BIV

BIV & SFPE logos

Föreningen för brandteknisk ingenjörsvetenskap

Remisser ute för hantering Möjligheternas byggregler – säkerhet & hygien

Boverket har nu släppt två remisser gällande möjligheternas byggregler och i väntan på att brandavsnittet släpps vill BIV gärna ha in våra medlemmars åsikter om innehållet i dessa två remiser.

Följande remisser är släppta:

  • Möjligheternas byggregler – Säkerhet vid användning av byggnader
  • Möjligheternas byggregler – Skydd med hänsyn till hygien, hälsa och miljö

Svar skickas till jesper@bkbab.se och ska inkomma senast 26/5 för sammanställning inför efterföljande granskning av styrelsen.

I vårt remissutskick har en del stycken markerats som gula. Syftet med detta är att tydliggöra de stycken som har en närmre koppling till utformningen av brand- och utrymningssäkerhet i byggnader och som det kan vara värt att lägga lite mer tid på. Även ej markerade stycken kan vara relevanta.