BIV

BIV & SFPE logos

Föreningen för brandteknisk ingenjörsvetenskap

NYHETER

Medlemmar till organisationskommittén inför BIV-dagarna

BIV-dagarna 2024 kommer att arrangeras på RISE i Borås 13-15 mars.
Vill du vara med i organisationskommittén?
Skicka in din intresseanmälan till maya.sondergaard@bsl.se senast 1 september.


Remiss avseende certifierade byggprojekteringsföretag

Boverket har nu släppt en remiss gällande certifiering av byggprojekteringsföretag; ”Boverkets förslag till föreskrifter och allmänna råd om certifiering av byggprojekteringsföretag”. Syftet med denna föreskrift är att göra de införda bestämmelserna i plan- och bygglagen (2010:900) om certifierade byggprojekteringsföretag tillämpbara.

BIV vill gärna ha in våra medlemmars åsikter om innehållet i remissen som återfinnes här: 

Boverkets förslag till föreskrifter och allmänna råd om certifierade byggprojekteringsföretag – Boverket

Svar skickas till maria.broman@fsd.se och ska inkomma senaste den 13/10 2023 för sammanställning inför utskick.

Kurs i brandteknisk dimensionering av trähus

Linnéuniversitetet ska ge kursen Brandteknisk dimensionering av trähus igen hösten 2023. Kursen hålls inom programmet Expertkompetens och ger fem högskolepoäng. Den hålls på distans och kvartsfart med tre tvådagarsträffar, den första vid kursstart den 14-15 september i Växjö, sen en träff i Stockholm och en i Borås.

Kursplan mm samt länk till anmälan finns på 

https://lnu.se/kurs/brandteknisk-dimensionering-av-trahus/vaxjo-distans-deltid-ht/

Sista anmälningsdag är den 13 augusti.

Sommarhälsning från styrelsen

Tiden rusar fram och vi är snart åter framme i semestertider. Innan det är dags att helt koppla bort arbetet vill vi i styrelsen dela med oss av en sammanfattning om vad som hänt i BIV under våren som gått, men också passa på att redan nu flagga för vad vi har framför oss.

Läs därför gärna årets sommarbrev.

Ha sedan en helt underbar sommar!

Mvh styrelsen

Gratis webinar om studie av olika släckmedel för Li-Ion batterier

Vårt syster-chapter, SFPE Denmark, bjuder in till webinar kl 15.30-16.30 den 6:e Juli.

BIV-medlemmar kan delta gratis.
Skicka din intresseanmälan till par.hansson@fsd.se så får du en länk för uppkoppling.
Mer information finns i bifogat dokument.

Ny teknik kräver ny kunskap.

Välkommen att ta del av aktuell forskning!

Mvh styrelsen

Remiss SS-BBRAD

I samband med Boverkets remissarbete med nya byggregler kommer föreskrift om analytisk dimensionering av brandskydd (BBRAD) att upphävas. Som ersättning kommer ett antal standarder tas fram varav 2 st nu finns ute på remiss från SIS.

Aktuella standarder kan laddas ned från https://kommentera.sis.se/. På grund av rättighetsfrågor kan BIV inte tillhandahålla remisserna utan var och en måste registrera sig på hemsidan och ladda ner dessa själv.

I ett försök att samla medlemmarnas synpunkter på dessa standarder kommer BIV att anordna två stycken digitala workshops där Ni alla har möjlighet att lämna synpunkter och diskutera. Resultatet från workshopparna sammanställs därefter och lämnas till BIV:s styrelse som förslag till remissvar från föreningen.

Workshopparna kommer att hållas 15 respektive 16 augusti, kl 10-11.30 vid båda tillfällena. Anmälan till mattias@brandrisk.se senast 11 augusti.

En förutsättning för deltagande i workshop är att du tagit del av standarderna via hemsida enligt ovan.

Var med och påverka!

Uppdatering!

Före sommaren öppnades möjligheten för våra medlemmar att vara med och påverka via BIVs remissgrupp då vi sökte nya deltagare till denna grupp (se inlägg nedan). 

Tyvärr har tekniskt strul medfört att intresseanmälningar som skickats in har försvunnit ut i zybervärlden och vi har ingen möjlighet att komma åt eller läsa dessa. Om du är en av dem som skickat in din intresseanmälan (eller om du är en av dem som ville göra det men som glömde bort det nu i samband med semestertider) skulle vi vilja be Dig att skicka intresseanmälan igen till Jesper Friholm senast den 22 augusti.

___________________________________

I BIV:s strategiska plan fastslås att vi ska arbeta med samverkan, påverkan och utveckling för att på så sätt vara en vägledande aktör i syftet att uppnå vår vision om en hållbar och brandsäker framtid.

Ett sätt som vi omvandlar strategi till handling är genom att utgöra remissinstans och svara på remisser i enlighet med BIV:s åsikter och etik. Detta arbete utför vår remissgrupp.

På grund av avhopp från denna grupp öppnas nu möjligheten för medlemmar att vara med och påverka via remissgruppen då vi söker nya deltagare till BIV:s remissgrupp.

Deltagandet innebär att, tillsammans med övriga deltagare, granska inkomna remisser och lämna synpunkter å BIV:s vägnar.

Om du är intresserad (eller har frågor), kontakta Jesper Friholm senast den 14 augusti på jesper.friholm@raddning.com med en kort motivering om varför Du är rätt person för detta arbete.

Remiss hantering brandfarliga vätskor

MSB ger möjligheten att lämna synpunkter på ett uppdaterat förslag till nya föreskrifter med allmänna råd om hantering av brandfarliga vätskor med tillhörande konsekvensutredning som remitterades våren 2022.
Förra remissrundan renderade 1200 synpunkter från 70 instanser som MSB har beaktat och behandlat. Nu önskas inte synpunkter på helheten – de kommer överhuvudtaget inte att behandlas – det är mer precist borttagandet av 5 kap. §1 i förra remissen som MSB önskar synpunkter på. Se bifogad fil ”missiv-remiss-2023”

BIV avser lämna remissvar, och du har möjlighet att göra din röst hörd via BIV om du på enklaste sätt mailar dina tankar gällande detta till daniel.haarala@skelleftea.se senast fredag 1 september. Inkomna synpunkter kommer att beredas av BIVs remissgrupp och delges MSB via BIVs styrelse.

Även om du inte har några synpunkter på att den tidigare föreslagna 5 kap §1 inte genomförs, erbjuds du nu en bra möjlighet att tidigt uppdatera dig om de vätskeföreskrifter som sannolikt kommer träda i kraft innan årets slut, så ta chansen och läs in dig på den bifogade föreskriftsremissen!

Remisser ute för hantering Möjligheternas byggregler – säkerhet & hygien

Boverket har nu släppt två remisser gällande möjligheternas byggregler och i väntan på att brandavsnittet släpps vill BIV gärna ha in våra medlemmars åsikter om innehållet i dessa två remiser.

Följande remisser är släppta:

  • Möjligheternas byggregler – Säkerhet vid användning av byggnader
  • Möjligheternas byggregler – Skydd med hänsyn till hygien, hälsa och miljö

Svar skickas till jesper@bkbab.se och ska inkomma senast 26/5 för sammanställning inför efterföljande granskning av styrelsen.

I vårt remissutskick har en del stycken markerats som gula. Syftet med detta är att tydliggöra de stycken som har en närmre koppling till utformningen av brand- och utrymningssäkerhet i byggnader och som det kan vara värt att lägga lite mer tid på. Även ej markerade stycken kan vara relevanta.

Kallelse till årsmöte 2023

Som medlem i BIV, Föreningen för brandteknisk ingenjörsvetenskap, kallas du härmed till det ordinarie årsmötet för det gångna året 2022. Årsmötet är din främsta och mest konkreta chans som medlem att påverka föreningens verksamhet och vilka som ska få förtroendet att sitta i BIV:s styrelse under kommande verksamhetsår. Vi uppmanar naturligtvis dig att utnyttja den möjligheten!

Även i år arrangeras BIV:s årsmöte online via Teams. För att underlätta organisationen av årsmötet ber vi er att anmäla er till katja.cedergren@bengtdahlgren.se senast 12/3 så skickar han en länk. Dock kommer vi även att kunna ta upp efteranmälningar då detta ska likna ett vanligt öppet årsmöte, men snälla försök att anmäla er i tid!

I anslutning till årsmötet kommer också 2022 års BIV-stipendiat att presenteras. Tidigare stipendiater är: 2005 Linus Eriksson, 2006 Staffan Bengtson, 2007 Johan Lundin och Ulf Erlandsson, 2008 Henry Persson, 2009 Tommy Magnusson, 2010 Birgit Östman, 2011 Michael Strömgren, 2012 Haukur Ingason, 2013 Robert Jönsson, 2014 Håkan Frantzich, 2015 Björn Karlsson, 2016 Göran Holmstedt, 2017 Daniel Nilsson, 2018 Nils och Therese Göras, 2019 Marcus Runefors, 2020 Ida Texell samt 2021 PerOla Malmquist.

Årsmötet

Plats: Teams
Datum: 14 Mars
Tid: Kl 12.00

Länk till kallelse och dokumentation gick ut via mail till alla registrerade medlemmar 2023-02-12.

(Om någon skulle ha problem att ladda ned dokumentationen eller liknande hör av er till katja.cedergren@bengtdahlgren.se )