BIV

BIV & SFPE logos

Föreningen för brandteknisk ingenjörsvetenskap

Till minne av Anders Jönsson!

Det är med stor sorg och saknad som vi måste meddela att vi har nåtts av nyheten att vår tidigare kassör Anders Jönsson avlidit den 26/4 efter ett mycket snabbt sjukdomsförlopp. Anders var vår förenings kassör under fem år fram till för mindre än två månader sedan. Dessförinnan satt han med i styrelsen som studentrepresentant för Luleå tekniska universitet.   

Anders Jönsson på BIV:s styrelsemöte i Stockholm den 15 november 2022

Anders var som ansvarig för vårt medlemsregister, vår hemsida och kassör i praktiken styrelsens motor som fick verksamheten att rulla där vi andra i styrelsen hade en ganska bekväm resa. Detta breda ansvarsområde tog han på sig för att han ville det och tyckte det var viktigt för föreningen. Han var också en fin kompis som vi saknar och vill hedra på bästa tänkbara sätt. 

Tack för allt Anders!