BIV

BIV & SFPE logos

Föreningen för brandteknisk ingenjörsvetenskap

NYHETER

SFPE Foundation Webinar sept 29 kl 15-16

Den 29 september kl 15-16 kommer SFPE Foundation att arrangera ett webinar för BIVs medlemmar.  Webinariet kommer att inledas med en 15 -20 minuters presentation av Leslie Marshall där hon berättar om SFPE Foundations olika satsningar för att utveckla brandområdet. Därefter kommer vi att höra på en ca 30 minuter lång inspelad presentation av Greg Baker där han sammanfattar resultaten från projektet “Fire Engineering Practitioner Tools: Survey and Analysis of Needs”. Projektet som finansierats av SFPE Foundation genomfördes av Colleen Wade, Daniel Nilsson, Greg Baker och Per Olsson från Fire Research Group i Nya Zeeland. Efter föredraget svara Leslie på frågor både kring SFPE Foundation och webinariet.

Anmälan till webinariet den 29 september kl 15-16 görs genom att meddela robert.mcnamee@ri.se senast 27 september så skickar Robert ut en länk dagen innan. Notera att arrangemanget endast är för BIVs medlemmar.

Detta kommer att bli intressant, välkomna!

Styrelsen

SFPE Foundation: “The Society of Fire Protection Engineers (SFPE) established the Educational and Scientific Foundation in 1979. From the beginning, the SFPE Foundation had the purpose to expand the science of fire protection engineering for use in protecting against unwanted fire events.”

Länk till projektrapporten: Final_Report_with_Cover_Page.pdf

BBR-Workshops i september

I våras fick BIV möjligheten att lämna synpunkter på utrymningsavsnittet gällande de nya byggreglerna. Då arrangerade BIV workshopar för en dialog med dig som medlem. Formatet med workshopar fungerade bra därför satsar BIV på samma upplägg nu när BIV har fått möjlighet att lämna synpunkter på resterande delar av brandavsnittet. Materialet du kan ladda ner det från medlemssidorna under Boverkets referensgrupper.

Det är genom att lämna synpunkter på utkastet som vi har störst möjlighet att påverka innehållet och utformningen av reglerna, väl framme vid en remiss så är Boverkets ändringsmöjligheter begränsade. De synpunkter som BIV lämnade i våras har Boverket läst och gjort ändringar utifrån (ett arbete som fortfarande pågår). D.v.s. våra synpunkter är viktiga i framtagandet av de nya reglerna. Anmäl dig snarast till något av följande

tillfällen: 

 • 7 september kl. 15.30-18.00 Göteborg – Bengt Dahlgren (Krokslätts Fabriker 52)
 • 14 september kl. 9.00-11.30 Stockholm – Briab (Maria Skolgata 83)
 • 14 september kl 15.30-18.00 Linköping – WSP (Ågatan 7)
 • 21 september kl. 15.30-18.00 Lund – LTH brandteknik (John Ericssons väg 1)

Du anmäler dig till caroline.cronsioe@prevecon.se.

Save the date: ny BBR-utkast-turné

Boverket kommer att låta BIV och övriga organisationer i Boverkets referensgrupp avseende möjligheternas byggregler att få ta del av och kommentera på övriga avsnitt om brandskydd på samma sätt som vi fick möjligheten att läsa och kommentera på utrymningsavsnittet. Vi kommer troligen att få del av materialet innan sommarsemestrarna, och BIV planerar en turné för en dialog med dig om innehållet under september.

 • 7 september kl. 15.30-18.00 Göteborg
 • 14 september kl. 9.00-11.30 Stockholm
 • 14 september kl 15.30-18.00 Linköping
 • 21 september kl. 15.30-18.00 Lund

Vilka frågor som Boverket vill ha besvarade, regelutkastet, plats, sista anmälningsdag o.s.v. återkommer vi med. Du kan dock redan nu anmäla dig till caroline.cronsioe@prevecon.se, om du har kostpreferenser så ange det.

Vi ses i höst!

Caroline, Nils och Pär

Insamling av scenarioförslag till BIV:s Round Robin-studie kring branddimensionering av trähus

Som en fortsättning på vår sammanställning av medlemmarnas frågeställningar kring trähus och trähusbyggande kommer föreningen för brandteknisk ingenjörsvetenskap att genomföra en Round Robin-studie kring branddimensionering av träbyggnader. Se bifogade dokument för mer information.

Referensgruppmöte 5

Den 16 maj hade Boverket referensgruppsmöte angående möjligheternas byggregler. BIV, genom Nils Olsson, finns representerade i referensgruppen. Nu finns minnesanteckningarna publicerade på våra medlemssidor.  En sammanfattning av det viktigaste från mötet är:

Största nyheten är att Boverket ändrat sig avseende standarder, och nu öppnar upp för att hänvisa till vissa standarder där dessa är nivåsättande för säkerheten. Referensgruppen var generellt mycket positiv till detta.

Boverket presenterade ett förslag som innebär att SIS övertar utformningen och ansvaret för dagens BBRAD. Diskussion fördes om detta, främst om effekterna att överlåta säkerhetsnivån till annan part.

Efter remissen till utrymningskapitlet har Boverket haft separata dialogmöten med BIV, BRA, LTH och Arbetsmiljöverket.

Boverket arbetar nu med att färdigställa utkast (första remissutgåva) till övriga brand-kapitel, vilket enligt tidplanen ska vara klart under juni.

BIV planerar att hålla workshops under hösten avseende remissutgåvan, så att medlemmarna ges möjlighet att tycka till om remissen.

För att se protokoll från referensgruppsmötet logga in på medlemsidorna under fliken referensgruppsmöten.

Anmälan till BIV-Dagarna 2022 är stängd

Anmälan till BIV-Dagarna 2022 har nu stängt. Om du vill göra en sen anmälan kan du maila info@sfpe-biv.se och se om möjligheten finns.

Lokalgrupp Stockholm bjuder in till BIV-lunch 4 maj. Tema: Vad behöver vi göra inför Boverkets nya regler?

Varmt välkomna till vårens lokalgruppsträff i BIV. Under våren har BIV anordnat tre workshops för att inhämta synpunkter på det utkast om utrymning som Boverket tagit fram inom ramen för revideringen av byggreglerna i projektet Möjligheternas byggregler. Vi fortsätter nu dialogen kring Boverkets kommande revidering av byggreglerna genom en långlunch i Stockholm där vi diskuterar bland annat följande:

 • Vad för standarder och handböcker kommer vi behöva ta fram i branschen
  för att säkerställa en enhetlig tillämpning av byggreglerna?
 • Hur ska och kan våra roller inom branschen utvecklas?
 • Vad kan vi göra i BIV för att förbereda branschen?

Träffen hålls hos Briab i Stockholm på Maria Skolgata 83, plan 4, kl 12-14. För att få till så bra dialoger som möjligt kommer detta möte inte erbjuda digital närvaro. Under mötet kommer det att bjudas på lunch.

Anmälan ska ske senast söndag 1 maj till Olga Nilsson, olga.nilsson@gmail.com. Ange eventuella kostpreferenser i anmälan.

Har ni frågor som ni vill att vi belyser under lunchen kan ni på förhand skicka dem till Olga på ovanstående mailadress.

Varmt välkommen önskar vi i den lokala BIV-gruppen
Caroline Bernelius Cronsioe, Erik Lundström, Henrik Braatz, Jakob Kullman, Lars Strömdahl, Mårten Markselius, Olga Nilsson

Sammanställning av frågeställningar kring trähus

Härmed vill BIV:s styrelse dela med oss av en första inblick i omfattningen av frågeställningar som inkom från er medlemmar och kollegor i branschen på vårt utskick avseende trähus och trähusbyggande.

Vi delar denna sammanställning för att lyfta både bredden och komplexiteten i pågående diskussioner på ett överskådligt sätt.

I nästa steg ämnar BIV:s styrelse identifiera vilken arbetsgång som bedöms vara den mest lämpliga för de respektive frågeställningarna. Efter detta kommer vi återigen vända oss till våra medlemmar för att ge Er möjligheter till ytterligare engagemang. Det är då vår förhoppning att Ert engagemang är fortsatt lika stort i möjligheten att bidra till en sund utveckling inom branschen gällande trähus och trähusbyggande.

Till dess – håll till godo!

BIVs Workshops kring Möjligheternas byggregler

Under mars månad har BIV genomfört tre stycken workshops för att inhämta synpunkter från er medlemmar på det utkast om utrymning som Boverket har tagit fram inom ramen för revideringen av byggreglerna i projektet Möjligheternas byggregler.  Diskussionerna och skriftliga synpunkter har resulterat i ett svar till Boverket. BIV:s svar och Boverkets utkast på regler om utrymning hittar du på våra medlemssidor, under Boverkets referensgrupper.

BIV-Dagarna 2022, 14-15 juni i Stockholm

Den 14-15 juni är det dags för nästa upplaga av BIV-dagarna, föreningen för Brandteknisk IngenjörsVetenskaps återkommande konferens. Årets program är bifogat och anmälan är öppen via länk på vår hemsida.

Välkomna!
BIVs organisationskommitté: Robert McNamee (sammankallande), Erik Almgren, Mattias Delin, Anders Jönsson, Madelene Nordkvist och Carl Pettersson