BIV

BIV & SFPE logos

Föreningen för brandteknisk ingenjörsvetenskap

NYHETER

Boverkets referensgrupp brand om möjligheternas byggregler

Den 7 juni hölls möte nr 8 i Boverkets referensgrupp brand om möjligheternas byggregler. BIV:s representant Nils Olsson deltog och sammanfattar mötets innehåll såhär:

Mötet behandlade främst den pågående remissen, med dialog kring SIS-remissen för analytisk dimensionering, räddningshissar, brandgasventilation, energilager, möjlighet att föra AD på kapitel 2, juridisk status på de olika delarna av regelverket. Se pdf-dokument för innehåll.

Vill du ta del av minnesanteckningarna eller den presentation som Boverket visade så finns dessa att ta del av på BIV:s medlemssidor.

Workshops om Boverkets remiss brand

Nu har Boverkets remiss som säkerhet i händelse av brand i byggnader kommit. BIV kommer att lämna ett remissvar och behöver Din input. Därför anordnar BIV tre stycken workshops, dessa kommer att hållas i Göteborg, Malmö och Stockholm.

Upplägg
Vi kommer att likt tidigare tillfällen, när vi har haft möjlighet att lämna synpunkter på utkasten, att jobba i smågrupper för diskussion och därefter redovisning i storgrupp. Därför vill vi att du kommer förberedd och påläst.

De frågor som workshoparna kommer att fokusera på är:

 • Är något otydligt och finns det risk för missförstånd? Är det något som saknas eller som borde regleras som inte finns med?
 • Bedöms säkerhetsnivån vara för hög eller låg inom något område? Bedöms säkerhetsnivån vara oavsiktligt ändrad?

Därutöver kommer vi att i två omgångar mer öppet diskutera reglerna inkl. konsekvensutredningen och kommer då att klustra reglerna enligt följande (kapitel 1 och 2 ingår i varje kluster):

 • Kapitel 3, 5 och 6
 • Kapitel 4, 7 och 8
 • Kapitel 9 och 10

Remissen
Remissen finns att hämta på Boverkets hemsida. Där finns flera remisser. Det finns brandskyddskrav även i andra författningar som i t.ex. tomtreglerna. Workshoparna kommer dock att fokusera på remissen om säkerhet i händelse av brand i byggnader.  

När och var?
Alla tillfällena är kl. 8-12.

 • Malmö: 29 maj, Sweco, Drottningtorget 14
 • Stockholm: 30 maj, WSP, Arenavägen 7
 • Göteborg: 2 juni, Bengt Dahlgren, Krokslätts fabriker 52

Anmälan
Anmäla dig till caroline.cronsioe@briab.se. BIV bjuder frukost ange därför om du har kostpreferenser. Sista anmälningsdag är (om man vill ha frukost) för:

 • Malmö, 23 maj
 • Stockholm, 24 maj
 • Göteborg, 26 maj.

Vi ses snart!
Caroline, Nils & Pär

Till minne av Anders Jönsson!

Det är med stor sorg och saknad som vi måste meddela att vi har nåtts av nyheten att vår tidigare kassör Anders Jönsson avlidit den 26/4 efter ett mycket snabbt sjukdomsförlopp. Anders var vår förenings kassör under fem år fram till för mindre än två månader sedan. Dessförinnan satt han med i styrelsen som studentrepresentant för Luleå tekniska universitet.   

Anders Jönsson på BIV:s styrelsemöte i Stockholm den 15 november 2022

Anders var som ansvarig för vårt medlemsregister, vår hemsida och kassör i praktiken styrelsens motor som fick verksamheten att rulla där vi andra i styrelsen hade en ganska bekväm resa. Detta breda ansvarsområde tog han på sig för att han ville det och tyckte det var viktigt för föreningen. Han var också en fin kompis som vi saknar och vill hedra på bästa tänkbara sätt. 

Tack för allt Anders!

BIV:s lokalgruppsträff i Göteborg 10 maj

Välkomna på vårens lokalgruppsträff i Göteborg den 10e maj med tema risker, reglering och restvärde för brandskydd i träbyggnader.

Träffen sker i form av en lunchträff med föredrag och panelsamtal kring ämnet brandskydd i trähus där vi tagit inspiration från Stockholms lokalgruppsträff och riktar stort fokus på egendomsskydd och restvärdesfrågor.

Träffen sker den 10/5 på FSD:s kontor klockan 11.30-13.15 och BIV bjuder på lunch. Mer info kring träffen och anmälan finns i det bifogade informationsbladet.

Vi ser fram emot Din anmälan och möjligheten till spännande diskussioner!

Vänligen lokalgruppen Göteborg,
Mattias Arnqvist, Jonatan Blomstrand, Fredrik Lovén, Axel Mossberg, Thorleif Olausson, Andreas Reuterberg, Henrik Rosenqvist och Joel Wikström

Trähus ur ett försäkringsperspektiv

Varmt välkommen till vårens lokalgruppsträff i Stockholm. Det kommer att vara en fysisk träff på plats under en förmiddag. Temat för träffen är Trähus ur ett försäkringsperspektiv där vi kommer att diskutera hur byggande i trähus tas emot på försäkringsmarknaden samt vilka möjligheter och begränsningar som behöver beaktas vid uppförandet av dessa byggnader. BIV välkomnar fem föreläsare till träffen:

 • Josef Brandt – Länsförsäkringar Norrbotten
 • Björn Yndemark – YHR Consulting AB
 • Christoffer Clarin – Trygg-Hansa
 • Brandskyddsföreningen (Restvärdesräddning)
 • SBUF – Konsekvenser av vattenskador i konstruktioner av massivt trä

Träffen hålls torsdag 27:e april kl. 08.00-12.00 i WSP:s lokaler, Arenavägen 7 Stockholm. Anmälan till träffen görs senast måndag 24:e april till caroline.cronsioe@briab.se. I samband med träffen kommer det att bjudas på frukost, så ange eventuella matpreferenser i anmälan. Digital närvaro kommer inte att erbjudas under denna träff.

Har Du frågor som Du önskar att vi belyser under träffen kan Du på förhand skicka dem till Caroline på ovanstående mailadress.

Vi ser fram emot att träffas igen och hoppas att Du har möjlighet att delta.

Varmt välkommen önskar vi i Stockholms lokalgrupp

Caroline Bernelius Cronsioe, Erik Lundström, Martina Jelvinger, Olga Nilsson, Jakob Kullmann

Save-the-date remissturné

Boverkets remiss om brandskydd kommer i vecka 18 och svaret ska vara Boverket tillhanda i månadsskiftet aug/sep. Det innebär i praktiken att vi har midsommar som deadline, innan semestrarna.

BIV planerar att hålla workshops, preliminärt kl. 8-12:

 • Malmö: 29 maj
 • Stockholm: 30 maj
 • Göteborg: 2 juni

Vi öppnar upp anmälan redan nu (anmäl dig till caroline.cronsioe@briab.se) och återkommer med mer information i början av maj när vi har fått remissen.

Hälsningar
Nils, Pär och Caroline

Utkast på ändringsreglerna

BIV har nu skickat in ett svar till Boverket med synpunkter på utkast till ändringsreglerna. Vill du läsa svaret så finns det på medlemssidorna, längst ner på sidan om Boverkets referensgrupper samt på sidan med remissvar.

Återigen tack Pär Hansson, Caroline Bernelius Cronsioe och Nils Olsson för att ni har hållit ihop detta.

Save the date: lokalgruppsträff Sthlm

Förmiddagen, 8.30-12, den 27 april blir det lokalgruppsträff i Stockholm. Vi kommer att vara hos WSP. Temat för förmiddagen är trähus och försäkring.

Vi återkommer inom kort med mer info. Vill du redan nu anmäla dig kan du göra det till caroline.cronsioe@briab.se.

Hälsningar lokalgruppen Sthlm
Olga Nilsson, Erik Lundström, Jakob Kullmann och Caroline Bernelius Cronsioe

Digitala workshops om utkast till ändringsregler brandskydd

BIV har fått möjlighet att lämna synpunkter på utkast till ändringsregler om brandskydd. Tiden är oerhört knapp, senast den 16/3 vill Boverket ha våra synpunkter.

BIV arrangerar två stycken digitala workshops 6 respektive 7 mars kl 10-11.30 båda dagarna. Det är begränsat med platser så först till kvarn. Anmäl dig till caroline.cronsioe@briab.se senast den 3/3.

Utkastet, som vi vill att du har läst innan workshopen så att du kan bidra i diskussionerna, finns att ladda ner från medlemssidorna.

Revidering av tillämpningsstödet om CFD

BIV:s tillämpningsstöd om CFD behöver revideras och därför kommer BIV nu starta upp det arbetet. Revideringen kommer att pågår under våren och Daniel Rosberg kommer att vara projektledare.

Vi letar nu efter BIV-medlemmar som vill delta i arbetet med revideringen. Skicka in din intresseanmälan senast den 3 februari till caroline.cronsioe@briab.se och beskriv varför just du är lämplig att delta i arbetsgruppen.