BIV

BIV & SFPE logos

Föreningen för brandteknisk ingenjörsvetenskap

Remiss av tillämpningsstöd avseende Brandskydd under byggtid & utförandekontroll för träbyggnader

BIV har under 2023-2024 tagit fram ett tillämpningsstöd för Brandskydd under byggtid och utförandekontroll för trähus och skickar nu ut detta på medlemsremiss för att ta tillvara kunskap och erfarenheter i ämnet från alla vår medlemmar och andra intressenter i branschen.

Det är ett tillägg till BIVs tillämpningsdokument 2013-1 – Utgåva 2 (2020) ”Kontroll av brandskydd i
byggprocessen”, som ger generella rekommendationer. Träbyggnader kan medföra ytterligare behov
av brandskyddskontroller under byggprocessen, vilket är anledningen till att denna kompletterande
vägledning tagits fram.

Dokumentet riktar sig till brandskyddskonsulter, räddningstjänst, entreprenörer, byggherrar, kontrollansvariga och byggnadsnämnder med flera. Syftet är att ge stöd och vägledning i frågor som är öppna för tolkning. Dokumentet innehåller rekommendationer för vad som är lämpligt för en effektiv och rimlig kontroll i byggprocessen och vilka brandrisker som kan behöva hanteras under
byggtiden för byggnader med träkonstruktion.

Arbetsgruppen som har tagit fram dokumentet består av följande personer:

  • Hans Johansson, Brandskyddslaget AB
  • Alar Just, RISE
  • Patrik Kjellberg, Uppsala Brandförsvar
  • Felix Nyström, RED Fire Engineers Sweden AB
  • Carl Pettersson, RED Fire Engineers Sweden AB (samordnare)
  • Mats Sundbom, Räddningstjänsten Jämtland
  • Johan Westerlund, Briab
  • Birgit Östman, Linnéuniversitetet

BIV:s styrelse hoppas på att Du vill engagera dig för att vi tillsammans ska få fram ett så bra vägledningsdokument som möjligt. Remissvar skickas till Carl Pettersson  carl.pettersson@redfireengineers.se  senast den 5/8.