BIV

BIV & SFPE logos

Föreningen för brandteknisk ingenjörsvetenskap

Nytt tillämpningsstöd och kunskapssammanställning avseende trähus

De senaste åren har intresset för brandskydd i samband med trähus och trähusbyggnad ökat. För att stötta våra medlemmar inledde BIV därför ett arbete kring trähus genom att gå ut med en fråga om vilka behov av tillämpningsstöd avseende trähus och trähusbyggande som finns i branschen. En sammanfattning av inkomna frågeställningar finns publicerad på BIV:s hemsida och olika actions kommer initieras för att hantera olika inkomna frågeställningar.

Detta dokument utgör ett första steg i att initiera två arbeten;

  • en kunskapssammanställning inom området delaminering vid brand,
  • ett stöd för tillämpning avseende kontroll av utförande och brandskydd under byggtid i trähus.

Styrelsens målsättning är att tillse en arbetsgrupp som arbetar med kunskapssammanställningen, läs mer under del A nedan, samt en arbetsgrupp som arbetar med tillämpningsstöd avseende kontroll, läs mer under del B nedan. Detta dokument avser att beskriva de scope som styrelsen vill att arbetsgrupperna hanterar inom respektive ämne.’

Skicka en intresseanmälan till katja.cedergren@bengtdahlgren.se senast den 21 oktober och anger vilken grupp Du vill vara med i samt motivering till varför just du är lämplig att vara aktiv i detta arbete.

Läs bifogat dokument för mer information

Mvh Styrelsen