BIV

BIV & SFPE logos

Föreningen för brandteknisk ingenjörsvetenskap

NYHETER

Remiss SBF 141:5 och SBF 1003:5 – Besiktning av brandskyddsanläggningar

Brandskyddsföreningen har tagit fram remisser på ändringar av normerna SBF 141:4 Regler för utförandet av besiktning av brandskyddsanläggning samt SBF 1003:5 Norm Besiktningsfirma brandskyddsanläggningar. Ändringarna berör övergripande frågor om hur jäv ska hanteras, hur hantering av ”medgivna avvikelser” ska gå till samt kompletteringar utifrån ändrade/nya normer för boendesprinkler, vattendimma, stigarledning med mera.

Remisserna samt kommentarsbalanketter finns att hitta på: https://www.brandskyddsforeningen.se/normer–riktlinjer/aktuella-remisser/sbf-10035-och-sbf-1415/.

Om du vill vara med att påverka BIV:s svar skicka dina synpunkter till mattias@brandrisk.se senast 2021-03-07 (OBS kort svarstid) och helst på kommentarsblankett som tillhandahålls av SBF på länk ovan. Tänk på att svara med konkreta förslag och undvik att skriva frågor då dessa sannolikt ändå inte kommer att besvaras.

Mvh,

Remissgruppen

Kallelse BIVs årsmöte 2021

Hej,

Som medlem i BIV, Föreningen för brandteknisk ingenjörsvetenskap, kallas du härmed till det ordinarie årsmötet för det gångna året 2020. Årsmötet är din främsta och mest konkreta chans som medlem att påverka föreningens verksamhet och vilka som ska få förtroendet att sitta i BIV:s styrelse under kommande verksamhetsår. Vi uppmanar dig naturligtvis att utnyttja den möjligheten!

Även i år arrangeras BIV:s årsmöte online via Teams. För att underlätta organisationen av årsmötet ber vi er att anmäla er till robert.mcnamee@bsl.se senast 12/3 så skickar han en länk. Dock kommer vi även att kunna ta upp efteranmälningar då detta ska likna ett vanligt öppet årsmöte, men snälla försök att anmäla er i tid!

I anslutning till årsmötet kommer också 2020års BIV-stipendiat att presenteras. Tidigare stipendiater är: 2005 Linus Eriksson, 2006 Staffan Bengtson, 2007 Johan Lundin och Ulf Erlandsson, 2008 Henry Persson, 2009 Tommy Magnusson, 2010 Birgit Östman, 2011 Michael Strömgren, 2012 Haukur Ingason, 2013 Robert Jönsson, 2014 Håkan Frantzich, 2015 Björn Karlsson, 2016 Göran Holmstedt, 2017 Daniel Nilsson, 2018 Nils och Therese Göras samt 2019 Marcus Runefors.

Årsmötet

Plats: Teams Tid: 16/3 Kl 16.00

Länk till kallelse och dokumentation gick ut via mail till alla registrerade medlemmar 2021-02-15

(Om någon skulle ha problem att ladda ned dokumentationen eller liknande hör av er till info@sfpe-biv.se )

BIV-stipendiat 2020

Föreningen för brandteknisk ingenjörsvetenskap (BIV) delar årligen ut ett stipendium till någon eller några som utmärkt sig i sin ingenjörsgärning under det gångna året (eller under flera år). Tanken med stipendiet är att uppmuntra och uppmärksamma goda insatser inom det brandtekniska ingenjörsområdet. Stipendiaten får 10 000 kr samt ett diplom och detta delas normalt ut på föreningens årsmöte.

Nu är det dags att nominera personer som du tycker gjort sig förtjänt av utnämningen och det måste inte vara en BIV-medlem. Stipendiat kan till exempel ha utfört:

• insatser för brandsäkerhetens bästa inom det brandtekniska ingenjörsområdet.

• bidragit till att sprida kunskap om brandsäkerhet till allmänheten.

• bidragit till att höja kunskapsnivån hos konsulter och myndigheter avseende brandsäkerhet.

• framfört nyskapande modeller avseende brandteknisk dimensionering.

Läs mer om kriterierna för stipendiet och nomineringen i bifogat dokument.

Skicka din nominering inklusive en kort motivering till hakan.frantzich@brand.lth.se senast den 12 februari 2021.

Med vänlig hälsning,

Stipendiegruppen inom BIV
Malin Tindberg (Region Skåne), Frida Vermina Plathner (RISE), Håkan Frantzich (LTH, sammankallande)