BIV

BIV & SFPE logos

Föreningen för brandteknisk ingenjörsvetenskap

Remiss SS-BBRAD

I samband med Boverkets remissarbete med nya byggregler kommer föreskrift om analytisk dimensionering av brandskydd (BBRAD) att upphävas. Som ersättning kommer ett antal standarder tas fram varav 2 st nu finns ute på remiss från SIS.

Aktuella standarder kan laddas ned från https://kommentera.sis.se/. På grund av rättighetsfrågor kan BIV inte tillhandahålla remisserna utan var och en måste registrera sig på hemsidan och ladda ner dessa själv.

I ett försök att samla medlemmarnas synpunkter på dessa standarder kommer BIV att anordna två stycken digitala workshops där Ni alla har möjlighet att lämna synpunkter och diskutera. Resultatet från workshopparna sammanställs därefter och lämnas till BIV:s styrelse som förslag till remissvar från föreningen.

Workshopparna kommer att hållas 15 respektive 16 augusti, kl 10-11.30 vid båda tillfällena. Anmälan till mattias@brandrisk.se senast 11 augusti.

En förutsättning för deltagande i workshop är att du tagit del av standarderna via hemsida enligt ovan.