BIV

BIV & SFPE logos

Föreningen för brandteknisk ingenjörsvetenskap

NYHETER

Intresseanmälan för deltagande i en Round Robin studie kring brandprojektering av trähus

Nu drar vår Round Robin studie kring trähus snart igång. Hoppas ni kan vara med! För mer information och intresseanmälan se de bifogade dokumentet.

Med vänliga hälsningar,Arbetsgruppen, Caroline Bernelius Cronsioe (BRIAB)(sammankallande), Pär Hansson (FSD), Nils Johansson (LTH), Sebastian Mets Wigenborg (LTU) och Robert McNamee (RISE/LTH)

BIVs svar avseende Möjligheternas byggregler brandskydd

BIV har skickat våra sammanställda synpunkter till Boverket avseende deras utkast på kapitel 1-6 och 8 samt tillhörande författningskommentarer och konsekvensutredning. För den som är nyfiken hittar Du här nu det sammanställda svaret.

Styrelsen vill samtidigt tacka alla Ni medlemmar som bidragit med Ert engagemang och tid för de workshops som tagit plats under BIV-turnén i september.

Samtidigt vill vi skicka ett extra stort tack till Caroline Bernelius Cronsioe, Pär Hansson och Nils Olsson för att ni har planerat, genomfört och sammanställt hela detta arbete på ett imponerande sätt. Utan Ert personliga engagemang skulle detta arbete inte varit möjligt!

Som ordförande för BIV är jag stolt över det bidrag vi nu gjort tillsammans för att landa kapitlet om brandskydd i Möjlighetens byggregler på bästa möjliga sätt! Mvh Styrelsen genom Katja

Nytt tillämpningsstöd och kunskapssammanställning avseende trähus

De senaste åren har intresset för brandskydd i samband med trähus och trähusbyggnad ökat. För att stötta våra medlemmar inledde BIV därför ett arbete kring trähus genom att gå ut med en fråga om vilka behov av tillämpningsstöd avseende trähus och trähusbyggande som finns i branschen. En sammanfattning av inkomna frågeställningar finns publicerad på BIV:s hemsida och olika actions kommer initieras för att hantera olika inkomna frågeställningar.

Detta dokument utgör ett första steg i att initiera två arbeten;

  • en kunskapssammanställning inom området delaminering vid brand,
  • ett stöd för tillämpning avseende kontroll av utförande och brandskydd under byggtid i trähus.

Styrelsens målsättning är att tillse en arbetsgrupp som arbetar med kunskapssammanställningen, läs mer under del A nedan, samt en arbetsgrupp som arbetar med tillämpningsstöd avseende kontroll, läs mer under del B nedan. Detta dokument avser att beskriva de scope som styrelsen vill att arbetsgrupperna hanterar inom respektive ämne.’

Skicka en intresseanmälan till katja.cedergren@bengtdahlgren.se senast den 21 oktober och anger vilken grupp Du vill vara med i samt motivering till varför just du är lämplig att vara aktiv i detta arbete.

Läs bifogat dokument för mer information

Mvh Styrelsen

[BIV] BIV-Lunch 20 oktober med temat rollfördelning i bygglovsprocessen

Varmt välkomna till höstens lokalgruppsträff i BIV. Träffen kommer hållas som en semidigital träff där ett panelsamtal kommer att streamas från Stockholm. Fysiska möten kommer att hållas i Stockholm, Linköping och Karlstad. På respektive ort kommer panelsamtalet att visas och följas upp av diskussioner och reflektioner.

Temat för träffen är Rollfördelningen i bygglovsprocessen med fokus på samarbetet mellan räddningstjänst, byggnadsnämnd och konsult. BIV välkomnar fyra föreläsare till träffen:
• Jenny Gramenius – Byggnadsinspektör Sigtuna kommun
• Sabina Gustavsson – Strateg Brandkåren Attunda
• Caroline Eriksson Lantz – Brandingenjör Storstockholms brandförsvar
• Björn Andersson – Brandskyddskonsult Brandskyddslaget

Träffen hålls torsdag 20:e oktober kl 12.00-14.00. Anmälan görs senast måndag 17 oktober till respektive lokalgrupp enligt nedan. I samband med träffen kommer det att bjudas på lunch.

Stockholm
Willis Tower Watson, Lästmakargatan 20. Anmälan görs till Olga Nilsson olga.nilsson@gmail.com. Ange eventuella matpreferenser i anmälan.

Linköping
WSP, Ågatan 7. Anmälan görs till Rebecka Lind rebecka.lind@wsp.se Dropin från 11.30. Ange eventuella matpreferenser i anmälan.

Karlstad
MSB, Packhusallén 2. Anmälan görs Malin Niklasson malin.niklasson@msb.se. Observera att ID-kort krävs för att kunna visa upp i vakten vid inpassering. Ange eventuella matpreferenser i anmälan.

Digitalt deltagande
För er som inte har möjlighet att delta på de fysiska träffarna ovan finns möjlighet att se panelsamtalet digitalt. Inga efterföljande diskussionsrum kommer att finnas vid digitalt deltagande. Anmälan görs till Olga Nilsson olga.nilsson@gmail.com. Skriv i anmälan att du avser delta digitalt.

Varmt välkommen!

Inbjudan digitalt BIV-turnetillfälle

BIV-turnén för att samla in synpunkter på byggregelutkastet fortsätter och vi avslutar med en digital workshop. Denna gång blir det i from av menti-frågor. Frågorna finner du tillsammans med inbjudan, så att du kan förbereda ditt svar. Efter att alla har svarat på frågorna avslutar vi med en analys av de frågor där våra svar inte är samstämmiga. Den digitala workshopen är torsdagen den 29/9 kl 12-13. Du anmäler dig till caroline.cronsioe@briab.se. Först den 29/9 kommer du sedan att få en länk till mötet.

BIV gratulerar Robert Jönsson till fin utmärkelse

I augusti nåddes vi av nyheten att allas vår ’Robban’ har blivit tilldelad en fin utmärkelse från SFPE – nämligen The David A. Lucht Lamp of Knowledge Award. Denna utmärkelse handlar om att hedra en organisation, företag eller individ som har haft en betydelsefull roll i att öka möjligheten till högre utbildning inom brandteknisk ingenjörsvetenskap. D.v.s. en mycket fin och viktig utmärkelse att få och en som hedrar precis det vi arbetar för inom BIV! Givetvis ville BIV då ta chansen att gratulera Robert lite extra med en blomma och en lunch för att samtidigt få chansen att veta lite mer om vad som lett fram till denna utmärkelse.

  • Hur började du din yrkesbana och har det alltid varit brand som gällt för dig?

Jag började med att läsa konstruktion och brand på LTH och i USA. Sedan gick jag vidare som doktorand inom området bärande konstruktioner och brand från -81 fram till-85 när jag fick erbjudandet att ansvara för den nya brandingenjörsutbildningen som då skulle startas i Lund. Eftersom jag aldrig var så duktig på att skriva så passade doktorandtjänsten egentligen inte mig – men det gjorde däremot dessa uppgifter som prefekt för Inst för brandteknik och studierektor för den nya brandingenjörsutbildningen. Efter att ha arbetat med utbildningen i 15 år blev jag dessutom befordrad till universitetslektor år 2000, främst för min samverkan med det omgivande samhället.

Robert skjuter också in att det är just det faktum att han hade det tufft med skrivandet under hans tid som doktorand som gjorde att vi fick skriva så mycket i brandingenjörsutbildningen. Han ville inte att vi skulle stå där en dag med samma utmaning som honom.

  • Vad är du mest stolt över?

Jag måste säga att det är hur duktiga brandingenjörerna är som jobbar idag! Många har också ett enormt driv och mod i startande av egna företag och för olika utvecklingsarbeten som sker i branschen.

Vissa är dock allt för bokstavstrogna och förlitar sig för mycket på den exakta texten i BBR. Det tycker jag är lite synd.

  • Vilka är dina förebilder?

Ove Pettersson och Håkan Frantzich

Samt Johan Lundin för hans insatser för Riskhanteringsprogrammet.

  • Vad gör du med din tid nuförtiden?

Förutom deltid konsultande på SWECO, ledamot i en SFPE kommittee och såklart arbete med BIVs remissgrupp så simmar jag ett par gånger i veckan och så spelar jag golf. TV kan jag titta på när jag sitter på hemmet…

Med den goa inställningen tackar jag för en mycket trevlig lunch som bjöd på många anekdoter från nästan 30 år på brandingenjörsutbildningen! Jag är mäkta imponerad, och blir varm i hjärtat, över att Robert fortfarande verkar minnas oss allihop både med namn och arbetsplats. Det var minsann något speciellt att studera till Brandingenjör på LTH med en studierektor som både jobbade aktivt för brandteknisk ingenjörsvetenskap och som samtidigt ville alla studenternas bästa! Du är verkligen en värdig vinnare av denna utmärkelse – Grattis igen!

/BIV genom ordförande Katja Cedergren

Ny möjlighet att påverka!

Nu efterfrågar Brandskyddsföreningen en ny representant från BIVs sida i en arbetsgrupp för släcksystem för storkök.

Brandskyddsföreningen skriver:

”I våras hölls en workshop med ett 50-talet aktörer beträffade släcksystem för storkök, dvs köksläcksystem. Vid workshopen och efterföljande dialog har det framkommit att det finns ett behov av ett tydligare regelverk för köksläcksystem som kan accepteras och förstås av aktörer.

I stort innebär detta att fundera kring och komplettera standarder inom området med lämpliga krav på installation, driftsättningar, besiktningar, skötsel, underhåll och provningsmetoder

Brandskyddsföreningen har för avsikt att i en mindre arbetsgrupp jobba vidare med frågan. Möten kommer företrädesvis att hållas i TEAMS för att möjliggöra för deltagare från hela landet att kunna var med på ett effektivt sätt. Det första arbetsgruppsmötet planeras att hållas under oktober och sedan bestämmer arbetsgruppen behovet av mötesfrekvensen. Arbetsgruppsmötena brukar normalt vara från 9:00 till 12:00 men variationer förekommer givetvis.

Vi ser gärna en bred representation så att olika aspekter kommer med.”

Från BIVs styrelse ser vi positivt på alla möjligheter vi ges att verka för ett bra brandskydd i samhället och söker därför en medlem som vill representera BIV i denna grupp.

Är du intresserad att deltaga så anmäl ditt intresse till katja.cedergren@bengtdahlgren.se tillsammans med en kort motivering till varför just Du är lämplig att presentera BIV i detta arbete.

Tyvärr är tiden kort och vi behöver din intresseanmälan senast torsdagen den 29e september.

Med hopp om att någon av våra medlemmar ska vilja bidra i detta arbete!

Mvh Styrelsen

SFPE Foundation Webinar sept 29 kl 15-16

Den 29 september kl 15-16 kommer SFPE Foundation att arrangera ett webinar för BIVs medlemmar.  Webinariet kommer att inledas med en 15 -20 minuters presentation av Leslie Marshall där hon berättar om SFPE Foundations olika satsningar för att utveckla brandområdet. Därefter kommer vi att höra på en ca 30 minuter lång inspelad presentation av Greg Baker där han sammanfattar resultaten från projektet “Fire Engineering Practitioner Tools: Survey and Analysis of Needs”. Projektet som finansierats av SFPE Foundation genomfördes av Colleen Wade, Daniel Nilsson, Greg Baker och Per Olsson från Fire Research Group i Nya Zeeland. Efter föredraget svara Leslie på frågor både kring SFPE Foundation och webinariet.

Anmälan till webinariet den 29 september kl 15-16 görs genom att meddela robert.mcnamee@ri.se senast 27 september så skickar Robert ut en länk dagen innan. Notera att arrangemanget endast är för BIVs medlemmar.

Detta kommer att bli intressant, välkomna!

Styrelsen

SFPE Foundation: “The Society of Fire Protection Engineers (SFPE) established the Educational and Scientific Foundation in 1979. From the beginning, the SFPE Foundation had the purpose to expand the science of fire protection engineering for use in protecting against unwanted fire events.”

Länk till projektrapporten: Final_Report_with_Cover_Page.pdf

Glömt lösenordet

BBR-Workshops i september

I våras fick BIV möjligheten att lämna synpunkter på utrymningsavsnittet gällande de nya byggreglerna. Då arrangerade BIV workshopar för en dialog med dig som medlem. Formatet med workshopar fungerade bra därför satsar BIV på samma upplägg nu när BIV har fått möjlighet att lämna synpunkter på resterande delar av brandavsnittet. Materialet du kan ladda ner det från medlemssidorna under Boverkets referensgrupper.

Det är genom att lämna synpunkter på utkastet som vi har störst möjlighet att påverka innehållet och utformningen av reglerna, väl framme vid en remiss så är Boverkets ändringsmöjligheter begränsade. De synpunkter som BIV lämnade i våras har Boverket läst och gjort ändringar utifrån (ett arbete som fortfarande pågår). D.v.s. våra synpunkter är viktiga i framtagandet av de nya reglerna. Anmäl dig snarast till något av följande

tillfällen: 

  • 7 september kl. 15.30-18.00 Göteborg – Bengt Dahlgren (Krokslätts Fabriker 52)
  • 14 september kl. 9.00-11.30 Stockholm – Briab (Maria Skolgata 83)
  • 14 september kl 15.30-18.00 Linköping – WSP (Ågatan 7)
  • 21 september kl. 15.30-18.00 Lund – LTH brandteknik (John Ericssons väg 1)

Du anmäler dig till caroline.cronsioe@prevecon.se.