BIV

BIV & SFPE logos

Föreningen för brandteknisk ingenjörsvetenskap

NYHETER

Till minne av Anders Jönsson!

Det är med stor sorg och saknad som vi måste meddela att vi har nåtts av nyheten att vår tidigare kassör Anders Jönsson avlidit den 26/4 efter ett mycket snabbt sjukdomsförlopp. Anders var vår förenings kassör under fem år fram till för mindre än två månader sedan. Dessförinnan satt han med i styrelsen som studentrepresentant för Luleå tekniska universitet.   

Anders Jönsson på BIV:s styrelsemöte i Stockholm den 15 november 2022

Anders var som ansvarig för vårt medlemsregister, vår hemsida och kassör i praktiken styrelsens motor som fick verksamheten att rulla där vi andra i styrelsen hade en ganska bekväm resa. Detta breda ansvarsområde tog han på sig för att han ville det och tyckte det var viktigt för föreningen. Han var också en fin kompis som vi saknar och vill hedra på bästa tänkbara sätt. 

Tack för allt Anders!

Remisser ute för hantering Möjligheternas byggregler – säkerhet & hygien

Boverket har nu släppt två remisser gällande möjligheternas byggregler och i väntan på att brandavsnittet släpps vill BIV gärna ha in våra medlemmars åsikter om innehållet i dessa två remiser.

Följande remisser är släppta:

  • Möjligheternas byggregler – Säkerhet vid användning av byggnader
  • Möjligheternas byggregler – Skydd med hänsyn till hygien, hälsa och miljö

Svar skickas till jesper@bkbab.se och ska inkomma senast 26/5 för sammanställning inför efterföljande granskning av styrelsen.

I vårt remissutskick har en del stycken markerats som gula. Syftet med detta är att tydliggöra de stycken som har en närmre koppling till utformningen av brand- och utrymningssäkerhet i byggnader och som det kan vara värt att lägga lite mer tid på. Även ej markerade stycken kan vara relevanta.

BIV:s lokalgruppsträff i Göteborg 10 maj

Välkomna på vårens lokalgruppsträff i Göteborg den 10e maj med tema risker, reglering och restvärde för brandskydd i träbyggnader.

Träffen sker i form av en lunchträff med föredrag och panelsamtal kring ämnet brandskydd i trähus där vi tagit inspiration från Stockholms lokalgruppsträff och riktar stort fokus på egendomsskydd och restvärdesfrågor.

Träffen sker den 10/5 på FSD:s kontor klockan 11.30-13.15 och BIV bjuder på lunch. Mer info kring träffen och anmälan finns i det bifogade informationsbladet.

Vi ser fram emot Din anmälan och möjligheten till spännande diskussioner!

Vänligen lokalgruppen Göteborg,
Mattias Arnqvist, Jonatan Blomstrand, Fredrik Lovén, Axel Mossberg, Thorleif Olausson, Andreas Reuterberg, Henrik Rosenqvist och Joel Wikström

Trähus ur ett försäkringsperspektiv

Varmt välkommen till vårens lokalgruppsträff i Stockholm. Det kommer att vara en fysisk träff på plats under en förmiddag. Temat för träffen är Trähus ur ett försäkringsperspektiv där vi kommer att diskutera hur byggande i trähus tas emot på försäkringsmarknaden samt vilka möjligheter och begränsningar som behöver beaktas vid uppförandet av dessa byggnader. BIV välkomnar fem föreläsare till träffen:

  • Josef Brandt – Länsförsäkringar Norrbotten
  • Björn Yndemark – YHR Consulting AB
  • Christoffer Clarin – Trygg-Hansa
  • Brandskyddsföreningen (Restvärdesräddning)
  • SBUF – Konsekvenser av vattenskador i konstruktioner av massivt trä

Träffen hålls torsdag 27:e april kl. 08.00-12.00 i WSP:s lokaler, Arenavägen 7 Stockholm. Anmälan till träffen görs senast måndag 24:e april till caroline.cronsioe@briab.se. I samband med träffen kommer det att bjudas på frukost, så ange eventuella matpreferenser i anmälan. Digital närvaro kommer inte att erbjudas under denna träff.

Har Du frågor som Du önskar att vi belyser under träffen kan Du på förhand skicka dem till Caroline på ovanstående mailadress.

Vi ser fram emot att träffas igen och hoppas att Du har möjlighet att delta.

Varmt välkommen önskar vi i Stockholms lokalgrupp

Caroline Bernelius Cronsioe, Erik Lundström, Martina Jelvinger, Olga Nilsson, Jakob Kullmann

Save-the-date remissturné

Boverkets remiss om brandskydd kommer i vecka 18 och svaret ska vara Boverket tillhanda i månadsskiftet aug/sep. Det innebär i praktiken att vi har midsommar som deadline, innan semestrarna.

BIV planerar att hålla workshops, preliminärt kl. 8-12:

  • Malmö: 29 maj
  • Stockholm: 30 maj
  • Göteborg: 2 juni

Vi öppnar upp anmälan redan nu (anmäl dig till caroline.cronsioe@briab.se) och återkommer med mer information i början av maj när vi har fått remissen.

Hälsningar
Nils, Pär och Caroline

Utkast på ändringsreglerna

BIV har nu skickat in ett svar till Boverket med synpunkter på utkast till ändringsreglerna. Vill du läsa svaret så finns det på medlemssidorna, längst ner på sidan om Boverkets referensgrupper samt på sidan med remissvar.

Återigen tack Pär Hansson, Caroline Bernelius Cronsioe och Nils Olsson för att ni har hållit ihop detta.

Save the date: lokalgruppsträff Sthlm

Förmiddagen, 8.30-12, den 27 april blir det lokalgruppsträff i Stockholm. Vi kommer att vara hos WSP. Temat för förmiddagen är trähus och försäkring.

Vi återkommer inom kort med mer info. Vill du redan nu anmäla dig kan du göra det till caroline.cronsioe@briab.se.

Hälsningar lokalgruppen Sthlm
Olga Nilsson, Erik Lundström, Jakob Kullmann och Caroline Bernelius Cronsioe

Digitala workshops om utkast till ändringsregler brandskydd

BIV har fått möjlighet att lämna synpunkter på utkast till ändringsregler om brandskydd. Tiden är oerhört knapp, senast den 16/3 vill Boverket ha våra synpunkter.

BIV arrangerar två stycken digitala workshops 6 respektive 7 mars kl 10-11.30 båda dagarna. Det är begränsat med platser så först till kvarn. Anmäl dig till caroline.cronsioe@briab.se senast den 3/3.

Utkastet, som vi vill att du har läst innan workshopen så att du kan bidra i diskussionerna, finns att ladda ner från medlemssidorna.

Kallelse till årsmöte 2023

Som medlem i BIV, Föreningen för brandteknisk ingenjörsvetenskap, kallas du härmed till det ordinarie årsmötet för det gångna året 2022. Årsmötet är din främsta och mest konkreta chans som medlem att påverka föreningens verksamhet och vilka som ska få förtroendet att sitta i BIV:s styrelse under kommande verksamhetsår. Vi uppmanar naturligtvis dig att utnyttja den möjligheten!

Även i år arrangeras BIV:s årsmöte online via Teams. För att underlätta organisationen av årsmötet ber vi er att anmäla er till katja.cedergren@bengtdahlgren.se senast 12/3 så skickar han en länk. Dock kommer vi även att kunna ta upp efteranmälningar då detta ska likna ett vanligt öppet årsmöte, men snälla försök att anmäla er i tid!

I anslutning till årsmötet kommer också 2022 års BIV-stipendiat att presenteras. Tidigare stipendiater är: 2005 Linus Eriksson, 2006 Staffan Bengtson, 2007 Johan Lundin och Ulf Erlandsson, 2008 Henry Persson, 2009 Tommy Magnusson, 2010 Birgit Östman, 2011 Michael Strömgren, 2012 Haukur Ingason, 2013 Robert Jönsson, 2014 Håkan Frantzich, 2015 Björn Karlsson, 2016 Göran Holmstedt, 2017 Daniel Nilsson, 2018 Nils och Therese Göras, 2019 Marcus Runefors, 2020 Ida Texell samt 2021 PerOla Malmquist.

Årsmötet

Plats: Teams
Datum: 14 Mars
Tid: Kl 12.00

Länk till kallelse och dokumentation gick ut via mail till alla registrerade medlemmar 2023-02-12.

(Om någon skulle ha problem att ladda ned dokumentationen eller liknande hör av er till katja.cedergren@bengtdahlgren.se )

Uppdaterat Br0-stöd

BIV glider in i helgen genom att idag publicera uppdaterat tillämpningsstöd för projektering av Br0-byggnader. Stödet hittar ni under medlemssidorna. Tack arbetsgruppen för bra arbete!

Trevlig helg!