BIV

BIV & SFPE logos

Föreningen för brandteknisk ingenjörsvetenskap

Styrelsen 2024

Caroline Bernelius Cronsioe – Ordförande
E-post: ordforande@sfpe-biv.se
Katja Cedergren – Avgående Ordförande
Pär Hansson – Vice Ordförande
Vicktor Riedel – Kassör
E-post: kassor@sfpe-biv.se
Joakim Åström – Sekreterare
Lina Åteg, Ledamot
Helena Klasson – Ledamot
Johan Karlelid – Ledamot
Maya Stål Söndergaard – Ledamot
Alexandra Lundqvist – Studeranderepresentant LTH
Nora Sjölund – Studeranderepresentant LTU
Sebastian Mets Wigenborg – Adjungerad