BIV

BIV & SFPE logos

Föreningen för brandteknisk ingenjörsvetenskap

Save-the-date remissturné

Boverkets remiss om brandskydd kommer i vecka 18 och svaret ska vara Boverket tillhanda i månadsskiftet aug/sep. Det innebär i praktiken att vi har midsommar som deadline, innan semestrarna.

BIV planerar att hålla workshops, preliminärt kl. 8-12:

  • Malmö: 29 maj
  • Stockholm: 30 maj
  • Göteborg: 2 juni

Vi öppnar upp anmälan redan nu (anmäl dig till caroline.cronsioe@briab.se) och återkommer med mer information i början av maj när vi har fått remissen.

Hälsningar
Nils, Pär och Caroline