BIV

BIV & SFPE logos

Föreningen för brandteknisk ingenjörsvetenskap

Om medlemskap

Föreningen BIV är öppen för alla som har ett intresse i brandskydd. Det innebär att föreningen har medlemmar från flera olika verksamhetsområden. Våra medlemmar arbetar idag bland annat på kommunala räddningstjänster, på konsultföretag, inom försäkringsbranschen samt inom olika forsknings- och utbildningsverksamheter. Medlemskap i BIV kräver inte ett medlemskap i moderföreningen SFPE, men medlemskapet i SFPE ger ytterligare fördelar.

BIV

Medlemskap i BIV ansöker du om på den här sidan. Efter det att medlemskapet godkänts skickas ett mail till dig med en bekräftelse på att ditt medlemskap godkänts. I detta mail bifogas också en faktura för betalning av medlemsavgiften. Medlemsavgiften är 300 kr och avläggs per kalenderår.

Studenter erbjuds gratis medlemskap under studietiden, se nedan.

SFPE

Medlemskap i SFPE är personligt och medlemsansökan behandlas av den amerikanska moderföreningen. Ansökan till SFPE görs på den här sidan. Några av de fördelar som ett medlemskap i SFPE erbjuder är:

  • Gratis prenumeration på Fire Protection Engineering som utges en gång i kvartalet
  • Gratis prenumeration på tidsskriften Journal of Fire Protection Engineering
  • Rabatt på publikationer, t.ex. SFPE-handboken
  • Rabatt på utbildningar

Studentmedlemskap

Ingenjörsstuderande erbjuds gratis medlemskap i både BIV och SFPE under studietiden. Studenter vid övriga utbildningar (tex MSB:s påbyggnadsutbildning i räddningstjänst för brandingenjörer (RUB)) erbjuds gratis medlemskap endast i BIV.