BIV

BIV & SFPE logos

Föreningen för brandteknisk ingenjörsvetenskap

NYHETER

Vägledning Br0

Hej bästa BIV-medlem!

Nu har Du återigen chans att bidra till utvecklingen inom branschen!

Under året som har gått har en grupp av våra medlemmar arbetat med att uppdatera vårt tillämpningsdokument för ”Brandteknisk dimensionering av Br0-byggnader” med de erfarenheter och lärdomar som har gjorts sedan detta tillämpningsdokument först togs fram.

Nu är arbetet så långt kommet att vi önskar input från er alla kloka medlemmar och vi skickar därför härmed detta uppdaterade stöd som remiss.

För bästa möjliga slutprodukt är vi tacksamma för input på detta dokument!

Kommentarer önskar vi att Ni mailar till axel.mossberg@bengtdahlgren.se  senast onsdagen den 13 april.

Tack på förhand!

/BIVs styrelse och arbetsgruppen för uppdaterat tillämpningsdokument Br0

Nyårsbrev BIV 2021

Gott nytt år!

Önskar BIVs styrelse,Robert McNamee (Ordförande), Caroline Bernelius Cronsioe (Vice Ordförande), Mattias Delin (Sekreterare), Anders Jönsson (Kassör), Katja Cedergren, Madelene Nordkvist, Ebba Thor (stud. rep. LTH), Lotta Vylund och Lina Åteg

Föreskrift brandfarlig vätska, Remiss MSB

MSB har tagit fram remiss på förslag till de nya föreskrifterna för hantering av brandfarliga vätskor.

Remissen finns att hitta på: https://www.msb.se/sv/regler/remisser-om-foreskrifter-och-allmanna-rad/aktuella-remisser/forslag-till-nya-foreskrifter-om-hantering-av-brandfarliga-vatskor/

Om du vill vara med att påverka BIV:s svar skicka dina synpunkter till samuel.larsson@sakerhetspartner.se senast 2022-01-17. Tänk på att svara med konkreta förslag och undvik att skriva frågor då dessa sannolikt ändå inte kommer att besvaras.

Mvh,

Remissgruppen

BIV-dagarna 2022 framflyttade till 14-15 juni

Tyvärr måste vi meddela att vi tvingas flytta fram BIV-dagarna 2022 p.g.a. den accelererande Covidsituationen. Ett av huvudsyftena med konferensen är att fungera som en naturlig mötesplats för oss som är intresserade av brandteknisk ingenjörsvetenskap vilket vi inte tycker fungerar tillräckligt bra vid ett rent online-event. BIV-dagarna 2022 kommer nu att arrangeras 14-15 juni på Norra Latin i Stockholm. Skriv in det i era kalendrar! Alla talare och anmälda kommer att kontaktas personligen. Vi hoppas att ni fortfarande vill vara med!

Mvh,

BIVs organisationskommitté: Robert McNamee (sammankallande), Erik Almgren, Mattias Delin, Anders Jönsson, Madelene Nordkvist, Carl Pettersson och Lotta Vylund

Nominera kandidater till BIVs stipendium

Föreningen för brandteknisk ingenjörsvetenskap (BIV) delar årligen ut ett stipendium till någon eller några som utmärkt sig i sin ingenjörsgärning under det gångna året (eller under flera år). Tanken med stipendiet är att uppmuntra och uppmärksamma goda insatser inom det brandtekniska ingenjörsområdet. Stipendiaten får 10 000 kr samt ett diplom och detta delas normalt ut på föreningens årsmöte eller annat lämpligt tillfälle. Denna gång kommer stipendiet att delas ut på BIV-dagarna 2022.

Nu är det dags att nominera personer för år 2021 års stipendium som du tycker gjort sig förtjänt av utnämningen och det måste inte vara en BIV-medlem. Stipendiat kan till exempel ha utfört:

• insatser för brandsäkerhetens bästa inom det brandtekniska ingenjörsområdet.

• bidragit till att sprida kunskap om brandsäkerhet till allmänheten.

• bidragit till att höja kunskapsnivån hos konsulter och myndigheter avseende brandsäkerhet.

• framfört nyskapande modeller avseende brandteknisk dimensionering.

Läs mer om kriterierna för stipendiet och nomineringen i den bifogade filen.

Skicka din nominering inklusive en kort motivering till hakan.frantzich@brand.lth.se senast tisdagen den 11 januari 2022.

Med vänlig hälsning, Stipendiegruppen inom BIV

Malin Tindberg (Region Skåne), Frida Vermina Plathner (RISE), Håkan Frantzich (LTH)

Anmälan till BIV-Dagarna 2022 är nu öppen

Det går nu att klicka in på BIV-Dagarna 2022 i menyn ovan, läsa programmet och anmäla sig. BIV-Dagarna går av stapeln 25-26 januari på Norra Latin i Stockholm.

Välkomna!

Kurs på Linnéuniversitetet

Titta in denna kurs på temat brandteknisk dimensionering av trähus på Linnéuniversitetet

https://lnu.se/mot-linneuniversitetet/Organisation/fakulteten-for-teknik/utbildning/expertkompetens-for-hallbart-trabyggande/

BIV-dagarna 2022, 25-26 januari i Stockholm

Den 25-26 januari är det dags för nästa upplaga av BIV-dagarna, föreningen för Brandteknisk IngenjörsVetenskaps återkommande konferens. Koncept liknar det vi introducerade förra gången där de medlemmar som är intresserade av att hålla ett föredrag har möjlighet att anmäla sig i förväg.  Detta, tillsammans med en handfull speciellt inbjudna keynote-talare, tror vi kommer att inspirera till en aktiv diskussion. I figuren nedan har vi definierat de delområden som vi ser som viktigast inom området brandteknisk ingenjörsvetenskap.

Om du är intresserade av att hålla ett föredrag, skicka oss namnet på föredraget samt en sammanfattning på en halv till en A4 sida senast 1 oktober till robert.mcnamee@ri.se Konferensen är öppen för både medlemmar i BIV och andra som är intresserade av ämnet. De som håller föredrag måste dock vara medlemmar och erbjuds att delta i hela konferensen till ett reducerat pris.

Som en aptitretare kan vi också berätta att två av de planerade fyra keynoteföredragen på BIV-dagarna kommer att hållas av de senaste årens BIV-stipendiater, Marcus Runefors och Ida Texell.   

Välkomna att skicka in ert bidrag!

Mvh,

BIVs organisationskommitté: Robert McNamee (sammankallande), Mattias Delin, Anders Jönsson, Madeleine Nordkvist, Carl Pettersson och Lotta Vylund

Sommarhälsning från BIV

Även denna vår och försommar har många av våra medlemmar jobbat hemifrån och de personliga mötena som får en att vakna till har varit få. Därför är det viktigt att verkligen försöka ladda batterierna denna sommar.

Vi har alla olika sätt att ladda batterierna. För er som gillar att slappna av genom att ligga i hammocken och läsa och titta på brandrelaterade saker rekommenderar vi följande kompott:

  • BIVs nya tillämpningsstöd ”Skillnader mellan SBF 120:8 och SS-EN 12845:2015+A1:2020 och dess påverkan på ett sprinklersystems tillförlitlighet och förmåga”. Finns att ladda ned från medlemssidorna på hemsidan. Länk: BIV (sfpe-biv.se)
  • Svar på åhörarnas frågor under vårens digitala lokalgruppsträff kring arbetsplatsens utformning. Länk: BIV (sfpe-biv.se)

Vi kan också berätta att nästa års BIV-dagar kommer att anordnas i slutet av januari i Stockholm, preliminärt 25-26 januari på Norra Latin. Vi kommer att köra samma upplägg som förra gången då vi blandade några utvalda huvudtalare med föredrag från medlemmarna. Mer information kring hur du kan skicka in förslag på föredrag samt upplägg kommer efter sommaren, men börja gärna fundera redan nu på vad just du skulle vilja berätta om! Hör också av dig till robert.mcnamee@ri.se  om du skulle vilja var med i organisationskommittén för konferensen, det är kul!

Glad sommar önskar styrelsen!

Robert Jansson McNamee (Ordförande), Caroline Bernelius Cronsioe (Vice Ordförande), Mattias Delin (Sekreterare), Anders Jönsson (Kassör), Katja Cedergren, Madelene Nordkvist, Ebba Thor, Lotta Vylund och Lina Åteg

Nytt tillämpningsstöd färdigställt!

BIV kan med glädje meddelat att ytterligare ett tillämpningsstöd har färdigställts och publicerats på vår medlemssida.

”Skillnader mellan SBF 120:8 och SS-EN 12845:2015+A1:2020 och dess påverkan på ett sprinklersystems tillförlitlighet och förmåga”

Stödet har tagits fram i syfte att ge stöd och vägledning i frågor som bör beaktas för att uppfylla Boverkets Byggregler (BBR) när en annan standard (SBF 120) används i stället för den som omnämns i det allmänna rådet i BBR (SS-EN 12845). Dokumentet innehåller rekommendationer för hur särskilda regelpunkter bör hanteras och i vilken utsträckning mer djupgående analytisk dimensionering är nödvändig.

BIV tackar särskilt arbetsgruppen som bestått av följande personer:

– Martin Nilsson, Zurich Nordic (sammankallande)
– Marcus Runefors, Avdelning för Brandteknik LTH
– Malin Tindberg, Region Skåne
– Ronnie Berggren, FireTech Engineereing AB
– Joel Jacobsson, Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund
– Carl Johan Herbst, AFRY
– Ronny Henriksson, LKAB

Tack också alla övriga remissinstanser och andra som bidragit i arbetet! Mvh, Katja Cedergren, ansvaring för tillämpningsstöden i BIVs styrelse