BIV

BIV & SFPE logos

Föreningen för brandteknisk ingenjörsvetenskap

Remiss av nya tillämpningsstödet fläkt i drift

BIV:s tillämpningsstöd för Fläkt i drift har bearbetats under 2023-24 och skickas nu ut på medlemsremiss för att ta tillvara kunskap och erfarenheter i ämnet.

Tidigare arbetsgrupp lämnade ifrån sig ett gediget underlag och detta har till del uppdaterats och omdisponerats. Ansvarig från BIV:s styrelse har varit Pär Hansson och arbetet har i huvudsak utförts av Erik Hällstorp.

Dokumentet riktar sig till brandskyddskonsulter, räddningstjänst och kommunala tjänstemän som arbetar med brandskydd i byggprocessen. Syftet är att ge stöd och vägledning i frågor som är öppna för tolkning och att öka förståelsen för systemens uppbyggnad. Dokumentet innehåller rekommendationer för vad som är lämpligt för att kunna verifiera fläkt i drift genom analytisk dimensionering.

BIV:s styrelse hoppas på att Du vill engagera dig för att vi tillsammans ska få fram ett så bra vägledningsdokument som möjligt. Remissvar skickas till Erik Hällstorp e.hallstorp@pob.se senast 12/4.