BIV

BIV & SFPE logos

Föreningen för brandteknisk ingenjörsvetenskap

Kontakta oss

Adress:

BIV – Föreningen för brandteknisk ingenjörsvetenskap
C/O Mattias Delin
Skogslyckan 7
148 40 Segersäng

E-post: info@sfpe-biv.se

Ekonomiska ärenden/faktureringsadress

BIV – Föreningen för brandteknisk ingenjörsvetenskap
C/O Mattias Delin
Skogslyckan 7
148 40 Segersäng

Organisationsnummer: 802406-2575
Bankgiro: 5661-6436

När utlägg görs för föreningens räkning ska kvitto skickas till kassören. Kvitton ska helst skickas digitalt men i händelse av att en faktura ska skickas med post ska detta stämmas av med kassören innan så att det skickas till rätt adress. För utlägg till lokalgruppsträffar ska det även bifogas en lista med vilka medlemmar som varit med vid den aktuella träffen. Kassör nås på kassor@sfpe-biv.se

Lokalgruppssamordnare

Revisor

  • Marcus Runefors, LTH

Valberedning

  • Nils Olsson (Sammankallande)
  • Ida Luther Wallin
  • Rebecka Lind
  • Nils Johansson

Den amerikanska moderföreningen:

Society of Fire Protection Engineers
7315 Wisconsin Avenue – Suite 620E
Bethesda, MD 20814
USA
tel 0091-301-718-2910
fax 0091-301-718-2242
Skicka e-post till SFPE i USA (sfpehqtrs@sfpe.org)