BIV

BIV & SFPE logos

Föreningen för brandteknisk ingenjörsvetenskap

NYHETER

Nominera kandidater till BIVs stipendium

Föreningen för brandteknisk ingenjörsvetenskap (BIV) delar årligen ut ett stipendium till någon eller några som utmärkt sig i sin ingenjörsgärning under det gångna året (eller under flera år). Tanken med stipendiet är att uppmuntra och uppmärksamma goda insatser inom det brandtekniska ingenjörsområdet. Stipendiaten får 10 000 kr samt ett diplom och detta delas normalt ut på föreningens årsmöte eller annat lämpligt tillfälle. Denna gång kommer stipendiet att delas ut på BIV-dagarna 2022.

Nu är det dags att nominera personer för år 2021 års stipendium som du tycker gjort sig förtjänt av utnämningen och det måste inte vara en BIV-medlem. Stipendiat kan till exempel ha utfört:

• insatser för brandsäkerhetens bästa inom det brandtekniska ingenjörsområdet.

• bidragit till att sprida kunskap om brandsäkerhet till allmänheten.

• bidragit till att höja kunskapsnivån hos konsulter och myndigheter avseende brandsäkerhet.

• framfört nyskapande modeller avseende brandteknisk dimensionering.

Läs mer om kriterierna för stipendiet och nomineringen i den bifogade filen.

Skicka din nominering inklusive en kort motivering till hakan.frantzich@brand.lth.se senast tisdagen den 11 januari 2022.

Med vänlig hälsning, Stipendiegruppen inom BIV

Malin Tindberg (Region Skåne), Frida Vermina Plathner (RISE), Håkan Frantzich (LTH)

Anmälan till BIV-Dagarna 2022 är nu öppen

Det går nu att klicka in på BIV-Dagarna 2022 i menyn ovan, läsa programmet och anmäla sig. BIV-Dagarna går av stapeln 25-26 januari på Norra Latin i Stockholm.

Välkomna!

Kurs på Linnéuniversitetet

Titta in denna kurs på temat brandteknisk dimensionering av trähus på Linnéuniversitetet

https://lnu.se/mot-linneuniversitetet/Organisation/fakulteten-for-teknik/utbildning/expertkompetens-for-hallbart-trabyggande/

BIV-dagarna 2022, 25-26 januari i Stockholm

Den 25-26 januari är det dags för nästa upplaga av BIV-dagarna, föreningen för Brandteknisk IngenjörsVetenskaps återkommande konferens. Koncept liknar det vi introducerade förra gången där de medlemmar som är intresserade av att hålla ett föredrag har möjlighet att anmäla sig i förväg.  Detta, tillsammans med en handfull speciellt inbjudna keynote-talare, tror vi kommer att inspirera till en aktiv diskussion. I figuren nedan har vi definierat de delområden som vi ser som viktigast inom området brandteknisk ingenjörsvetenskap.

Om du är intresserade av att hålla ett föredrag, skicka oss namnet på föredraget samt en sammanfattning på en halv till en A4 sida senast 1 oktober till robert.mcnamee@ri.se Konferensen är öppen för både medlemmar i BIV och andra som är intresserade av ämnet. De som håller föredrag måste dock vara medlemmar och erbjuds att delta i hela konferensen till ett reducerat pris.

Som en aptitretare kan vi också berätta att två av de planerade fyra keynoteföredragen på BIV-dagarna kommer att hållas av de senaste årens BIV-stipendiater, Marcus Runefors och Ida Texell.   

Välkomna att skicka in ert bidrag!

Mvh,

BIVs organisationskommitté: Robert McNamee (sammankallande), Mattias Delin, Anders Jönsson, Madeleine Nordkvist, Carl Pettersson och Lotta Vylund

Sommarhälsning från BIV

Även denna vår och försommar har många av våra medlemmar jobbat hemifrån och de personliga mötena som får en att vakna till har varit få. Därför är det viktigt att verkligen försöka ladda batterierna denna sommar.

Vi har alla olika sätt att ladda batterierna. För er som gillar att slappna av genom att ligga i hammocken och läsa och titta på brandrelaterade saker rekommenderar vi följande kompott:

 • BIVs nya tillämpningsstöd ”Skillnader mellan SBF 120:8 och SS-EN 12845:2015+A1:2020 och dess påverkan på ett sprinklersystems tillförlitlighet och förmåga”. Finns att ladda ned från medlemssidorna på hemsidan. Länk: BIV (sfpe-biv.se)
 • Svar på åhörarnas frågor under vårens digitala lokalgruppsträff kring arbetsplatsens utformning. Länk: BIV (sfpe-biv.se)

Vi kan också berätta att nästa års BIV-dagar kommer att anordnas i slutet av januari i Stockholm, preliminärt 25-26 januari på Norra Latin. Vi kommer att köra samma upplägg som förra gången då vi blandade några utvalda huvudtalare med föredrag från medlemmarna. Mer information kring hur du kan skicka in förslag på föredrag samt upplägg kommer efter sommaren, men börja gärna fundera redan nu på vad just du skulle vilja berätta om! Hör också av dig till robert.mcnamee@ri.se  om du skulle vilja var med i organisationskommittén för konferensen, det är kul!

Glad sommar önskar styrelsen!

Robert Jansson McNamee (Ordförande), Caroline Bernelius Cronsioe (Vice Ordförande), Mattias Delin (Sekreterare), Anders Jönsson (Kassör), Katja Cedergren, Madelene Nordkvist, Ebba Thor, Lotta Vylund och Lina Åteg

Nytt tillämpningsstöd färdigställt!

BIV kan med glädje meddelat att ytterligare ett tillämpningsstöd har färdigställts och publicerats på vår medlemssida.

”Skillnader mellan SBF 120:8 och SS-EN 12845:2015+A1:2020 och dess påverkan på ett sprinklersystems tillförlitlighet och förmåga”

Stödet har tagits fram i syfte att ge stöd och vägledning i frågor som bör beaktas för att uppfylla Boverkets Byggregler (BBR) när en annan standard (SBF 120) används i stället för den som omnämns i det allmänna rådet i BBR (SS-EN 12845). Dokumentet innehåller rekommendationer för hur särskilda regelpunkter bör hanteras och i vilken utsträckning mer djupgående analytisk dimensionering är nödvändig.

BIV tackar särskilt arbetsgruppen som bestått av följande personer:

– Martin Nilsson, Zurich Nordic (sammankallande)
– Marcus Runefors, Avdelning för Brandteknik LTH
– Malin Tindberg, Region Skåne
– Ronnie Berggren, FireTech Engineereing AB
– Joel Jacobsson, Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund
– Carl Johan Herbst, AFRY
– Ronny Henriksson, LKAB

Tack också alla övriga remissinstanser och andra som bidragit i arbetet! Mvh, Katja Cedergren, ansvaring för tillämpningsstöden i BIVs styrelse

Svar på frågor från lokalgruppsträff 20 maj 2021

Den 20 maj 2021 hade BIV sin andra nationella digitala lokalgruppsträff. Ämnet var tillgänglighet och frångänglighet utifrån nya APU (Arbetsplatsens utformning, AFS 2020:1) och inbjudna talare var Sveriges brandkonsultförening, BRA som representerades av Magnus Nordberg och Tillgänglighetssakkunnigas riksförening, TILRF som representerades av Isabel Huszar och Jenny Afvander.

Under lokalgruppsträffen hade åhörarna möjlighet att ställa frågor genom att skicka in frågor. Under lokalgruppsträffen besvarades en del av frågorna. Nedan är en sammanställning av de frågor som ställdes (en del är klustrade då vissa frågor kom flera gånger) med svar från TILRF och BRA.

Inbjudan till BIV-träff 20 maj 2020 – Frångänglighet/Tillgänglighet

Varmt välkomna till vårens centralt arrangerade digitala BIV-träff. Under kvällen kommer vi att få möjlighet att lyssna på följande presentationer:

• Arbetsplatsens utformning – Kristin Andrée från BSL presenterar det förslag till vägledning kring Arbetsplatsens utformning som Sveriges Brandkonsultförening (BRA) arbetat med under våren.

• Tillgänglighet och frångänglighet ur en sakunnigs perspektiv – Jenny Afvander och Isabel Huszar från Tillgänglighetssakkunnigas riksförening (TILRF) presenterar ett annat perspektiv på till- och frångänglighet.

Träffen hålls digitalt den 20 maj kl. 16.15 och vi räknar med att vara klara kring 18.00.

För att nå så många som möjligt önskar vi att Ni kan skicka vidare denna inbjudan till de av era kontakter som kan vara intresserade av att delta. För att teckna medlemskap i föreningen, läs mer på sfpe-biv.se. Studenter erbjuds gratis medlemskap i föreningen vilket kan tecknas på hemsidan.

Anmälan ska ske senast tisdag den 18 maj via länk nedan:
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_0XncKzcxSwS0VnpZXAaDBA

Har ni frågor till föreläsarna kan ni gärna maila dessa till Glenn Appel senast torsdag den 13e maj. Glenn svarar även på övriga frågor. glenn.appel@karlstad.se 054 – 540 28 13

Det kommer även finnas möjlighet att ställa frågor till föreläsarna under träffen.

Varmt välkommen önskar vi som arbetat med denna träff
David Tonegran (Bricon), Caroline Bernelius Cronsioe (Prevecon), Glenn Appel (Räddningstjänsten Karlstadsregionen), Mattias Arnqvist (FSD Göteborg), Olga Nilsson, Axel Wahle (Räddningstjänsten Östra Götaland)

Remissvar från BIV

BIV har svarat på två remisser från Brandskyddsföreningen gällande:

 • SBF 141-5 Regler för utförande av besiktning av brandskyddsanläggning
 • SBF 1003-5 Norm Besiktningsfirma brandskyddsanläggning

Våra medlemmar har varit inbjudna att inkomma med synpunkter och vår remissgrupp har läst underlagen och sammanställt remissvar. Ni kan läsa remissvaren här. Överlag kan sägas att BIV har uppskattat de ändringar som föreslagits.

Vår remissgrupp består av:

 • Daniel Haarala
 • Henrik Braatz
 • Jesper Lund Ratzer
 • Johan Westerlund
 • Maria Broman
 • Mattias Lundqvist
 • Robert Jönsson
 • Samuel Larsson

Med vänlig hälsning
Remissgruppen

BIVs remisshanterinsgrupp – nya medlemmar och ny remiss att hantera

Nu ber vi er medlemmar att ge oss era åsikter om den nya regelstruktur som Boverket genomför i BBR. Först ut i förändringsresan är regler kring skydd mot buller.

Aktuell remiss är viktig för oss inom brandteknisk ingenjörsvetenskap då remissen innehåller och förklarar den nya struktur som Boverkets byggregler planeras utformas efter i framtiden. Bullerkapitlet utgör pilotprojekt och om vi inte meddelar konstruktiv kritik i denna remiss så mister vi de största möjligheterna att påverka de förändringar som även planeras för byggreglernas avsnitt gällande brandskydd och utrymningssäkerhet.

Särskilt viktigt är det att vi bedömer:

 • Konsekvenserna av att allmänna råd tas bort
 • Konsekvenserna av att hänvisningar till standarder tas bort
 • Är funktionskraven verifierbara med föreslagen utformning?
 • Är det väl beskrivet vilka krav som ställs på projekteringen?
 • Är det väl beskrivet vilka krav som ställs på kontrollen?

Bifogat finns förslag på nya regler med tillhörande konsekvensutredning. Det finns även bifogat minnesanteckningar från Boverkets byggråd där förändringarna av reglerna diskuteras samt den svarsfil vi vill att ni fyller i och skickar till jesper@bkbab.se för hantering.

Remissutskicket finns i sin helhet under https://www.boverket.se/sv/lag–ratt/boverkets-remisser/remiss-forslag-till-boverkets-foreskrifter-om-skydd-mot-buller-i-byggnader-och-forslag-till-andring-i-boverkets-byggregler/

Mer information gällande möjligheternas byggregler finns även bifogad detta mail.

Sista dagen för att lämna era svar är 2021-03-23. Tänk på att svara med konkreta förslag och undvik att ställa frågor då dessa sannolikt inte kommer att besvaras.

Vänligen

Remissgruppen