BIV

BIV & SFPE logos

Föreningen för brandteknisk ingenjörsvetenskap

NYHETER

Artikel i Bygg & Teknik om brandskydd i trähus

BIV har med en artikel i senaste brandnumret från tidningen Bygg & Teknik ”Brandskydd i trähus – branschens viktigaste frågeställningar identifierade”.

Artikeln bygger på den rapport som BIV tog fram innan sommaren ”Sammanställning av frågeställningar kring trähus och trähusbyggande från BIV:s medlemmar, rapport 2022:1”.

Med avstamp i rapporten har BIV initierat en kunskapssammanställning om delaminering samt ett tillämpningsstöd om brandskydd under byggtid och kontroll. Arbetet med dessa kommer starta inom kort, vi håller på att forma arbetsgrupperna. Utöver detta ska BIV även genomföra en RoundRobin-studie, mer info om studien kommer snart, håll öron och ögon öppna.

Boverkets referensgruppsmöte 6

Boverket hade ett referensgruppsmöte angående möjligheternas byggregler den 19 oktober. BIV:s representant Nils Olsson deltog och sammanfattar mötet såhär:

Mötets agenda handlade främst om att följa upp och diskutera de synpunkter som inkommit på regelutkastet, där bl.a. BIV lämnat synpunkter som framkommit vid workshopar med medlemmarna under hösten. Generella synpunkter som Boverket fått handlade bl.a. om svårigheter att överblicka resultatet av ändringarna, status på författningskommentarer, begrepp och otydlighet. Vid mötet diskuterades främst krav på omfattande brandspridning och krav på brandspridning mellan byggnader, krav på byggnader med brännbar stomme och krav på brandgasventilation. Vidare fanns synpunkter på BBRAD, att Boverket bl.a. lämnar ifrån sig säkerhetsnivån. Slutligen berördes kommande ändringsregler. Boverket kommer att skicka ut remissförslag för ändringsregler i två omgångar, en allmän del i december och en brandspecifik del i april 2023. Nästa möte i Boverkets referensgrupp är i mars 2023.

Vill du läsa mötesprotokollet som Boverket har sammanställt eller ta del av materialet som visades under mötet så hittar du detta på medlemssidorna under Boverkets referensgrupper.