BIV

BIV & SFPE logos

Föreningen för brandteknisk ingenjörsvetenskap

Datum & motioner till årsmöte

Nu är det snart tid för BIVs årsmöte avseende det gångna året 2023. Vi i styrelsen vill därför uppmärksamma våra medlemmar på detta för att ni ska ha möjlighet att avsätta tid för att delta samt eventuellt inkomma med motioner inför mötet.

Som medlem i BIV ger årsmötet Dig en konkret chans att påverka föreningens verksamhet och vilka som ska få förtroendet att sitta i BIV:s styrelse. Denna gången kommer årsmötet också erbjuda möjligheter till mingel då vi kommer hålla årsmötet fysiskt i samband med BIV-dagarna. Vi uppmanar dig därför att utnyttja den möjligheten och avsätta tid i kalendern redan nu!

Årsmötet kommer hållas fysiskt i Borås (samt digitalt om någon önskar vara med på distans) klockan 19.30 tisdagen den 12/3.

Medlem eller studerandemedlem som önskar få ett ärende behandlat vid föreningsstämma ska skriftligen anmäla detta i en motion till katja.cedergren@bengtdahlgren.se

För att motion ska kunna behandlas på föreningsstämma krävs att den inkommit senast torsdagen den 31 januari (innan kallelse till årsmöte går ut).