BIV

BIV & SFPE logos

Föreningen för brandteknisk ingenjörsvetenskap

Digitala workshops om utkast till ändringsregler brandskydd

BIV har fått möjlighet att lämna synpunkter på utkast till ändringsregler om brandskydd. Tiden är oerhört knapp, senast den 16/3 vill Boverket ha våra synpunkter.

BIV arrangerar två stycken digitala workshops 6 respektive 7 mars kl 10-11.30 båda dagarna. Det är begränsat med platser så först till kvarn. Anmäl dig till caroline.cronsioe@briab.se senast den 3/3.

Utkastet, som vi vill att du har läst innan workshopen så att du kan bidra i diskussionerna, finns att ladda ner från medlemssidorna.