BIV

BIV & SFPE logos

Föreningen för brandteknisk ingenjörsvetenskap

Delta i Brandforsk referensgrupper till forskningsprojekt

BIV ger en symbolisk summa pengar till Brandforsk varje år! Som tack får vi möjlighet att sitta med i referensgrupper till forskningsprojekt. Nyligen beviljande Brandforsk pengar till tre nya projekt.

Spontana insatser vid bostadsbränder med projekt projekttid från från september till april. Läs infoblad från projektet.

Learning from wildfire experience in Australia med projekttid från augusti till juni. Läs infoblad från projektet.

Design rules for battery fire safety in dwellings med projekttid från juni och året ut. Läs infoblad från projektet.

Syftet med referensgrupperna är:

  • att verka som ett stöd till Projektledaren så att avsett resultat uppnås med projektet
  • att tillföra projektledningen speciell sakkunskap
  • att verka för ömsesidig kontakt mellan projekt och målgrupper under projektets gång
  • att förbereda rapportering till målgrupper både under projektets gång och efter projektets avslutande.

Är du intresserad av att delta i någon referensgrupp? Hör av dig till caroline.cronsioe@briab.se senast 27 juni.

Observera att BIV inte har någon garanterad plats, utan det är projekten som väljer sina referensgrupper så detta är enbart en intresseanmälan.