BIV

BIV & SFPE logos

Föreningen för brandteknisk ingenjörsvetenskap

NYHETER

Boverkets extraremiss brand

Boverkets extraremiss brand är nu här, deadline är den 5 april. BIV har för avsikt att även besvara denna remiss. Upplägget denna gång blir (pga av sportlov och påsklov som saxar genom hela remisstiden) att vi är en arbetsgrupp som arbetar fram ett förslag på svar. Den 11 eller 12 mars skickar vi ut detta utkast till er medlemmar. Sedan får du som medlem 2 veckor på dig att reagera på utkastet (till den 25/3), komma med ändringsförslag och kompletteringar. Därefter tar arbetsgruppen över arbetet igen och tar fram det slutgiltiga svaret.

Arbetsgruppen består av:
Caroline Bernelius Cronsioe, Briab
Pär Hansson, FSD
Nils Olsson, Bengt Dahlgren
Lina Åteg, Brandkonsulten
Helena Klasson, LF Norrbotten
Daniel Haarala, Räddningstjänsten Skellefteå
Ida Luther Wallin, Räddningstjänsten Strömstad

Kallelse till årsmöte 2024

Som medlem i BIV, Föreningen för brandteknisk ingenjörsvetenskap, kallas du härmed till det ordinarie årsmötet för det gångna året 2023. Årsmötet är din främsta och mest konkreta chans som medlem att påverka föreningens verksamhet och vilka som ska få förtroendet att sitta i BIV:s styrelse under kommande verksamhetsår. Vi uppmanar naturligtvis dig att utnyttja den möjligheten!

I år arrangeras BIV:s årsmöte i samband med BIV-konferens i Borås. Styrelsen vill härmed bjuda in till årsstämma och mingel. I samband med detta kommer det att bjudas på en lättare mingelbuffé och fördrink.

För den som önskar kan även möjligheten att ansluta online lösas om detta önskemål meddelas i förväg.

För att underlätta organisationen av årsmötet samt förberedelse av mingelbuffé ber vi er att anmäla er antingen via anmälan till BIV-konferens eller till katja.cedergren@bengtdahlgren.se senast den 26/2 om man önskar mat och dryck.

Vi kommer även att kunna ta upp efteranmälningar då detta ska likna ett vanligt öppet årsmöte, men då kan vi inte garantera mat och dryck. Vi uppskattar därför väldigt mycket att anmälan sker i tid!

Årsmötet

Plats: Yxhammargården, Yxhammargatan 29, Borås (Teams kan lösas om detta föranmäls)
Datum: 12 Mars
Tid: Kl 19.30 (Mingel startar 19.00)

Länk till kallelse och dokumentation gick ut via mail till alla registrerade medlemmar 2024-02-12.

(Om någon skulle ha problem att ladda ned dokumentationen eller liknande hör av er till katja.cedergren@bengtdahlgren.se )

BIV-dagarna 2024 – Anmälan

Välkommen

Nu är det dags att anmäla sig till BIV-dagarna 2024!

Välkomna till föreningen för Brandteknisk Ingenjörsvetenskaps konferens BIV-dagarna 2024. BIV är den officiella svenska avdelningen (chapter47) i den internationella organisationen Society of Fire Protection Engineers (SFPE).

Se PDF-inbjudan här

Vid frågor kontakta oss via BIVdagarna@sfpe-biv.se

Program

Se PDF-program med slottider här

 • Ny teknik: brandskydd batterier och vätgassäkerhet
 • Rundvandring, studiebesök och brandförsök i RISE brandlaboratorium
 • BIV:s nyatillämpningsstöd omdelaminering av trä
 • BIV:s nyatillämpningsstöd omkontroll av brandskydd ibyggprocessen–rekommendationerför träbyggnader
 • Nya forskningsresultat omutrymning genom inåtgående dörrar
 • Förra årets BIV-stipendiat:Kan vi göra världen bättre?
 • BIV:s nya tillämpningsstöd omanalytisk dimensionering avventilationsbrandskydd
 • BIV:s nyatillämpningsstöd om CFD
 • Kvinnor och män dömda för mordbrand: Psykosociala, psykologiska och somatiska faktorer vid tidpunkt för brott
 • Levande digital dokumentation
 • Brand BIM–erfarenheter frånverkliga projekt ochframtidsspaningar
 • Årets BIV-stipendiat: Överraskning
 • BIV:sRound Robin studie ombrandskyddsprojektering avträbyggnader
 • NyEurocodeombrand och trä
 • Möjligheternas byggregler-vadhänder nu?BIV’sroll och arbetetframåt
 • Katastrofplanering för att skyddakulturarvet
 • Bränder i syrereducerade miljöer
 • Vad händer inom Society of protection engineers (SFPE)?
 • BIV:sFörsäkringsutskott–att få enbyggnad försäkringsbar
 • Biobaserade byggnadsmaterialochderas brandegenskape
 • Ny europeisk standardförfasadprovning

Pris för konferensen


Medlemmar: 4000 kr
Icke medlemmar: 4500 kr
Talare: 2000 kr


I priset ingår lunch, fika samt middag på kvällen den 13/3.

Anmälan

Anmälan via dator kan ske här

Sista anmälan 22a februari

Konferens och middag

Konferensen startar klockan 9.00 den 13/3 och slutar klockan 15.00 den 14/3.
Middag kommer att hållas på kvällen den 13/3 på Yxhammargården, Yxhammargatan 29, Borås

Hotellbokning

Eventuell hotellbokning görs direkt av deltagarna själva. BIV har förbokat ett antal rum på
hotell Borås som kan bokas genom att använda följande länk: Bokningslänk Hotell Borås

Årsmöte och BIV-mingel

På kvällen den 12 mars kommer BIV att hålla årsmöte. I samband med detta blir det mingel vid vilket det kommer att bjudas på en lättare mingelbuffé och fördrink.


Tid: 19.00-22.00 (årsmötet startar 19.30)
Plats: Yxhammargården, Yxhammargatan 29, Borås

Frågor

Vid frågor kontakta oss via BIVdagarna@sfpe-biv.se

BIV gratulerar Mattias Delin till stipendie

Under 2023 utsågs återigen en BIV-stipendiat bland våra medlemmar. Denna gång tilldelades stipendiet en mycket engagerad medlem, Mattias Delin, med följande motivering:

Mattias har under sin yrkesverksamma karriär haft en ambition att på djupet förstå brandtekniken som ämne och att dela med sig av denna kunskap. Han har vidare i sin roll som brandingenjör och nu ledare för Brandforsk drivits av nytänkande och en strävan av att forskning ska kunna omsättas i ett praktiskt sammanhang.

Vi tog en pratstund med Mattias om tilldelningen av stipendiet, hur han hamnat där han gjort och hans tankar om framtiden.  

 • Först – grattis Mattias! Hur känner du när du hör motiveringen?  

Jag blir glad. Det känns som att det är mig det handlar om. Jag har alltid varit nyfiken på att förstå allting i hela världen. Det här med nytänkande har jag nog alltid haft med mig vilket har varit tacksamt i brandområdet där det finns utrymme att vara nyfiken och att hitta nya lösningar. Det finns ju inte alltid lösningar.

 • Vad var det som gjorde att du blev brandingenjör?

Jag är utbildad snickare och träbåtsbyggare men gjorde vapenfri tjänst som brandman på Visby flygplats. Efter det gjorde en arbetsplatsolycka att jag tappade glädjen i snickeriet. Jag gillade brand men hade ett dåligt knä så det funkade inte riktigt som brandman. Då hade jag hört att det skulle bli lätt att bli brandingenjör. Jag saknade dock gymnasiematten så den fick jag läsa in själv. Det var 60 kapitel och jag hade 60 dagar på mig, så det var bara att plugga in ett kapitel om dagen. Sedan blev det Komvux och sedan brandingenjörsstudier. Först var målet inställt mot räddningstjänsten men när jag hade pluggat ett tag så var den teoretisk delen med avancerade beräkningar så rolig så då kändes inte räddningstjänsten lika aktuell längre. Så då blev det först konsult på Brandskyddslaget, Briab, WSP brand & risk, sedan egen firma, DeBrand, i typ 10 år innan en trevlig nattågsresa ledde mig till Brandforsk och Brandskyddsföreningen. Vilket alltid har varit en liten dröm då jag alltid varit fascinerad av Brandforsk!

 • Vad är du mest stolt över?

Ja det är faktiskt detta BIV-stipendium! Jag tycker det är jättefint att med start som snickare (där jag inte trodde att jag var så bra på teorier) få en sådan här kollegial utmärkelse i en bransch där jag arbetat länge!

Men, jag har faktiskt haft ett fantastiskt år, där jag bl.a. fick hålla tal på 25 års manifestationen för Göteborgsbranden. I övrigt är det några av de större projekten som Kista Science Tower, nya Slussen, Kungliga slottet och Nordiska museet som jag arbetat med som väcker stolthet i mig.

Även vårt arbete inom BIV där vi är med och driver oss själva för att göra mer nytta i samhället känns viktigt tycker jag. Jag tror att BIV har påverkat nyttan av brandingenjörer i samhälle genom att koppla ihop universitet med de praktiska frågorna och också jobbat mot myndigheterna så regelverken blir bättre och bättre. Vi jobbar tillsammans, kollektivt, mot en bättre framtid!

 • Hur ser dina planer och visioner ut framåt?

Jag har alltid haft intresse för sociala frågor och hållbarhet osv. Mitt nuvarande arbete ger mig utrymme att tjata på de punkterna. Jag brinner extra för att det är jätteviktigt med social hållbarhet. Vi kan se tydligt att det är orättvist hur brandsäkerhet är fördelat i vårt samhälle. Om en brand drabbar någon utan en bra hemförsäkring och utan skyddsnätverk kan den få mycket större konsekvenser än om den drabbar någon med bra skyddsnät och försäkringar. Samma med skolbränder som förekommer mest i de skolor där barnen allra mest behöver gå i skola. De som dör i bränder är i större grad i de socioekonomiskt utsatta delarna av samhället. Branden i Göteborg är ett bra exempel som troligtvis aldrig hade hänt om det hade funnits fler vuxna involverade. Vi kan göra jättestor nytta för social hållbarhet. Förutom brandsäkerhet, förstås, skulle vi alla kunna vara ännu mer inkluderande och arbeta för mer mångfald i samhället t.ex.

Jag känner att jag är mindre och mindre intresserad av detaljer i BBR och i stället blir mer och mer intresserad av hur vi bygger ett samhälle som helhet.

Med de kloka reflektionerna och tankarna framåt ser vi i styrelsen fram emot allt vad Mattias kommer fortsätta bidra med inom det brandtekniska området och samtidigt också tacka honom för allt det han redan gjort!

/BIV genom ordförande Katja Cedergren

Brandfacklan!

Brandfacklan är föreningen för brandteknisk ingenjörsvetenskaps (BIV) årliga pris för bästa examensarbete inom området brandteknisk ingenjörsvetenskap. 2024 är första gången vi har för avsikt att dela ut Brandfacklan!

Prisets syfte är att uppmärksamma och sprida bra examensarbeten inom området brandteknisk ingenjörsvetenskap. Inkomna arbeten bedöms av en priskommitté efter dess ingenjörsmässighet och vetenskapliga nivå, samt hur arbetet presenteras. Studenten som nomineras måste vara medlem i BIV (gratis under studietiden) och nomineringar kan ske av enskild individ.

Prissumman är 10 000 kronor. Om examensarbetet har genomförts av flera studenter, delas prissumman lika mellan dessa.

Vill du nominera någons exjobb? Skicka ett mail till brandfacklan@sfpe-biv.se senast 31 januari!

Vill du veta mer om priset kan du läsa det här: https://sfpe-biv.se/brandfacklan/

Datum & motioner till årsmöte

Nu är det snart tid för BIVs årsmöte avseende det gångna året 2023. Vi i styrelsen vill därför uppmärksamma våra medlemmar på detta för att ni ska ha möjlighet att avsätta tid för att delta samt eventuellt inkomma med motioner inför mötet.

Som medlem i BIV ger årsmötet Dig en konkret chans att påverka föreningens verksamhet och vilka som ska få förtroendet att sitta i BIV:s styrelse. Denna gången kommer årsmötet också erbjuda möjligheter till mingel då vi kommer hålla årsmötet fysiskt i samband med BIV-dagarna. Vi uppmanar dig därför att utnyttja den möjligheten och avsätta tid i kalendern redan nu!

Årsmötet kommer hållas fysiskt i Borås (samt digitalt om någon önskar vara med på distans) klockan 19.30 tisdagen den 12/3.

Medlem eller studerandemedlem som önskar få ett ärende behandlat vid föreningsstämma ska skriftligen anmäla detta i en motion till katja.cedergren@bengtdahlgren.se

För att motion ska kunna behandlas på föreningsstämma krävs att den inkommit senast torsdagen den 31 januari (innan kallelse till årsmöte går ut).

Julhälsning från styrelsen

Julen är här! Och med det en ny jul- och nyårshälsning från oss i styrelsen.

Läs gärna vår sammanfattning om vad som hänt, och händer, i BIV!

Sedan önskar vi er alla en riktigt God Jul och ett Gott nytt år!

Mvh styrelsen

Minnesanteckningar från Boverkets referensgrupp om nya byggrelger brand

Det har hållits ett möte i Boverkets referensgrupp om de nya byggreglerna om brandskydd. Nils Olsson är BIV:s representant och nedan finns Nils sammanfattning av mötet. Vill du läsa minnesanteckningarna i sin helhet så finns de att läsa på medlemssidorna.

Tidplanen för ”Möjligheternas byggregler”. Planerat ikraftträdande är 1 januari 2025. Extra remiss planeras till februari 2024 där delar av författningsförslaget kommer ingå (detta då flera remissinstanser bl.a. BIV avstyrkt tidigare förslag) Vid mötet redovisades betänkandet om förstärkt byggkontroll avseende vissa tekniska egenskapskrav, bland annat säkerhet i händelse av brand, som nyligen redovisats. I förslaget ingår bl.a. att certifierade sakkunniga inte ska kontrollera sitt eget arbete.

Är du BIVs representant i regelgrupp vattendimma

Brandskyddsföreningen håller i skrivande stund på att sätta samman en regelgrupp som kommer att fokusera på utvecklingen av våra nationella regler för vattendimma högtryck. Målet är att inkludera bred kompetens och deltagande från olika områden. I samband med detta arbete har BIV fått frågan om att ha med en representant i arbetsgruppen, vilket vi gärna vill ha!

Enligt uppgift är tanken att det kommer hållas möten 2-3 gånger per år, varav ett av dessa tillfällen blir fysiskt på Brandskyddsföreningens kontor i Stockholm, Hammarby Sjöstad.

Är du rätt person för uppgiften?

Skicka då din intresseanmälan till jesper.friholm@rsyd.se senast den 12 januari och motivera varför du är rätt person att representera BIV i detta arbete.

Tack på förhand för ditt engagemang!

/Styrelsen

Är Du BIV:s nya styrelseledamot?

BIV:s valberedning 2024 är igång! De medlemmar som önskar att engagera sig är givetvis välkomna att kontakta någon av oss i valberedningen: Nils Johansson, Nils Olsson, Rebecka Lind eller Ida Luther Wallin.

Vi ser fram mot årsmötet år 2024 😊