BIV

BIV & SFPE logos

Föreningen för brandteknisk ingenjörsvetenskap

Återkoppling från Boverkets referensgrupp om de nya brandskyddsreglerna, möte nr 10

Boverket har haft ytterligare det 10:e referensgruppsmötet (2024-05-21) i Boverkets tillfälliga referensgrupp för de nya brandskyddsreglerna. BIV:s representant Nils Olsson sammanfattar mötets innehåll såhär:

Boverket presenterade tidplanen, och informerade om arbetet som återstår. Diskussioner fördes på mötet om övergångsperioden samt möjligheterna att följa arbetet med vägledningstexterna. Boverket ser över möjligheterna att följa arbetet under resans gång. Det informerades även om att nya BBRAD förväntas publiceras i oktober.

Vill du ta del av protokoll och den presentation som Boverkets visade så hittar du detta på medlemssidorna.