BIV

BIV & SFPE logos

Föreningen för brandteknisk ingenjörsvetenskap

Remiss ordning och reda – förstärkt och tillförlitlig byggkontroll

Landsbygds-och infrastrukturdepartementet har just nu ute en remiss angående betänkandet ”Remiss ordning och reda – förstärkt och tillförlitlig byggkontroll” (SOU 2023:70).

Betänkandet omfattar förslag om att för vissa byggnadsverk införa en förstärkt kontroll av att vissa tekniska egenskapskrav uppfylls, såväl i byggprocessen som i förvaltningsskedet. Framför allt är syftet att förhindra att brister i byggnadsverk leder till olyckor med allvarliga personskador som följd.

Förslagen innehåller främst ändringar i form av förtydliganden i Plan- och bygglagen som föreslås träda i kraft 1/8 2025. Ändringarna omfattar tydligare ansvars- och rollansvarsfördelning för byggherre, sakkunnig, kontrollansvarig och byggnadsnämnd, och behandlar frågor som rör certifiering och ackrediterad kontroll.

Du hittar remissen här: Ordning och reda – Regeringen.se

Samt bifogad nedan.

BIV har ombetts lämna svar på remissen och vi önskar nu dina synpunkter. Lämna dem senast 14/4 till daniel.haarala@skelleftea.se