BIV

BIV & SFPE logos

Föreningen för brandteknisk ingenjörsvetenskap

BIV har startat ett försäkringsutskott

Det har under flera års tid saknats ett gemensamt forum för att diskutera frågor inom brandteknisk ingenjörsvetenskap för försäkringsbranschen samt ett gränssnitt för branschen i stort att föra dialog med försäkringsbranschen.  Det har inkommit flera önskemål till BIV som gjort en behovsanalys och haft dialogmöten. Under våren tog styrelsen beslut att starta ett försäkringsutskott där ledamoten Helena Klasson (LF Norrbotten) varit drivande. Det nystartade försäkringsutskottet har haft ett första möte med ett 10-tal deltagare och Jens Kjerulf är utnämnd till sammankallande för utskottet. Frågor som ny teknik, höga träbyggnader, samhällsviktiga verksamheter mm kommer att diskuteras för att hitta gemensamma konstruktiva lösningar och främja hållbarhet tillsammans.

Hoppas även du som är verksam i försäkringsbranschen vill delta i det nya försäkringsutskottet!  Nästa möte är planerat 1/12 kl. 9.00 via Teams.

Anmäl dig via mail till helena.klasson@lfnorrbotten.se eller jens.kjerulf@bolander.se.

(Medlemskap i BIV krävs).