BIV

BIV & SFPE logos

Föreningen för brandteknisk ingenjörsvetenskap

Dags att nominera till BIV-stipendium för 2023

BIV delar årligen ut ett stipendium till någon eller några som utmärkt sig i sin ingenjörsgärning under det gångna året (eller under flera år). Tanken med stipendiet är att uppmuntra och uppmärksamma goda insatser inom det brandtekniska ingenjörsområdet. Stipendiaten får 10 000 kr samt ett diplom och detta delas normalt ut på föreningens årsmöte.

Nu är det dags att nominera personer som du tycker gjort sig förtjänt av utnämningen och det måste inte vara en BIV-medlem. Stipendiat kan till exempel ha utfört:

– insatser för brandsäkerhetens bästa inom det brandtekniska ingenjörsområdet.

– bidragit till att sprida kunskap om brandsäkerhet till allmänheten.

– bidragit till att höja kunskapsnivån hos konsulter och myndigheter avseende brandsäkerhet.

– framfört nyskapande modeller avseende brandteknisk dimensionering.

Skicka din nominering inklusive en kort motivering till malin.tindberg@skane.se senast den 28 januari 2023.

Med vänlig hälsning,

Stipendiegruppen

Axel Mossberg (Bengt Dahlgren), Frida Vermina Plathner (RISE), Malin Tindberg (Region Skåne) och Patrik Kjellberg (Uppsala brandförsvar)