BIV

BIV & SFPE logos

Föreningen för brandteknisk ingenjörsvetenskap

Rapport om Round Robin-studie av trähusprojektering

Äntligen! är rapporten här. Ta del av resultat och analys i rapporten som du hittar via länken.

Tack alla företag som har bidragit (som är anonyma) och tack till arbetsgruppen!