stödja utbildningar och utveckling inom området brandteknik. Föreningen strävar samtidigt efter en oberoende ställning där medlemskapet är öppet för personer i hela världen.