BIV

BIV & SFPE logos

Föreningen för brandteknisk ingenjörsvetenskap

Utkast på ändringsreglerna

BIV har nu skickat in ett svar till Boverket med synpunkter på utkast till ändringsreglerna. Vill du läsa svaret så finns det på medlemssidorna, längst ner på sidan om Boverkets referensgrupper samt på sidan med remissvar.

Återigen tack Pär Hansson, Caroline Bernelius Cronsioe och Nils Olsson för att ni har hållit ihop detta.