BIV

BIV & SFPE logos

Föreningen för brandteknisk ingenjörsvetenskap

Remissvar från BIV

BIV har svarat på två remisser från Brandskyddsföreningen gällande:

  • SBF 141-5 Regler för utförande av besiktning av brandskyddsanläggning
  • SBF 1003-5 Norm Besiktningsfirma brandskyddsanläggning

Våra medlemmar har varit inbjudna att inkomma med synpunkter och vår remissgrupp har läst underlagen och sammanställt remissvar. Ni kan läsa remissvaren här. Överlag kan sägas att BIV har uppskattat de ändringar som föreslagits.

Vår remissgrupp består av:

  • Daniel Haarala
  • Henrik Braatz
  • Jesper Lund Ratzer
  • Johan Westerlund
  • Maria Broman
  • Mattias Lundqvist
  • Robert Jönsson
  • Samuel Larsson

Med vänlig hälsning
Remissgruppen