BIV

BIV & SFPE logos

Föreningen för brandteknisk ingenjörsvetenskap

Föreningen

Oavsett om du är verksam inom det privata näringslivet, myndighetsanställd eller student är Föreningen för brandteknisk ingenjörsvetenskap (BIV) en naturlig mötesplats som är öppen för alla med ett intresse för brandskydd.

Som officiell svensk avdelning (chapter 47) för den internationella organisationen Society of Fire Protection Engineers (SFPE) verkar BIV sedan 1996 för ett bra brandskydd i samhället genom att bland annat:

  • erbjuda ett nätverk för personer med intresse för brandrelaterade frågor.
  • verka för en hög etisk standard bland föreningens medlemmar.
  • arbeta för ingenjörskonsten inom brandtekniska områden.
  • stödja utbildning och fortbildning som rör brandskydd.

För att uppnå sitt syfte arrangerar BIV seminarier, konferenser och andra arrangemang med anknytning till brandskydd.

Relaterad information: