BIV

BIV & SFPE logos

Föreningen för brandteknisk ingenjörsvetenskap

NYHETER

Kort om stipendierna

BIV delar ut två stipendier:

  • BIV-stipendiet
    BIV:s stipendium till någon eller några som utmärkt sig i sin ingenjörsgärning under det gångna året (eller under flera år).
  • Brandfacklan!
    BIV:s pris för bästa examensarbete inom området brandteknisk ingenjörsvetenskap.

Läs mer om hur du nominerar till Brandfacklan här.

Nomineringar till BIV-stipendiet sker till juryn, normalt görs en utlysning genom en nyhet här på hemsidan.

Brandfacklan är ett nytt pris som delas ut första gången 2024. BIV-stipendiet har delats ut sedan 2005, vinnarna och motiveringarna finner du här. Prissumman är 10.000 kr för både BIV-stipendiet och Brandfacklan.

Jury för BIV-stipendiet är:
Malin Tindberg
Axel Mossberg
Frida Vermina Plathner
Patrik Kjellberg

Priskommitté för Brandfacklan är:
Fredrik Nystedt
Robert McNamee
Kristin Andrée
Erik Smedberg