BIV

BIV & SFPE logos

Föreningen för brandteknisk ingenjörsvetenskap

NYHETER

BIV-lokalgruppsträff Norrköping, 9 oktober 2018, ANMÄLAN IDAG

Härmed inbjuds ni till att delta på BIV:s lokalgruppsmöte som arrangeras av er lokala BIV-grupp i Östergötland. Lokalgruppsträffen är denna gång öppen även för icke-medlemmar och arrangeras i samarbete med BRA, SBF och SBB.

Vilka utmaningar ser du med dagens byggregler? Om du fick ändra på något vad skulle det vara? Vill du vara med och förändra?

I höst är målet att alla lokalgrupper ska ha samma tema; att ta fram förslag på lösningar på de problem som BIV, BRA, SBF och SBB har identifierat med byggreglerna, kontrollsystemet m.m. Avsikten är att återkoppla lösningar till kommittén för modernare byggregler senare i höst.

De identifierade problemen i korthet:
 Byggprocessens verktyg för brandskydd används inte på rätt sätt
 Konsekvenserna av vissa mindre bränder är oacceptabel
 Kunskapsbrist är en av anledningarna till varför byggprocessen inte fungerar optimalt
 Förordningen om konsekvensutredningar handlar för ensidigt om administrativa pålagor för företag
 Byggnaders brandskydd försämras över tid
 Räddningstjänsten är en osäkerhetsfaktor i byggnadens brandskydd
 Otillräcklig koppling mellan risknivå och krav på brandskydd i byggreglerna

Plats: Södra Grytsgatan 7, WSP:s lokaler (plan 5)
Tid: 9/10, Kl 17:00-19:00 följt av en bit mat.

Anmälan senast idag till emelie.hockerstrom@bengtdahlgren.se

Ange om du vill stanna och äta samt eventuella matallergier.

Varmt välkommen önskar
Lina Åteg, Sofia Bohlin, Johannes Nordberg, Rebecka Lind och Karolin Broström

Inbjudan BIV-lokalgruppsträff Norrköping, 9 oktober 2018

Härmed inbjuds ni till att delta på BIV:s lokalgruppsmöte som arrangeras av er lokala BIV-grupp i Östergötland. Lokalgruppsträffen är denna gång öppen även för icke-medlemmar och arrangeras i samarbete med BRA, SBF och SBB.

Vilka utmaningar ser du med dagens byggregler? Om du fick ändra på något vad skulle det vara? Vill du vara med och förändra?

I höst är målet att alla lokalgrupper ska ha samma tema; att ta fram förslag på lösningar på de problem som BIV, BRA, SBF och SBB har identifierat med byggreglerna, kontrollsystemet m.m. Avsikten är att återkoppla lösningar till kommittén för modernare byggregler senare i höst.

De identifierade problemen i korthet:
 Byggprocessens verktyg för brandskydd används inte på rätt sätt
 Konsekvenserna av vissa mindre bränder är oacceptabel
 Kunskapsbrist är en av anledningarna till varför byggprocessen inte fungerar optimalt
 Förordningen om konsekvensutredningar handlar för ensidigt om administrativa pålagor för företag
 Byggnaders brandskydd försämras över tid
 Räddningstjänsten är en osäkerhetsfaktor i byggnadens brandskydd
 Otillräcklig koppling mellan risknivå och krav på brandskydd i byggreglerna

Plats: Södra Grytsgatan 7, WSP:s lokaler (plan 5)
Tid: 9/10, Kl 17:00-19:00 följt av en bit mat.

Anmälan senast fredagen 5 oktober till emelie.hockerstrom@bengtdahlgren.se

Ange om du vill stanna och äta samt eventuella matallergier.

Varmt välkommen önskar
Lina Åteg, Sofia Bohlin, Johannes Nordberg, Rebecka Lind och Karolin Broström

Inbjudan BIV-lokalgruppsträff Göteborg, 10 oktober 2018

Modernare byggregler

Varmt välkomna till höstens lokalgruppsträff i Göteborg. I höst är målet att alla lokalgrupper i Sverige ska ha samma tema; att ta fram förslag på lösningar på de problem som BIV, BRA, SBF och SBB har identifierat med byggreglerna, dess kontrollsystem m.m. Avsikten med mötet är att diskutera området för att sedan återkoppla till kommittén för modernare byggregler senare i höst.

Vilka utmaningar ser du med dagens byggregler? Om du fick ändra på något vad skulle det vara? Vill du vara med och förändra? Här erbjuds en möjlighet!

En arbetsgrupp bestående av ovan nämnda organisationer har tidigare tagit fram nedanstående frågeställningar och påståenden som grund för träffens diskussion:
• Byggprocessens verktyg för brandskydd används inte på rätt sätt
• Konsekvenserna av vissa mindre bränder är oacceptabel
• Kunskapsbrist är en av anledningarna till varför byggprocessen inte fungerar optimalt
• Förordningen om konsekvensutredningar handlar för ensidigt om administrativa pålagor för företag
• Byggnaders brandskydd försämras över tid
• Räddningstjänsten är en osäkerhetsfaktor i byggnadens brandskydd
• Otillräcklig koppling mellan risknivå och krav på brandskydd i byggreglerna

Mer bakgrund till respektive frågeställning kan ses i bifogad rapport. Gå gärna igenom detta dokument innan träffen för att få ut mer av den tid vi avsätter. Andra frågor kan såklart vara mer relevanta, vilket i så fall avhandlar vid träffen.

Träffen hålls den 10 oktober hos Bengt Dahlgrens på Krokslätts Fabriker 52 i Mölndal. För er som kommer med bil så finns parkering bäst i närbeläget parkeringshus. Spårvagn 2 och 4 stannar även strax utanför.

Träffen börjar klockan 15.00 med inledande fika och vi räknar med att vara klara kring 17.00 varpå möjlighet finns till samkväm och samverkan på, mer eller mindre, närliggande etablissemang.

För att nå så många som möjligt önskar vi att Ni kan skicka vidare denna inbjudan till de av era kontakter som kan vara intresserade av att delta.

Anmälan ska ske senast 5 oktober till Henrik Rosenqvist, FAST, via e-post henrik@fasteng.se . Vid frågor kontakta Henrik på 076-006 96 56. Antalet platser är begränsat och först till kvarn gäller.

Varmt välkommen önskar vi i den lokala BIV-gruppen
Joel Wikström (FSD), Mattias Arnqvist (FSD), Henrik Rosenqvist (FAST Engineering), Malin Vester (Bengt Dahlgren), Dan Jernberg (WSP)

INBJUDAN TILL BIV-TRÄFF 23 OKTOBER 2018

Härmed inbjuds ni till att delta på BIV:s lokalgruppsmöte som arrangeras av er lokala BIV-grupp i Skåne. Lokalgruppsträffen är denna gång öppen även för icke-medlemmar och arrangeras i samarbete med BRA, SBF och SBB.

Vilka utmaningar ser du med dagens byggregler? Om du fick ändra på något vad skulle det vara? Vill du vara med och förändra?

I höst är målet att alla lokalgrupper ska ha samma tema; att ta fram förslag på lösningar på de problem som BIV, BRA, SBF och SBB har identifierat med byggreglerna, kontrollsystemet m.m. Avsikten är att återkoppla lösningar till kommittén för modernare byggregler senare i höst.

De identifierade problemen i korthet:
• Byggprocessens verktyg för brandskydd används inte på rätt sätt
• Konsekvenserna av vissa mindre bränder är oacceptabel
• Kunskapsbrist är en av anledningarna till varför byggprocessen inte fungerar optimalt
• Förordningen om konsekvensutredningar handlar för ensidigt om administrativa pålagor för företag
• Byggnaders brandskydd försämras över tid
• Räddningstjänsten är en osäkerhetsfaktor i byggnadens brandskydd
• Otillräcklig koppling mellan risknivå och krav på brandskydd i byggreglerna

Plats: Studio Malmö, Nordenskiöldsgatan 24, Malmö, i Briabs lokaler.

Tid: Kl 16.00 – 18.00

Anmälan ska ske senast fredagen den 19 oktober till David Tonegran på david.tonegran@bricon.se , vid frågor kontakta David på 070-612 17 74

Varmt välkommen önskar:
David Tonegran (Bricon), Emma Nordwall (Räddningstjänsten Skåne Nordväst), Daniel Rosberg (WSP), Martin Nilsson (Zurich Nordic)

Lokalgruppsträff Sthlm – Inbjudan

Inbjudan till BIV-möte 4 oktober!

Härmed inbjuds ni till att delta på BIV:s lokalgruppsmöte som arrangeras av er lokala BIV-grupp i Stockholm. Lokalgruppsträffen är denna gång öppen även för icke-medlemmar och arrangeras i samarbete med BRA, SBF och SBB.

Vilka utmaningar ser du med dagens byggregler? Om du fick ändra på något vad skulle det vara? Vill du vara med och förändra?

Plats:                                  

Hammarby Allé 47 i Stockholm, Bengt Dahlgrens lokaler

Tid:

Kl 15.00-17.00

Anmälan ska ske senast tisdagen 2 Oktober till Lars Strömdahl på Lars.stromdahl@gmail.com

Vid frågor kontakta Lars Strömdahl på 072-582 62 42

 

Varmt välkommen önskar

Caroline Bernelius Cronsioe, Staffan Bengtson, Henrik Karlsson, Lars Strömdahl, Axel Mossberg

Lokalgruppsträffar hösten 2018 – save the date

Vilka utmaningar ser du med dagens byggregler? Om du fick ändra på något vad skulle det vara?

I höst är målet att alla lokalgrupper ska ha samma tema; att ta fram förslag på lösningar på de problem som BIV, BRA, SBF och SBB har identifierat med byggreglerna, kontrollsystemet m.m. Avsikten är att återkoppla lösningar till kommittén för modernare byggregler senare i höst.

Mötesdatum

  • Lokalgrupp Göteborg: 10 oktober
  • Lokalgrupp Stockholm: 4 oktober
  • Lokalgrupp Syd: (ej fastställt än)
  • Lokalgrupp Östergötland (Norrköping): 9 oktober

Mer information om tid och plats för de olika lokalgruppsträffarna kommer närmare mötesdatumet.

Se bifogad .pdf för ytterligare information.

Väl mött!

/Lokalgrupperna & styrelsen

Remiss- SOU 2018:54 En effektivare kommunal räddningstjänst

Regeringen har tillsatt en utredare för att se över kommunernas brandförebyggande verksamhet och räddningstjänst. Utredarens förslag till ändringar i lagstiftningen är redovisade i SOU 2018:54 En effektivare kommunal räddningstjänst.

Kommunal räddningstjänst bedriver olycksförebyggande verksamhet och genomför räddningsinsatser för att minska skador till följd av bränder och andra olyckor. Dessutom verkar kommunal räddningstjänst tillsammans med andra aktörer för ökad säkerhet och trygghet. I framtiden kan olyckorna bli större och mer komplexa till följd av klimatförändringar, attentat och ett mer sårbart samhälle. Enskilda olyckor kan få omfattande konsekvenser för samhället i stort. Exempelvis har kostnaderna för skogsbranden i Västmanland år 2014 uppskattats till nästan en miljard kronor.

Utredningen lämnar förslag för en effektivare kommunal räddningstjänst som skapar bättre förutsättningar att förebygga olyckor och minska skador till följd av olyckor.

Om ni vill lämna synpunkter på utredningen och dess förslag kan ni göra det via BIVs remissvar. Skicka i så fall in ditt svar till henrik.braatz@scania.com senast 2018-10-08. Använd bifogat svarsformulär. Frågor besvaras inte i remissen, så tänk på att skriva konkreta förslag till ändringar eller synpunkter på utredningens bedömningar.

Remiss Ds 2018:20 Tillstånd till offentlig danstillställning

Här kommer remiss om Tillstånd till offentlig danstillställning.

Utredningens förslag innebär att dagens absoluta tillståndskrav ersätts med ett tillståndskrav som är beroende av vissa riskfaktorer. Genom att tillståndskravet kopplas till riskfaktorer blir det tydligare varför och under vilka omständigheter dans är en tillståndspliktig verksamhet. Förslaget bör leda till att regelverket vinner större förståelse och acceptans. Ambitionen med förslaget är att åstadkomma en förenkling och minskad byråkrati utan att göra avkall på ordning och säkerhet.

 

Svar till henrik.braatz@scania.com senast 2018-09-24 och gärna i bifogat svarsformulär. Tänk på att svara med konkreta förslag. Undvika att skriva frågor i svaret, då dessa ändå inte kommer att besvaras.

Uppdaterat med en utredning som var underlag till remissförslaget.

2019 Europe Fire Safety Engineering Conference & Expo

Konferensen SFPE 19 Europe kommer att gå av stapeln i Malaga, Spanien 22-23 Maj 2019. I samband med konferensen anordnas också utbildningsseminarier 20-21 maj.  Om man vill presentera något så ska en sammanfattning skickas in senast 1 oktober 2018. De inkomna bidragen bedöms sedan av en kommitté och de som får godkänt för att presentera kan om de vill skriva en lite mer omfattande sammanfattning på 4-6 sidor.

Information om konferensen finns här:

https://www.sfpe.org/page/2019Europe?_zs=16gMg1&_zl=Uqr55

 

Mvh,

Robert McNamee

Omoderna byggregler

BIV har tillsammans med Sveriges brandkonsultförening (BRA), Föreningen Sveriges Brandbefäl (SBB) och Brandskyddsföreningen (SBF) inlett ett unikt samarbete. Syftet är att göra samlade inspel till Kommittén för modernare byggregler vad avser problem och möjliga lösningar kopplat till byggprocessen och byggreglerna. Läs mer om kommitténs uppdrag på www.modernarebyggregler.se. Steg 1 var att identifiera problem som alla 4 organisationer kunde enas kring. Denna inventering är klar och skickad till kommittén, du kan ta del av dokumentet här (bifogat). Steg 2 är att finna lösningar på de identifierade problemen. Här kommer vi ta hjälp av lokalgrupperna i höst, så börja fundera på möjlig lösningar redan nu.

 

De som ingår i arbetsgruppen är:

  • Caroline Bernelius Cronsioe (BIV)
  • Magnus Nordberg (BRA)
  • Ola Carlén (SBB)
  • Ville Bexander (SBF)