BIV

BIV & SFPE logos

Föreningen för brandteknisk ingenjörsvetenskap

NYHETER

Lokalgrupp Stockholm bjuder in till BIV-lunch 4 maj. Tema: Vad behöver vi göra inför Boverkets nya regler?

Varmt välkomna till vårens lokalgruppsträff i BIV. Under våren har BIV anordnat tre workshops för att inhämta synpunkter på det utkast om utrymning som Boverket tagit fram inom ramen för revideringen av byggreglerna i projektet Möjligheternas byggregler. Vi fortsätter nu dialogen kring Boverkets kommande revidering av byggreglerna genom en långlunch i Stockholm där vi diskuterar bland annat följande:

  • Vad för standarder och handböcker kommer vi behöva ta fram i branschen
    för att säkerställa en enhetlig tillämpning av byggreglerna?
  • Hur ska och kan våra roller inom branschen utvecklas?
  • Vad kan vi göra i BIV för att förbereda branschen?

Träffen hålls hos Briab i Stockholm på Maria Skolgata 83, plan 4, kl 12-14. För att få till så bra dialoger som möjligt kommer detta möte inte erbjuda digital närvaro. Under mötet kommer det att bjudas på lunch.

Anmälan ska ske senast söndag 1 maj till Olga Nilsson, olga.nilsson@gmail.com. Ange eventuella kostpreferenser i anmälan.

Har ni frågor som ni vill att vi belyser under lunchen kan ni på förhand skicka dem till Olga på ovanstående mailadress.

Varmt välkommen önskar vi i den lokala BIV-gruppen
Caroline Bernelius Cronsioe, Erik Lundström, Henrik Braatz, Jakob Kullman, Lars Strömdahl, Mårten Markselius, Olga Nilsson

Sammanställning av frågeställningar kring trähus

Härmed vill BIV:s styrelse dela med oss av en första inblick i omfattningen av frågeställningar som inkom från er medlemmar och kollegor i branschen på vårt utskick avseende trähus och trähusbyggande.

Vi delar denna sammanställning för att lyfta både bredden och komplexiteten i pågående diskussioner på ett överskådligt sätt.

I nästa steg ämnar BIV:s styrelse identifiera vilken arbetsgång som bedöms vara den mest lämpliga för de respektive frågeställningarna. Efter detta kommer vi återigen vända oss till våra medlemmar för att ge Er möjligheter till ytterligare engagemang. Det är då vår förhoppning att Ert engagemang är fortsatt lika stort i möjligheten att bidra till en sund utveckling inom branschen gällande trähus och trähusbyggande.

Till dess – håll till godo!

BIVs Workshops kring Möjligheternas byggregler

Under mars månad har BIV genomfört tre stycken workshops för att inhämta synpunkter från er medlemmar på det utkast om utrymning som Boverket har tagit fram inom ramen för revideringen av byggreglerna i projektet Möjligheternas byggregler.  Diskussionerna och skriftliga synpunkter har resulterat i ett svar till Boverket. BIV:s svar och Boverkets utkast på regler om utrymning hittar du på våra medlemssidor, under Boverkets referensgrupper.

BIV-Dagarna 2022, 14-15 juni i Stockholm

Den 14-15 juni är det dags för nästa upplaga av BIV-dagarna, föreningen för Brandteknisk IngenjörsVetenskaps återkommande konferens. Årets program är bifogat och anmälan är öppen via länk på vår hemsida.

Välkomna!
BIVs organisationskommitté: Robert McNamee (sammankallande), Erik Almgren, Mattias Delin, Anders Jönsson, Madelene Nordkvist och Carl Pettersson

Tack bästa medlemmar!

Tack bästa medlemmar och kollegor i branschen för mycket stort engagemang i vårt utskick beträffande trähusbyggande!

Vi har fått in mycket bra, välformulerade och intressant respons på vår fråga och nu inleds arbetet med att ta detta vidare för att BIV på bästa sätt ska bidra till en sund och bra utveckling inom branschen.

Räkna med att höra mer från oss i frågan!

Mvh styrelsen!

Nyårsbrev BIV 2021

Gott nytt år!

Önskar BIVs styrelse,Robert McNamee (Ordförande), Caroline Bernelius Cronsioe (Vice Ordförande), Mattias Delin (Sekreterare), Anders Jönsson (Kassör), Katja Cedergren, Madelene Nordkvist, Ebba Thor (stud. rep. LTH), Lotta Vylund och Lina Åteg

Föreskrift brandfarlig vätska, Remiss MSB

MSB har tagit fram remiss på förslag till de nya föreskrifterna för hantering av brandfarliga vätskor.

Remissen finns att hitta på: https://www.msb.se/sv/regler/remisser-om-foreskrifter-och-allmanna-rad/aktuella-remisser/forslag-till-nya-foreskrifter-om-hantering-av-brandfarliga-vatskor/

Om du vill vara med att påverka BIV:s svar skicka dina synpunkter till samuel.larsson@sakerhetspartner.se senast 2022-01-17. Tänk på att svara med konkreta förslag och undvik att skriva frågor då dessa sannolikt ändå inte kommer att besvaras.

Mvh,

Remissgruppen

BIV-dagarna 2022 framflyttade till 14-15 juni

Tyvärr måste vi meddela att vi tvingas flytta fram BIV-dagarna 2022 p.g.a. den accelererande Covidsituationen. Ett av huvudsyftena med konferensen är att fungera som en naturlig mötesplats för oss som är intresserade av brandteknisk ingenjörsvetenskap vilket vi inte tycker fungerar tillräckligt bra vid ett rent online-event. BIV-dagarna 2022 kommer nu att arrangeras 14-15 juni på Norra Latin i Stockholm. Skriv in det i era kalendrar! Alla talare och anmälda kommer att kontaktas personligen. Vi hoppas att ni fortfarande vill vara med!

Mvh,

BIVs organisationskommitté: Robert McNamee (sammankallande), Erik Almgren, Mattias Delin, Anders Jönsson, Madelene Nordkvist, Carl Pettersson och Lotta Vylund

Nominera kandidater till BIVs stipendium

Föreningen för brandteknisk ingenjörsvetenskap (BIV) delar årligen ut ett stipendium till någon eller några som utmärkt sig i sin ingenjörsgärning under det gångna året (eller under flera år). Tanken med stipendiet är att uppmuntra och uppmärksamma goda insatser inom det brandtekniska ingenjörsområdet. Stipendiaten får 10 000 kr samt ett diplom och detta delas normalt ut på föreningens årsmöte eller annat lämpligt tillfälle. Denna gång kommer stipendiet att delas ut på BIV-dagarna 2022.

Nu är det dags att nominera personer för år 2021 års stipendium som du tycker gjort sig förtjänt av utnämningen och det måste inte vara en BIV-medlem. Stipendiat kan till exempel ha utfört:

• insatser för brandsäkerhetens bästa inom det brandtekniska ingenjörsområdet.

• bidragit till att sprida kunskap om brandsäkerhet till allmänheten.

• bidragit till att höja kunskapsnivån hos konsulter och myndigheter avseende brandsäkerhet.

• framfört nyskapande modeller avseende brandteknisk dimensionering.

Läs mer om kriterierna för stipendiet och nomineringen i den bifogade filen.

Skicka din nominering inklusive en kort motivering till hakan.frantzich@brand.lth.se senast tisdagen den 11 januari 2022.

Med vänlig hälsning, Stipendiegruppen inom BIV

Malin Tindberg (Region Skåne), Frida Vermina Plathner (RISE), Håkan Frantzich (LTH)

Anmälan till BIV-Dagarna 2022 är nu öppen

Det går nu att klicka in på BIV-Dagarna 2022 i menyn ovan, läsa programmet och anmäla sig. BIV-Dagarna går av stapeln 25-26 januari på Norra Latin i Stockholm.

Välkomna!