BIV

BIV & SFPE logos

Föreningen för brandteknisk ingenjörsvetenskap

NYHETER

Nominera bästa examensarbete till Brandfacklan 2025

Priskommittén för Brandfacklan har öppnat möjligheten att nominera till nästa års pris. Brandfacklan är en prestigefylld utmärkelse som erkänner det bästa examensarbetet inom brandteknisk ingenjörsvetenskap.

Nominering sker via mail till brandfacklan@sfpe-biv.se senast 31 januari 2025. Nominerade examensarbeten får inte vara äldre än 18 månader sedan godkännandedatum och nominering kan även ske under pågående examensarbete. För mer info se: https://sfpe-biv.se/brandfacklan/

Remiss gällande klimatdeklarationer

Boverket har nu släppt en remiss gällande klimatdeklarationer; ”Gränsvärde för byggnaders klimatpåverkan och en utökad klimatdeklaration”. Syftet med denna föreskrift är att i steg 1 införa gränsvärden i samband med klimatdeklarationer samt att i ett steg 2 beakta hela byggnadens livslängd. Brandrisken i den färdigställda byggnaden är ej något som ingår som kriterium för klimatdeklarationer. Detta kan komma att leda till att sprinklerinstallationer minskar då det enbart är något som tillför klimatpåverkan. D.v.s. uppsidorna med sprinklerns påverkan på brandförlopp m.m. är således något som bortses ifrån.

BIV vill gärna ha in våra medlemmars åsikter om innehållet i remissen som återfinnes här:

https://www.boverket.se/sv/om-boverket/publicerat-av-boverket/publikationer/2023/gransvarde-klimatpaverkan/

För mer information i ämnet kan fördjupning ske via denna rapport:

https://www.brandforsk.se/forskningsprojekt/2023/brand-som-faktor-i-livscykelanalys-en-studie-for-att-undersoka-livscykel-effekter-av-brand-och-brandskydd-i-olika-byggnadstyper/

Svar skickas till samuel.larsson@sakerhetspartner.se och ska inkomma senaste den 22/5 2024 för sammanställning inför utskick.

Remiss av tillämpningsstöd avseende Brandskydd under byggtid & utförandekontroll för träbyggnader

BIV har under 2023-2024 tagit fram ett tillämpningsstöd för Brandskydd under byggtid och utförandekontroll för trähus och skickar nu ut detta på medlemsremiss för att ta tillvara kunskap och erfarenheter i ämnet från alla vår medlemmar och andra intressenter i branschen.

Det är ett tillägg till BIVs tillämpningsdokument 2013-1 – Utgåva 2 (2020) ”Kontroll av brandskydd i
byggprocessen”, som ger generella rekommendationer. Träbyggnader kan medföra ytterligare behov
av brandskyddskontroller under byggprocessen, vilket är anledningen till att denna kompletterande
vägledning tagits fram.

Dokumentet riktar sig till brandskyddskonsulter, räddningstjänst, entreprenörer, byggherrar, kontrollansvariga och byggnadsnämnder med flera. Syftet är att ge stöd och vägledning i frågor som är öppna för tolkning. Dokumentet innehåller rekommendationer för vad som är lämpligt för en effektiv och rimlig kontroll i byggprocessen och vilka brandrisker som kan behöva hanteras under
byggtiden för byggnader med träkonstruktion.

Arbetsgruppen som har tagit fram dokumentet består av följande personer:

 • Hans Johansson, Brandskyddslaget AB
 • Alar Just, RISE
 • Patrik Kjellberg, Uppsala Brandförsvar
 • Felix Nyström, RED Fire Engineers Sweden AB
 • Carl Pettersson, RED Fire Engineers Sweden AB (samordnare)
 • Mats Sundbom, Räddningstjänsten Jämtland
 • Johan Westerlund, Briab
 • Birgit Östman, Linnéuniversitetet

BIV:s styrelse hoppas på att Du vill engagera dig för att vi tillsammans ska få fram ett så bra vägledningsdokument som möjligt. Remissvar skickas till Carl Pettersson  carl.pettersson@redfireengineers.se  senast den 5/8.

Remiss ordning och reda – förstärkt och tillförlitlig byggkontroll

Landsbygds-och infrastrukturdepartementet har just nu ute en remiss angående betänkandet ”Remiss ordning och reda – förstärkt och tillförlitlig byggkontroll” (SOU 2023:70).

Betänkandet omfattar förslag om att för vissa byggnadsverk införa en förstärkt kontroll av att vissa tekniska egenskapskrav uppfylls, såväl i byggprocessen som i förvaltningsskedet. Framför allt är syftet att förhindra att brister i byggnadsverk leder till olyckor med allvarliga personskador som följd.

Förslagen innehåller främst ändringar i form av förtydliganden i Plan- och bygglagen som föreslås träda i kraft 1/8 2025. Ändringarna omfattar tydligare ansvars- och rollansvarsfördelning för byggherre, sakkunnig, kontrollansvarig och byggnadsnämnd, och behandlar frågor som rör certifiering och ackrediterad kontroll.

Du hittar remissen här: Ordning och reda – Regeringen.se

Samt bifogad nedan.

BIV har ombetts lämna svar på remissen och vi önskar nu dina synpunkter. Lämna dem senast 14/4 till daniel.haarala@skelleftea.se

Kallelse till årsmöte 2024

Som medlem i BIV, Föreningen för brandteknisk ingenjörsvetenskap, kallas du härmed till det ordinarie årsmötet för det gångna året 2023. Årsmötet är din främsta och mest konkreta chans som medlem att påverka föreningens verksamhet och vilka som ska få förtroendet att sitta i BIV:s styrelse under kommande verksamhetsår. Vi uppmanar naturligtvis dig att utnyttja den möjligheten!

I år arrangeras BIV:s årsmöte i samband med BIV-konferens i Borås. Styrelsen vill härmed bjuda in till årsstämma och mingel. I samband med detta kommer det att bjudas på en lättare mingelbuffé och fördrink.

För den som önskar kan även möjligheten att ansluta online lösas om detta önskemål meddelas i förväg.

För att underlätta organisationen av årsmötet samt förberedelse av mingelbuffé ber vi er att anmäla er antingen via anmälan till BIV-konferens eller till katja.cedergren@bengtdahlgren.se senast den 26/2 om man önskar mat och dryck.

Vi kommer även att kunna ta upp efteranmälningar då detta ska likna ett vanligt öppet årsmöte, men då kan vi inte garantera mat och dryck. Vi uppskattar därför väldigt mycket att anmälan sker i tid!

Årsmötet

Plats: Yxhammargården, Yxhammargatan 29, Borås (Teams kan lösas om detta föranmäls)
Datum: 12 Mars
Tid: Kl 19.30 (Mingel startar 19.00)

Länk till kallelse och dokumentation gick ut via mail till alla registrerade medlemmar 2024-02-12.

(Om någon skulle ha problem att ladda ned dokumentationen eller liknande hör av er till katja.cedergren@bengtdahlgren.se )

BIV gratulerar Mattias Delin till stipendie

Under 2023 utsågs återigen en BIV-stipendiat bland våra medlemmar. Denna gång tilldelades stipendiet en mycket engagerad medlem, Mattias Delin, med följande motivering:

Mattias har under sin yrkesverksamma karriär haft en ambition att på djupet förstå brandtekniken som ämne och att dela med sig av denna kunskap. Han har vidare i sin roll som brandingenjör och nu ledare för Brandforsk drivits av nytänkande och en strävan av att forskning ska kunna omsättas i ett praktiskt sammanhang.

Vi tog en pratstund med Mattias om tilldelningen av stipendiet, hur han hamnat där han gjort och hans tankar om framtiden.  

 • Först – grattis Mattias! Hur känner du när du hör motiveringen?  

Jag blir glad. Det känns som att det är mig det handlar om. Jag har alltid varit nyfiken på att förstå allting i hela världen. Det här med nytänkande har jag nog alltid haft med mig vilket har varit tacksamt i brandområdet där det finns utrymme att vara nyfiken och att hitta nya lösningar. Det finns ju inte alltid lösningar.

 • Vad var det som gjorde att du blev brandingenjör?

Jag är utbildad snickare och träbåtsbyggare men gjorde vapenfri tjänst som brandman på Visby flygplats. Efter det gjorde en arbetsplatsolycka att jag tappade glädjen i snickeriet. Jag gillade brand men hade ett dåligt knä så det funkade inte riktigt som brandman. Då hade jag hört att det skulle bli lätt att bli brandingenjör. Jag saknade dock gymnasiematten så den fick jag läsa in själv. Det var 60 kapitel och jag hade 60 dagar på mig, så det var bara att plugga in ett kapitel om dagen. Sedan blev det Komvux och sedan brandingenjörsstudier. Först var målet inställt mot räddningstjänsten men när jag hade pluggat ett tag så var den teoretisk delen med avancerade beräkningar så rolig så då kändes inte räddningstjänsten lika aktuell längre. Så då blev det först konsult på Brandskyddslaget, Briab, WSP brand & risk, sedan egen firma, DeBrand, i typ 10 år innan en trevlig nattågsresa ledde mig till Brandforsk och Brandskyddsföreningen. Vilket alltid har varit en liten dröm då jag alltid varit fascinerad av Brandforsk!

 • Vad är du mest stolt över?

Ja det är faktiskt detta BIV-stipendium! Jag tycker det är jättefint att med start som snickare (där jag inte trodde att jag var så bra på teorier) få en sådan här kollegial utmärkelse i en bransch där jag arbetat länge!

Men, jag har faktiskt haft ett fantastiskt år, där jag bl.a. fick hålla tal på 25 års manifestationen för Göteborgsbranden. I övrigt är det några av de större projekten som Kista Science Tower, nya Slussen, Kungliga slottet och Nordiska museet som jag arbetat med som väcker stolthet i mig.

Även vårt arbete inom BIV där vi är med och driver oss själva för att göra mer nytta i samhället känns viktigt tycker jag. Jag tror att BIV har påverkat nyttan av brandingenjörer i samhälle genom att koppla ihop universitet med de praktiska frågorna och också jobbat mot myndigheterna så regelverken blir bättre och bättre. Vi jobbar tillsammans, kollektivt, mot en bättre framtid!

 • Hur ser dina planer och visioner ut framåt?

Jag har alltid haft intresse för sociala frågor och hållbarhet osv. Mitt nuvarande arbete ger mig utrymme att tjata på de punkterna. Jag brinner extra för att det är jätteviktigt med social hållbarhet. Vi kan se tydligt att det är orättvist hur brandsäkerhet är fördelat i vårt samhälle. Om en brand drabbar någon utan en bra hemförsäkring och utan skyddsnätverk kan den få mycket större konsekvenser än om den drabbar någon med bra skyddsnät och försäkringar. Samma med skolbränder som förekommer mest i de skolor där barnen allra mest behöver gå i skola. De som dör i bränder är i större grad i de socioekonomiskt utsatta delarna av samhället. Branden i Göteborg är ett bra exempel som troligtvis aldrig hade hänt om det hade funnits fler vuxna involverade. Vi kan göra jättestor nytta för social hållbarhet. Förutom brandsäkerhet, förstås, skulle vi alla kunna vara ännu mer inkluderande och arbeta för mer mångfald i samhället t.ex.

Jag känner att jag är mindre och mindre intresserad av detaljer i BBR och i stället blir mer och mer intresserad av hur vi bygger ett samhälle som helhet.

Med de kloka reflektionerna och tankarna framåt ser vi i styrelsen fram emot allt vad Mattias kommer fortsätta bidra med inom det brandtekniska området och samtidigt också tacka honom för allt det han redan gjort!

/BIV genom ordförande Katja Cedergren

Datum & motioner till årsmöte

Nu är det snart tid för BIVs årsmöte avseende det gångna året 2023. Vi i styrelsen vill därför uppmärksamma våra medlemmar på detta för att ni ska ha möjlighet att avsätta tid för att delta samt eventuellt inkomma med motioner inför mötet.

Som medlem i BIV ger årsmötet Dig en konkret chans att påverka föreningens verksamhet och vilka som ska få förtroendet att sitta i BIV:s styrelse. Denna gången kommer årsmötet också erbjuda möjligheter till mingel då vi kommer hålla årsmötet fysiskt i samband med BIV-dagarna. Vi uppmanar dig därför att utnyttja den möjligheten och avsätta tid i kalendern redan nu!

Årsmötet kommer hållas fysiskt i Borås (samt digitalt om någon önskar vara med på distans) klockan 19.30 tisdagen den 12/3.

Medlem eller studerandemedlem som önskar få ett ärende behandlat vid föreningsstämma ska skriftligen anmäla detta i en motion till katja.cedergren@bengtdahlgren.se

För att motion ska kunna behandlas på föreningsstämma krävs att den inkommit senast torsdagen den 31 januari (innan kallelse till årsmöte går ut).

Julhälsning från styrelsen

Julen är här! Och med det en ny jul- och nyårshälsning från oss i styrelsen.

Läs gärna vår sammanfattning om vad som hänt, och händer, i BIV!

Sedan önskar vi er alla en riktigt God Jul och ett Gott nytt år!

Mvh styrelsen

Är du BIVs representant i regelgrupp vattendimma

Brandskyddsföreningen håller i skrivande stund på att sätta samman en regelgrupp som kommer att fokusera på utvecklingen av våra nationella regler för vattendimma högtryck. Målet är att inkludera bred kompetens och deltagande från olika områden. I samband med detta arbete har BIV fått frågan om att ha med en representant i arbetsgruppen, vilket vi gärna vill ha!

Enligt uppgift är tanken att det kommer hållas möten 2-3 gånger per år, varav ett av dessa tillfällen blir fysiskt på Brandskyddsföreningens kontor i Stockholm, Hammarby Sjöstad.

Är du rätt person för uppgiften?

Skicka då din intresseanmälan till jesper.friholm@rsyd.se senast den 12 januari och motivera varför du är rätt person att representera BIV i detta arbete.

Tack på förhand för ditt engagemang!

/Styrelsen

Inbjudan till SFPE Konferens i Ljubljana

Nu ges möjlighet att anmäla Dig till SFPEs konferens om brandskydd och hållbart byggande i Ljubljana, Slovenien, 29-30 November.

Ta chansen och anmäl Dig innan den 27 oktober för rabatterad anmälningsavgift!

SFPE låter hälsa:

If you are a fire protection engineer who works on projects that include battery/energy storage systems, façade systems, photovoltaics, mass timber, external living walls (or if you plan to work in these areas in the future), you are encouraged to join experts, engineers, and policy makers from throughout Europe and beyond, at the upcoming SFPE Engineering Solutions Symposium for Fire Safety and Sustainable Building Design, hosted in Ljubljana, Slovenia, in partnership with FRISSBE.

Specifically developed to the interests of engineers working in fire safety, this 29-30 November symposium will provide practical solutions and design strategies related to sustainable building design, reducing embodied carbon, fire performance of sustainable construction products, fire testing, fire service opportunities, holistic building performance design, building information modeling (BIM), and more. The symposium will highlight the work of industry leaders who will share implementation challenges, case studies from actual projects, and insights specific to the interests of fire service professionals. 

See the full schedule and agenda here.

Space is limited. Register by 27 October 2023 to take advantage of the lowest rate. 

Learn more and register at: www.sfpe.org/fssbdsymposium