BIV

BIV & SFPE logos

Föreningen för brandteknisk ingenjörsvetenskap

Remiss SBF 141:5 och SBF 1003:5 – Besiktning av brandskyddsanläggningar

Brandskyddsföreningen har tagit fram remisser på ändringar av normerna SBF 141:4 Regler för utförandet av besiktning av brandskyddsanläggning samt SBF 1003:5 Norm Besiktningsfirma brandskyddsanläggningar. Ändringarna berör övergripande frågor om hur jäv ska hanteras, hur hantering av ”medgivna avvikelser” ska gå till samt kompletteringar utifrån ändrade/nya normer för boendesprinkler, vattendimma, stigarledning med mera.

Remisserna samt kommentarsbalanketter finns att hitta på: https://www.brandskyddsforeningen.se/normer–riktlinjer/aktuella-remisser/sbf-10035-och-sbf-1415/.

Om du vill vara med att påverka BIV:s svar skicka dina synpunkter till mattias@brandrisk.se senast 2021-03-07 (OBS kort svarstid) och helst på kommentarsblankett som tillhandahålls av SBF på länk ovan. Tänk på att svara med konkreta förslag och undvik att skriva frågor då dessa sannolikt ändå inte kommer att besvaras.

Mvh,

Remissgruppen