BIV

BIV & SFPE logos

Föreningen för brandteknisk ingenjörsvetenskap

NYHETER

Påminelse: Nominera kandidater till BIVs stipendium

Föreningen för brandteknisk ingenjörsvetenskap (BIV) delar årligen ut ett stipendium till någon eller några som utmärkt sig i sin ingenjörsgärning under det gångna året (eller under flera år). Tanken med stipendiet är att uppmuntra och uppmärksamma goda insatser inom det brandtekniska ingenjörsområdet. Stipendiaten får 10 000 kr samt ett diplom och detta delas normalt ut på föreningens årsmöte.

Nu är det dags att nominera personer som du tycker gjort sig förtjänt av utnämningen och det måste inte vara en BIV-medlem. Stipendiat kan till exempel ha utfört:
• insatser för brandsäkerhetens bästa inom det brandtekniska ingenjörsområdet.
• bidragit till att sprida kunskap om brandsäkerhet till allmänheten.
• bidragit till att höja kunskapsnivån hos konsulter och myndigheter avseende brandsäkerhet.
• framfört nyskapande modeller avseende brandteknisk dimensionering.

Läs mer om kriterierna för stipendiet och nomineringen bifogat dokument.
Skicka din nominering inklusive en kort motivering till hakan.frantzich@brand.lth.se senast fredagen den 7 februari 2020.

Med vänlig hälsning, Stipendiegruppen inom BIV
Malin Tindberg (Region Skåne), Frida Vermina Plathner (RISE), Håkan Frantzich (LTH)

Brandskyddsföreningens brandlarmsgrupp

Hej!

 

Här kommer en lägesrapport från vårt deltagande i Brandskyddsföreningens brandlarmsgrupp. Jag heter Emil Egeltoft och har fått förmånen att representera BIV i gruppen.

 

Brandskyddsföreningens brandlarmsgrupp jobbar med framtidsspaning för att regelverket för brandlarm och utrymningslarm med talat meddelande ska följa utvecklingen. Gruppen träffas tre gånger/år där fokus ligger på en kort avrapportering från Brandskyddsföreningen och sen fördjupar man sig i olika frågeställningar för att möta framtiden. Gruppen ska inte bli för detaljfokuserade utan måste klara av att lyfta blicken. I gruppen finns representation från alla delar inom brandlarmsområdet.

 

Utöver brandlarmsgruppen så finns det en särskild tolkningsgrupp. Det är en liten grupp av experter inom brandlarm och talat utrymningslarm, gruppen ger stöd till Brandskyddsföreningen i vissa regelfrågor som kommer in till Brandskyddsföreningen. I denna grupp deltar inte BIV. I dagsläget så sker publicering av frågor och svar 2ggr/år.

 

Vi bifogar protokoll från det senaste mötet. Den 17 mars är det dags för nästa möte. Om ni har något som ni vill att BIV ska ta upp hör av er till emil.egeltoft@brandtec.se.

 

Under 2020 så kommer Brandskyddsföreningen att driva tre utvecklingsprojekt inom brand- och utrymningslarm. BIV får möjlighet att delta med representant. Finns det intresse att delta i något av utvecklingsprojekt nedan så mejla emil.egeltoft@brandtec.se.

 

– Nya testmetoder för brandprovning i anläggning för att verifiera anläggningarnas funktion.

– Provning och underhåll av brandlarmanläggning. Hur provning ska ske, intervall revisionsbesiktning, krav på anläggningsskötare, samordnad provning.

– Dokumentation över styrningar. Framtagande av modell för hur detta dokumenteras från brandkonsult, till projektör, anläggarfirma och slutkund.

– Larmdon, ljudnivåer och blixtljus omfattning

 

Mvh,

Emil Egeltoft 

Lokalgruppsträff Karlstadsregionen 26 mars

Varmt välkomna till vårens lokalgruppsträff i BIV. Denna gång kommer vi att ha mingel, två föreläsningar samt en afterwork.

Föreläsningarna som kommer hållas är:
• Moderna byggregler, ett betänkande till regeringen gällande dagens regelverk – Patrik Perbeck, MSB
• Höjdfordonet i Grums, en rest från en svunnen tid – Björn Johansson, Räddningstjänsten Karlstadsregionen

Träffen hålls den 26 mars 2020 i en konferenslokal på adress Packhusallén 2 i Karlstad. Mötet börjar kl. 16.30 med mingel och vi räknar med att vara klara kl 18:30. Det kommer inte finnas möjlighet att släppa in någon efter kl 17 då vakten stänger. Det är obligatoriskt med legitimation för att få tillträde till MSB:s lokaler. Under minglet kommer det finnas smörgås eller liknande. Mötet är gratis för samtliga deltagare (man behöver inte vara medlem i BIV). Maximalt antal platser är 70 st. Efter mötet finns möjlighet till en gemensam middag på stan vilken inte bekostas av BIV. Skriv gärna med i anmälan om Ni har för avsikt att delta på denna.

För att nå så många som möjligt önskar vi att Ni kan skicka vidare denna inbjudan till de av era kontakter som kan vara intresserade av att delta. För att teckna medlemskap i föreningen, läs mer på sfpe-biv.se. Studenter erbjuds gratis medlemskap.

Anmälan ska ske senast 23 mars kl 12:00 till Malin Niklasson genom att skicka e-post till malin.niklasson@msb.se. I anmälan ska namn på samtliga deltagare finnas, eventuella allergier samt om Ni har för avsikt att vara med på afterwork.

Vid frågor kontakta Glenn Appel, Malin Niklasson eller Per Troedson på 054-540 28 13, 010-240 50 88 respektive 054-770 78 12.

 

Varmt välkommen önskar vi i den lokala BIV-gruppen
Malin Niklasson (MSB), Per Troedson (Brandskyddslaget) och Glenn Appel (Räddningstjänsten Karlstadsregionen)

BIV-dagarna 2020, sista anmälningsdag på fredag 10/1

BIV-dagarna 2020 arrangeras på Norra Latin i Stockholm den 28-29 januari. Några höjdpunkter:

  • Tre keynoteföredrag. Professor Luke Bisby ifrån universitetet i Edinburgh håller ett föredrag om brand i höga trähus, Roz Aslanian och Masoud Owji berättar om sina erfarenheter som överlevare vid Backaplansbranden samt Simo Hostikka ifrån universitetet i Aalto som utvecklat delar av FDS går in på den viktiga valideringen av programmet.
  • De fyra första föredragen handlar om olika infallsvinklar när man bygger med trä.
  • Totalt 18 föredrag som alla handlar om olika aspekter av brandteknisk ingenjörsvetenskap.

Ett utmärkt tillfälle att nätverka inom brandområdet! Förutom alla föredragshållare finns även Jose Luis Fernandez som är European director för BIVs moderförening SFPE på plats och vill gärna veta vad ni tycker att SFPE ska pyssla med.   

Länk till programmet och anmälningssidan: http://www.sfpe-biv.se/konferens/program

 

Sista anmälningsdag på fredag 10/1, välkomna!

BIV-träff Göteborg 11/12 2019

Hej medlemmar!

Under gårdagen, onsdag, genomfördes en välbesökt BIV-träff med drygt 30 deltagare varav flera besökare från andra branscher än den kopplad direkt till brandskydd. Ämnet som avhandlades var hissar kontra brandskydd och dess regelverk. Presentationer från dessa bifogas nedan.

BIV tackar föreläsarna från Brandskyddslaget och WSP samt även Fire Safety Design för lokalen.

Vi återkommer med ny träff under våren. Har ni synpunkter på vår verksamhet, önskemål om ämnen mm så tveka inte att kontakta oss.

 

Med detta önskar lokalgruppen Göteborg en god jul och ett gott nytt år. 

 

Färdigt program för BIV-dagarna 2020!

Hejsan,
Nu är hela programmet färdigt för BIV-dagarna 2020. Passa på att anmäla dig redan nu då platserna är begränsade!
http://sfpe-biv.se/konferens/fakta

BIV-dagarna 2020 äger rum den 28-29 januari på Norra Latin i Stockholm.

Vi ses där!
/Programgruppen

Nominera kandidater till BIVs stipendium

Föreningen för brandteknisk ingenjörsvetenskap (BIV) delar årligen ut ett stipendium till någon eller några som utmärkt sig i sin ingenjörsgärning under det gångna året (eller under flera år). Tanken med stipendiet är att uppmuntra och uppmärksamma goda insatser inom det brandtekniska ingenjörsområdet. Stipendiaten får 10 000 kr samt ett diplom och detta delas normalt ut på föreningens årsmöte.

Nu är det dags att nominera personer som du tycker gjort sig förtjänt av utnämningen och det måste inte vara en BIV-medlem. Stipendiat kan till exempel ha utfört:
• insatser för brandsäkerhetens bästa inom det brandtekniska ingenjörsområdet.
• bidragit till att sprida kunskap om brandsäkerhet till allmänheten.
• bidragit till att höja kunskapsnivån hos konsulter och myndigheter avseende brandsäkerhet.
• framfört nyskapande modeller avseende brandteknisk dimensionering.

Läs mer om kriterierna för stipendiet och nomineringen i ”läs mer
Skicka din nominering inklusive en kort motivering till hakan.frantzich@brand.lth.se senast fredagen den 31 januari 2020.

Med vänlig hälsning, Stipendiegruppen inom BIV
Malin Tindberg (Region Skåne), Frida Vermina Plathner (RISE), Håkan Frantzich (LTH)

BIV-dagarna 2020, program och anmälan

Nu är det dags att anmäla sig till BIV-dagarna 2020. Program och anmälningsformulär hittar ni om ni följer länken nedan:

 http://sfpe-biv.se/konferens/fakta

 

Mvh,

Programgruppen

 

 

Save the date – Lokalgruppsträff Göteborg hösten 2019

Hej medlemmar!

Lokalgruppsträffen är stolta att bjuda in till höstens lokalgruppsträff 2019.  Temat för denna träff är hissar och går av stapeln som ett frukostseminarium 2019-12-11!

Det finns många regelverk, standarder, tillverkarfunktioner och det är inte alltid lätt att hålla ordning på vad som är ett krav och inte. Med ett antal inbjudna sakkunniga hoppas vi kunna räta ut några frågetecken. Vi är stolta över att få bjuda in Lars-Gunnar Segerlindh, (WSP), Joakim Sender (BDAB) och Axel Mossberg (Brandskyddslaget) som kommer att berätta mer för oss.

Anmälan ska ske senast 4 december till Henrik Rosenqvist, Projektengagemang, via e-post henrik.rosenqvist@pe.se. Vid frågor kontakta Henrik på 076-006 96 56. Antalet platser är begränsat och först till kvarn gäller.

Se även bifogad inbjudan.

Väl mött

önskar

Lokalgruppen Göteborg

 

Lokalgruppsträff Stockholm – anmälan är öppen!

Lokalgruppsträff fredagen den 29 november 12-15.30

Härmed inbjuds du in till att delta på BIV:s lokalgruppsträff som arrangeras av er lokala BIV-grupp i Stockholm. Temat denna gång är: Är alla tekniska brandskyddslösningar som är godkända också bra lösningar?

En del brandskyddslösningar kanske verkar bra under projekteringen men visar sig sedan vara svåra att få att fungera på ett bra sätt under verkliga förhållanden och i verkliga miljöer. Brandskyddet ska fylla sin funktion under hela byggnadens livslängd. Det innebär kanske att alla lösningar inte fungerar lika bra på alla platser och vissa byggherrar och verksamhetsutövare kan ha egna ambitioner med brandskyddet som är utöver kraven i BBR. Temat vid BIV lokalgruppsträff är styrkor och svagheter kring vissa tekniska lösningar samt få en insyn i hur en fastighets- och verksamhetsutövare tänker kring brandskydd.

Program:

  • För- och nackdelar med olika skydd av bärande stålkonstruktioner (Conny Bergström, Promat)
  • Boverkets arbete för att förebygga byggfel (Anders Johansson, Boverket)
  • Brandskyddsfärger: gränslandet mellan funktion och nedfall (Robert Jansson McNamee, Brandskyddslaget)
  • Brandskydd rätt projekterat och utfört (Carl Spennare, Bengt Dahlgren)
  • Varför har verksamhetsägare/fastighetsägare egna krav och brandskyddsregler? (Kristian Hansson, ICA)

Datum: fredagen den 29 november

Tid: 12.00-15.30

Plats: Årstaängsvägen 21C, Brandskyddsföreningens lokaler (vi kan även erbjuda deltagande via länk)

Mat: BIV bjuder på lunch & fika (meddela ev. matpreferenser i samband med anmälan)

Anmälan ska ske senast tisdagen 26 november till Caroline Bernelius Cronsioe på caroline.cronsioe@prevecon.se

Vid frågor kontakta Caroline på 010-703 70 18


Varmt välkommen önskar

Caroline Bernelius Cronsioe, Lars Strömdahl, Erik Lundström, Olga Nilsson, Henrik Braatz och Lisa Broberg