BIV

BIV & SFPE logos

Föreningen för brandteknisk ingenjörsvetenskap

Engagera dig i Brandfacklan! – nytt examensjobbspris

BIV har för avsikt att starta upp ett examensjobbspris, Brandfacklan, som ska delas ut årligen. Till detta behöver BIV en grupp på ca 3 personer som kan läsa och välja ut bästa examensarbete. Kriterierna som examensarbetena ska uppfylla är inte helt fastställda, utan gruppen har vissa möjligheter att forma priset, brandteknisk ingenjörsvetenskap är dock basen. 

Syftet med priset är att väcka intresse för BIV redan under studierna. För att få delta måste studenten vara medlem i BIV, vilket är gratis. Brandfacklans vinstpris är 10.000 kr.

Vill du ingå i prisgruppen så vill vi ha en kort motivering om varför du ska sitta med senast tisdagen den 31 oktober. Du mailar ditt intresse till caroline.cronsioe@briab.se.