BIV

BIV & SFPE logos

Föreningen för brandteknisk ingenjörsvetenskap

BIV-dagarna 2022 framflyttade till 14-15 juni

Tyvärr måste vi meddela att vi tvingas flytta fram BIV-dagarna 2022 p.g.a. den accelererande Covidsituationen. Ett av huvudsyftena med konferensen är att fungera som en naturlig mötesplats för oss som är intresserade av brandteknisk ingenjörsvetenskap vilket vi inte tycker fungerar tillräckligt bra vid ett rent online-event. BIV-dagarna 2022 kommer nu att arrangeras 14-15 juni på Norra Latin i Stockholm. Skriv in det i era kalendrar! Alla talare och anmälda kommer att kontaktas personligen. Vi hoppas att ni fortfarande vill vara med!

Mvh,

BIVs organisationskommitté: Robert McNamee (sammankallande), Erik Almgren, Mattias Delin, Anders Jönsson, Madelene Nordkvist, Carl Pettersson och Lotta Vylund