BIV

BIV & SFPE logos

Föreningen för brandteknisk ingenjörsvetenskap

NYHETER

IAFSS agenda 2030 för en brandsäkrare värld

International Association of Fire Safety Science (IAFSS) har publicerat en agenda för en brandsäkrare värld 2030. Agendan riktar sig till både forsknings- och ingenjörskollektivet och ger ett intressant globalt perspektiv. Agendan som publicerats som en s k. ”open access” artikel i Fire Safety Journal finns bifogad.  

 

PS Notera att huvudförfattaren är en BIVmedlem, andreförfattaren är ordförande för vår moderförening SFPE, tredjeförfattaren höll ett key note föredrag på BIV-dagarna 2018 och fjärdeförfattaren kommer att hålla ett key note föredrag på BIV-dagarna 2020, 28-29 januari i Stockholm. Hoppas vi ses i Stockholm! DS

Lokalgruppsträff Stockholm – save the date!

Datum: 29 november 2019

Tid: 12-15 (BIV bjuder på lunch)

Plats: Stockholm, exakt adress återkommer vi med. 

Tema: Är alla tekniska brandskyddslösningar som är godkända också bra lösningar? 

En del brandskyddslösningar kanske verkar bra under projekteringen men visar sig sedan vara svåra att få att fungera på ett bra sätt under verkliga förhållanden och i verkliga miljöer. Brandskyddet ska fylla sin funktion under hela byggnadens livslängd. Det innebär kanske att alla lösningar inte fungerar lika bra på alla platser och viss byggherrar och verksamhetsutövare kan ha egna ambitioner med brandskyddet som är utöver kraven i BBR. Temat vid BIV lokalgruppsträff är styrkor och svagheter kring vissa tekniska lösningar samt få en insyn i hur en fastighets- och verksamhetsutövare tänker kring brandskydd.

 

Hälsningar Lokalgruppen Stockholm

Lars Strömdahl (BDAB), Lisa Broberg (Brandskyddslaget), Henrik Braatz (Scania), Olga Nilsson (Locum), Erik Lundstöm (WSP) Caroline Bernelius Cronsioe (Prevecon)

Deadline närmar sig

Deadline för att lämna in förslag på föredrag till BIV-dagarna 2020 är 1 oktober. Vi har fått en fråga kring om man får lämna in fler bidrag ifrån samma institution, företag eller universitet och svaret är givetvis ja. Dock vill vi inte att samma person håller mer än ett föredrag. Mer detaljer kring evenemanget finns i det bifogade dokumentet.

 

Mvh,

BIVs programgrupp: Anders Jönsson (sammankallande), Erik Almgren, Mattias Delin, Eva-Sara Celander och Robert McNamee

 

 

Fifth Nordic FDS user group meeting

Den 24 oktober arrangeras den femte upplagan av ”Nordic FDS user group meeting” på LTH, det är ett perfekt forum för att diskutera brandteknisk ingenjörsvetenskap inom CFD-området. Den som är intresserad anmäl sig senast 1 oktober till Bjarne enligt instruktionerna via länken nedan.

 

http://www.brand.lth.se/fileadmin/brandteknik/images/Conferance/FDS_workshop_at_Lund_University_24_October_2019.pdf

 

Vi ses på LTH!

Robert

Brandteknisk dimensionering av trähus

 

Vill informera om att Linnéuniversitet kommer att ge kursen ”Brandteknisk dimensionering av trähus” inom ramen för sin satsning på expertkompetens. Kursen ges vårterminen 2020 för fjärde gången. Den riktar sig till yrkesverksamma, går på kvartsfart och ger 5 högskolepoäng.

 

Mer information och möjligheter att anmäla sig finns på länken:

https://lnu.se/kurs/brandteknisk-dimensionering-av-trahus/vaxjo-distans-deltid-vt/

 

Mvh,

Birgit Östman

 

 

 

Försökspersoner sökes!

Vill du vara med och bidra till ett säkrare samhälle?

 

Inom ramen för TUSC (Tunnel and Underground Safety Center) kommer RISE Research Institutes of Sweden att genomföra ett stort utrymningsförsök i centrala Stockholm i höst. RISE söker nu 80 personer som inte har något emot att avvara några timmar av sitt liv för att bidra till brandforskning och säkrare tunnlar. Den som deltar blir ersatt med ett presentkort på bio och självklart bjuds det på kaffe (eller annan varm eller kall dryck) och smaskigt fika/tilltugg!

 

Är du intresserad? Följ länken nedan till vår försökshemsida och anmäl ditt intresse. Tror du att någon du känner skulle vilja delta? Sprid i så fall gärna informationen vidare!

 

Länk till mer information:

https://www.conferencemanager.dk/utrymningsforsok2019

 

Vänliga hälsningar,

Eva-Sara Celander

RISE

Missa inte! Möjlighet att hålla föredrag på BIV-dagarna

Missa inte chansen att få dela dina kunskaper och nätverka med andra inom brandområdet på BIV-dagarna 2020! Se det bifogade dokumentet för mer detaljer kring det nya upplägget.

 

Vi ses där!

BIVs programgrupp: Anders Jönsson (sammankallande), Erik Almgren, Mattias Delin, Eva-Sara Celander samt Robert McNamee

Brandskyddsföreningens regelgrupp sprinkler

Den 5 september deltog Martin Nilsson som representant för BIV i Brandskyddsföreningens regelgrupp sprinklers möte. Nedan punkter är ett urval av ämnen som diskuterades.

 

  • Joakim Thörnqvist (AIG) presenterade information om en brand hos Ocado i UK. Ett automatlager som var fullt sprinklerskyddat men som brann ner till grunden. Bidragande orsaker kan vara att sprinklersystemet stängts av i början av branden för att sen öppnas igen. En annan faktor kan ha varit att räddningstjänsten inte kom åt branden då lagringen är automatiserad och så tät.
  • Information från NFPA (Victoria Hutchison, NFPA) presenterades avseende ett forskningsprojekt för att samla in underhållsdata för sprinklersystem. Syftet är att göra intervaller för inspektion och provning av sprinklersystem mer evidensbaserade.
  • Boverket har ute en remiss på en regelförändring av BBR bl.a. med anledning av SS-EN 16925:2018 för boendesprinkler. Man har lagt till i allmänna råd för att erhålla samma säkerhetsnivå som tidigare i BBR.
  • Ville Bexander (Brandskyddsföreningen) presenterade en sammanställning som brandskyddsföreningen gjort avseende tillåtna avsteg i BBR med hänsyn till sprinkler och förenklad dimensionering.
  • Martin Nilsson (BIV) presenterade status på arbetet med BIVs tillämpningsstöd att jämföra SBF 120 och EN 12845.
  • Det diskuterades att öppna upp för alternativa metoder för rörkontroll, att använda exempelvis röntgen istället för demontering av rör.

Brandskyddsföreningens regelgrupp sprinkler

Hejsan,

 

Den 5 september är det dags för nästa möte inom Brandskyddsföreningens regelgrupp sprinkler. Om ni har något som ni vill att BIV ska ta upp hör av er till martin.nilsson@zurich.com.

 

Mvh,

Martin Nilsson

”Brandingenjör – Nordic meeting”

Hejsan,

 

Det 12-13 september är det dags för ”Brandingenjör  –  Nordic meeting” på LTU i Luleå. Mötet är ett forum för brandingenjörsutbildningar i de nordiska länderna där representanter från de olika lärosätena (inkl. studenter) och näringslivet kommer att träffas för att skapa kontakter och utbyta idéer. Jag kommer att vara på plats och representera BIV vid dessa diskussioner.

 

En av frågorna som kommer att diskuteras under mötet är ”Vilka kunskaper och kompetenser behöver en brandingenjörsstudent ha utvecklat under utbildningen?” Vad tycker du? Skicka gärna dina tankar till robert.mcnamee@brandskyddslaget.se  

 

Mvh,

Robert McNamee, ordförande BIV