BIV

BIV & SFPE logos

Föreningen för brandteknisk ingenjörsvetenskap

NYHETER

BIV gratulerar Robert Jönsson till fin utmärkelse

I augusti nåddes vi av nyheten att allas vår ’Robban’ har blivit tilldelad en fin utmärkelse från SFPE – nämligen The David A. Lucht Lamp of Knowledge Award. Denna utmärkelse handlar om att hedra en organisation, företag eller individ som har haft en betydelsefull roll i att öka möjligheten till högre utbildning inom brandteknisk ingenjörsvetenskap. D.v.s. en mycket fin och viktig utmärkelse att få och en som hedrar precis det vi arbetar för inom BIV! Givetvis ville BIV då ta chansen att gratulera Robert lite extra med en blomma och en lunch för att samtidigt få chansen att veta lite mer om vad som lett fram till denna utmärkelse.

 • Hur började du din yrkesbana och har det alltid varit brand som gällt för dig?

Jag började med att läsa konstruktion och brand på LTH och i USA. Sedan gick jag vidare som doktorand inom området bärande konstruktioner och brand från -81 fram till-85 när jag fick erbjudandet att ansvara för den nya brandingenjörsutbildningen som då skulle startas i Lund. Eftersom jag aldrig var så duktig på att skriva så passade doktorandtjänsten egentligen inte mig – men det gjorde däremot dessa uppgifter som prefekt för Inst för brandteknik och studierektor för den nya brandingenjörsutbildningen. Efter att ha arbetat med utbildningen i 15 år blev jag dessutom befordrad till universitetslektor år 2000, främst för min samverkan med det omgivande samhället.

Robert skjuter också in att det är just det faktum att han hade det tufft med skrivandet under hans tid som doktorand som gjorde att vi fick skriva så mycket i brandingenjörsutbildningen. Han ville inte att vi skulle stå där en dag med samma utmaning som honom.

 • Vad är du mest stolt över?

Jag måste säga att det är hur duktiga brandingenjörerna är som jobbar idag! Många har också ett enormt driv och mod i startande av egna företag och för olika utvecklingsarbeten som sker i branschen.

Vissa är dock allt för bokstavstrogna och förlitar sig för mycket på den exakta texten i BBR. Det tycker jag är lite synd.

 • Vilka är dina förebilder?

Ove Pettersson och Håkan Frantzich

Samt Johan Lundin för hans insatser för Riskhanteringsprogrammet.

 • Vad gör du med din tid nuförtiden?

Förutom deltid konsultande på SWECO, ledamot i en SFPE kommittee och såklart arbete med BIVs remissgrupp så simmar jag ett par gånger i veckan och så spelar jag golf. TV kan jag titta på när jag sitter på hemmet…

Med den goa inställningen tackar jag för en mycket trevlig lunch som bjöd på många anekdoter från nästan 30 år på brandingenjörsutbildningen! Jag är mäkta imponerad, och blir varm i hjärtat, över att Robert fortfarande verkar minnas oss allihop både med namn och arbetsplats. Det var minsann något speciellt att studera till Brandingenjör på LTH med en studierektor som både jobbade aktivt för brandteknisk ingenjörsvetenskap och som samtidigt ville alla studenternas bästa! Du är verkligen en värdig vinnare av denna utmärkelse – Grattis igen!

/BIV genom ordförande Katja Cedergren

Ny möjlighet att påverka!

Nu efterfrågar Brandskyddsföreningen en ny representant från BIVs sida i en arbetsgrupp för släcksystem för storkök.

Brandskyddsföreningen skriver:

”I våras hölls en workshop med ett 50-talet aktörer beträffade släcksystem för storkök, dvs köksläcksystem. Vid workshopen och efterföljande dialog har det framkommit att det finns ett behov av ett tydligare regelverk för köksläcksystem som kan accepteras och förstås av aktörer.

I stort innebär detta att fundera kring och komplettera standarder inom området med lämpliga krav på installation, driftsättningar, besiktningar, skötsel, underhåll och provningsmetoder

Brandskyddsföreningen har för avsikt att i en mindre arbetsgrupp jobba vidare med frågan. Möten kommer företrädesvis att hållas i TEAMS för att möjliggöra för deltagare från hela landet att kunna var med på ett effektivt sätt. Det första arbetsgruppsmötet planeras att hållas under oktober och sedan bestämmer arbetsgruppen behovet av mötesfrekvensen. Arbetsgruppsmötena brukar normalt vara från 9:00 till 12:00 men variationer förekommer givetvis.

Vi ser gärna en bred representation så att olika aspekter kommer med.”

Från BIVs styrelse ser vi positivt på alla möjligheter vi ges att verka för ett bra brandskydd i samhället och söker därför en medlem som vill representera BIV i denna grupp.

Är du intresserad att deltaga så anmäl ditt intresse till katja.cedergren@bengtdahlgren.se tillsammans med en kort motivering till varför just Du är lämplig att presentera BIV i detta arbete.

Tyvärr är tiden kort och vi behöver din intresseanmälan senast torsdagen den 29e september.

Med hopp om att någon av våra medlemmar ska vilja bidra i detta arbete!

Mvh Styrelsen

SFPE Foundation Webinar sept 29 kl 15-16

Den 29 september kl 15-16 kommer SFPE Foundation att arrangera ett webinar för BIVs medlemmar.  Webinariet kommer att inledas med en 15 -20 minuters presentation av Leslie Marshall där hon berättar om SFPE Foundations olika satsningar för att utveckla brandområdet. Därefter kommer vi att höra på en ca 30 minuter lång inspelad presentation av Greg Baker där han sammanfattar resultaten från projektet “Fire Engineering Practitioner Tools: Survey and Analysis of Needs”. Projektet som finansierats av SFPE Foundation genomfördes av Colleen Wade, Daniel Nilsson, Greg Baker och Per Olsson från Fire Research Group i Nya Zeeland. Efter föredraget svara Leslie på frågor både kring SFPE Foundation och webinariet.

Anmälan till webinariet den 29 september kl 15-16 görs genom att meddela robert.mcnamee@ri.se senast 27 september så skickar Robert ut en länk dagen innan. Notera att arrangemanget endast är för BIVs medlemmar.

Detta kommer att bli intressant, välkomna!

Styrelsen

SFPE Foundation: “The Society of Fire Protection Engineers (SFPE) established the Educational and Scientific Foundation in 1979. From the beginning, the SFPE Foundation had the purpose to expand the science of fire protection engineering for use in protecting against unwanted fire events.”

Länk till projektrapporten: Final_Report_with_Cover_Page.pdf

BBR-Workshops i september

I våras fick BIV möjligheten att lämna synpunkter på utrymningsavsnittet gällande de nya byggreglerna. Då arrangerade BIV workshopar för en dialog med dig som medlem. Formatet med workshopar fungerade bra därför satsar BIV på samma upplägg nu när BIV har fått möjlighet att lämna synpunkter på resterande delar av brandavsnittet. Materialet du kan ladda ner det från medlemssidorna under Boverkets referensgrupper.

Det är genom att lämna synpunkter på utkastet som vi har störst möjlighet att påverka innehållet och utformningen av reglerna, väl framme vid en remiss så är Boverkets ändringsmöjligheter begränsade. De synpunkter som BIV lämnade i våras har Boverket läst och gjort ändringar utifrån (ett arbete som fortfarande pågår). D.v.s. våra synpunkter är viktiga i framtagandet av de nya reglerna. Anmäl dig snarast till något av följande

tillfällen: 

 • 7 september kl. 15.30-18.00 Göteborg – Bengt Dahlgren (Krokslätts Fabriker 52)
 • 14 september kl. 9.00-11.30 Stockholm – Briab (Maria Skolgata 83)
 • 14 september kl 15.30-18.00 Linköping – WSP (Ågatan 7)
 • 21 september kl. 15.30-18.00 Lund – LTH brandteknik (John Ericssons väg 1)

Du anmäler dig till caroline.cronsioe@prevecon.se.

Save the date: ny BBR-utkast-turné

Boverket kommer att låta BIV och övriga organisationer i Boverkets referensgrupp avseende möjligheternas byggregler att få ta del av och kommentera på övriga avsnitt om brandskydd på samma sätt som vi fick möjligheten att läsa och kommentera på utrymningsavsnittet. Vi kommer troligen att få del av materialet innan sommarsemestrarna, och BIV planerar en turné för en dialog med dig om innehållet under september.

 • 7 september kl. 15.30-18.00 Göteborg
 • 14 september kl. 9.00-11.30 Stockholm
 • 14 september kl 15.30-18.00 Linköping
 • 21 september kl. 15.30-18.00 Lund

Vilka frågor som Boverket vill ha besvarade, regelutkastet, plats, sista anmälningsdag o.s.v. återkommer vi med. Du kan dock redan nu anmäla dig till caroline.cronsioe@prevecon.se, om du har kostpreferenser så ange det.

Vi ses i höst!

Caroline, Nils och Pär

Insamling av scenarioförslag till BIV:s Round Robin-studie kring branddimensionering av trähus

Som en fortsättning på vår sammanställning av medlemmarnas frågeställningar kring trähus och trähusbyggande kommer föreningen för brandteknisk ingenjörsvetenskap att genomföra en Round Robin-studie kring branddimensionering av träbyggnader. Se bifogade dokument för mer information.

Referensgruppmöte 5

Den 16 maj hade Boverket referensgruppsmöte angående möjligheternas byggregler. BIV, genom Nils Olsson, finns representerade i referensgruppen. Nu finns minnesanteckningarna publicerade på våra medlemssidor.  En sammanfattning av det viktigaste från mötet är:

Största nyheten är att Boverket ändrat sig avseende standarder, och nu öppnar upp för att hänvisa till vissa standarder där dessa är nivåsättande för säkerheten. Referensgruppen var generellt mycket positiv till detta.

Boverket presenterade ett förslag som innebär att SIS övertar utformningen och ansvaret för dagens BBRAD. Diskussion fördes om detta, främst om effekterna att överlåta säkerhetsnivån till annan part.

Efter remissen till utrymningskapitlet har Boverket haft separata dialogmöten med BIV, BRA, LTH och Arbetsmiljöverket.

Boverket arbetar nu med att färdigställa utkast (första remissutgåva) till övriga brand-kapitel, vilket enligt tidplanen ska vara klart under juni.

BIV planerar att hålla workshops under hösten avseende remissutgåvan, så att medlemmarna ges möjlighet att tycka till om remissen.

För att se protokoll från referensgruppsmötet logga in på medlemsidorna under fliken referensgruppsmöten.

Anmälan till BIV-Dagarna 2022 är stängd

Anmälan till BIV-Dagarna 2022 har nu stängt. Om du vill göra en sen anmälan kan du maila info@sfpe-biv.se och se om möjligheten finns.

Lokalgrupp Stockholm bjuder in till BIV-lunch 4 maj. Tema: Vad behöver vi göra inför Boverkets nya regler?

Varmt välkomna till vårens lokalgruppsträff i BIV. Under våren har BIV anordnat tre workshops för att inhämta synpunkter på det utkast om utrymning som Boverket tagit fram inom ramen för revideringen av byggreglerna i projektet Möjligheternas byggregler. Vi fortsätter nu dialogen kring Boverkets kommande revidering av byggreglerna genom en långlunch i Stockholm där vi diskuterar bland annat följande:

 • Vad för standarder och handböcker kommer vi behöva ta fram i branschen
  för att säkerställa en enhetlig tillämpning av byggreglerna?
 • Hur ska och kan våra roller inom branschen utvecklas?
 • Vad kan vi göra i BIV för att förbereda branschen?

Träffen hålls hos Briab i Stockholm på Maria Skolgata 83, plan 4, kl 12-14. För att få till så bra dialoger som möjligt kommer detta möte inte erbjuda digital närvaro. Under mötet kommer det att bjudas på lunch.

Anmälan ska ske senast söndag 1 maj till Olga Nilsson, olga.nilsson@gmail.com. Ange eventuella kostpreferenser i anmälan.

Har ni frågor som ni vill att vi belyser under lunchen kan ni på förhand skicka dem till Olga på ovanstående mailadress.

Varmt välkommen önskar vi i den lokala BIV-gruppen
Caroline Bernelius Cronsioe, Erik Lundström, Henrik Braatz, Jakob Kullman, Lars Strömdahl, Mårten Markselius, Olga Nilsson

Sammanställning av frågeställningar kring trähus

Härmed vill BIV:s styrelse dela med oss av en första inblick i omfattningen av frågeställningar som inkom från er medlemmar och kollegor i branschen på vårt utskick avseende trähus och trähusbyggande.

Vi delar denna sammanställning för att lyfta både bredden och komplexiteten i pågående diskussioner på ett överskådligt sätt.

I nästa steg ämnar BIV:s styrelse identifiera vilken arbetsgång som bedöms vara den mest lämpliga för de respektive frågeställningarna. Efter detta kommer vi återigen vända oss till våra medlemmar för att ge Er möjligheter till ytterligare engagemang. Det är då vår förhoppning att Ert engagemang är fortsatt lika stort i möjligheten att bidra till en sund utveckling inom branschen gällande trähus och trähusbyggande.

Till dess – håll till godo!