BIV

BIV & SFPE logos

Föreningen för brandteknisk ingenjörsvetenskap

NYHETER

Save the date: ny BBR-utkast-turné

Boverket kommer att låta BIV och övriga organisationer i Boverkets referensgrupp avseende möjligheternas byggregler att få ta del av och kommentera på övriga avsnitt om brandskydd på samma sätt som vi fick möjligheten att läsa och kommentera på utrymningsavsnittet. Vi kommer troligen att få del av materialet innan sommarsemestrarna, och BIV planerar en turné för en dialog med dig om innehållet under september.

 • 7 september kl. 15.30-18.00 Göteborg
 • 14 september kl. 9.00-11.30 Stockholm
 • 14 september kl 15.30-18.00 Linköping
 • 21 september kl. 15.30-18.00 Lund

Vilka frågor som Boverket vill ha besvarade, regelutkastet, plats, sista anmälningsdag o.s.v. återkommer vi med. Du kan dock redan nu anmäla dig till caroline.cronsioe@prevecon.se, om du har kostpreferenser så ange det.

Vi ses i höst!

Caroline, Nils och Pär

Insamling av scenarioförslag till BIV:s Round Robin-studie kring branddimensionering av trähus

Som en fortsättning på vår sammanställning av medlemmarnas frågeställningar kring trähus och trähusbyggande kommer föreningen för brandteknisk ingenjörsvetenskap att genomföra en Round Robin-studie kring branddimensionering av träbyggnader. Se bifogade dokument för mer information.

Referensgruppmöte 5

Den 16 maj hade Boverket referensgruppsmöte angående möjligheternas byggregler. BIV, genom Nils Olsson, finns representerade i referensgruppen. Nu finns minnesanteckningarna publicerade på våra medlemssidor.  En sammanfattning av det viktigaste från mötet är:

Största nyheten är att Boverket ändrat sig avseende standarder, och nu öppnar upp för att hänvisa till vissa standarder där dessa är nivåsättande för säkerheten. Referensgruppen var generellt mycket positiv till detta.

Boverket presenterade ett förslag som innebär att SIS övertar utformningen och ansvaret för dagens BBRAD. Diskussion fördes om detta, främst om effekterna att överlåta säkerhetsnivån till annan part.

Efter remissen till utrymningskapitlet har Boverket haft separata dialogmöten med BIV, BRA, LTH och Arbetsmiljöverket.

Boverket arbetar nu med att färdigställa utkast (första remissutgåva) till övriga brand-kapitel, vilket enligt tidplanen ska vara klart under juni.

BIV planerar att hålla workshops under hösten avseende remissutgåvan, så att medlemmarna ges möjlighet att tycka till om remissen.

För att se protokoll från referensgruppsmötet logga in på medlemsidorna under fliken referensgruppsmöten.

Anmälan till BIV-Dagarna 2022 är stängd

Anmälan till BIV-Dagarna 2022 har nu stängt. Om du vill göra en sen anmälan kan du maila info@sfpe-biv.se och se om möjligheten finns.

Lokalgrupp Stockholm bjuder in till BIV-lunch 4 maj. Tema: Vad behöver vi göra inför Boverkets nya regler?

Varmt välkomna till vårens lokalgruppsträff i BIV. Under våren har BIV anordnat tre workshops för att inhämta synpunkter på det utkast om utrymning som Boverket tagit fram inom ramen för revideringen av byggreglerna i projektet Möjligheternas byggregler. Vi fortsätter nu dialogen kring Boverkets kommande revidering av byggreglerna genom en långlunch i Stockholm där vi diskuterar bland annat följande:

 • Vad för standarder och handböcker kommer vi behöva ta fram i branschen
  för att säkerställa en enhetlig tillämpning av byggreglerna?
 • Hur ska och kan våra roller inom branschen utvecklas?
 • Vad kan vi göra i BIV för att förbereda branschen?

Träffen hålls hos Briab i Stockholm på Maria Skolgata 83, plan 4, kl 12-14. För att få till så bra dialoger som möjligt kommer detta möte inte erbjuda digital närvaro. Under mötet kommer det att bjudas på lunch.

Anmälan ska ske senast söndag 1 maj till Olga Nilsson, olga.nilsson@gmail.com. Ange eventuella kostpreferenser i anmälan.

Har ni frågor som ni vill att vi belyser under lunchen kan ni på förhand skicka dem till Olga på ovanstående mailadress.

Varmt välkommen önskar vi i den lokala BIV-gruppen
Caroline Bernelius Cronsioe, Erik Lundström, Henrik Braatz, Jakob Kullman, Lars Strömdahl, Mårten Markselius, Olga Nilsson

Sammanställning av frågeställningar kring trähus

Härmed vill BIV:s styrelse dela med oss av en första inblick i omfattningen av frågeställningar som inkom från er medlemmar och kollegor i branschen på vårt utskick avseende trähus och trähusbyggande.

Vi delar denna sammanställning för att lyfta både bredden och komplexiteten i pågående diskussioner på ett överskådligt sätt.

I nästa steg ämnar BIV:s styrelse identifiera vilken arbetsgång som bedöms vara den mest lämpliga för de respektive frågeställningarna. Efter detta kommer vi återigen vända oss till våra medlemmar för att ge Er möjligheter till ytterligare engagemang. Det är då vår förhoppning att Ert engagemang är fortsatt lika stort i möjligheten att bidra till en sund utveckling inom branschen gällande trähus och trähusbyggande.

Till dess – håll till godo!

BIVs Workshops kring Möjligheternas byggregler

Under mars månad har BIV genomfört tre stycken workshops för att inhämta synpunkter från er medlemmar på det utkast om utrymning som Boverket har tagit fram inom ramen för revideringen av byggreglerna i projektet Möjligheternas byggregler.  Diskussionerna och skriftliga synpunkter har resulterat i ett svar till Boverket. BIV:s svar och Boverkets utkast på regler om utrymning hittar du på våra medlemssidor, under Boverkets referensgrupper.

BIV-Dagarna 2022, 14-15 juni i Stockholm

Den 14-15 juni är det dags för nästa upplaga av BIV-dagarna, föreningen för Brandteknisk IngenjörsVetenskaps återkommande konferens. Årets program är bifogat och anmälan är öppen via länk på vår hemsida.

Välkomna!
BIVs organisationskommitté: Robert McNamee (sammankallande), Erik Almgren, Mattias Delin, Anders Jönsson, Madelene Nordkvist och Carl Pettersson

Tack bästa medlemmar!

Tack bästa medlemmar och kollegor i branschen för mycket stort engagemang i vårt utskick beträffande trähusbyggande!

Vi har fått in mycket bra, välformulerade och intressant respons på vår fråga och nu inleds arbetet med att ta detta vidare för att BIV på bästa sätt ska bidra till en sund och bra utveckling inom branschen.

Räkna med att höra mer från oss i frågan!

Mvh styrelsen!

Brandlarm – Skydd mot brand

Hej! BIV sitter med i Brandskyddsföreningsens nytillskapade grupp byggnadstekniskt brandskydd. Det har kommit en fråga från SBF:s regelgrupp brandlarm där man vill ha gruppen byggnadstekniskt brandskydds input vilket i förlängningen innebär input från dig som medlem.

SBF 110 tar inte höjd för att en brand kan slå ut strömförsörjningen till ett flertal larmdon. För att ordna detta krävs förmodligen flera kostnadsdrivande åtgärder. Frågan är hur vi ser på detta? Om det är ett problem? Om vi har stött på detta problem i något projekt? Mer specifikt önskar regelgrupp brandlarm ha svar på följande frågor:

 • Vad är ”skydd mot strömavbrott pga brand”?
 • Vad är en välavvägd nivå på utförandet av automatiskt brandlarm och utrymningslarm mellan risken för förlorad funktion under brand och åtgärder för att skydda funktionen? (Denna fråga önskar vi diskutera öppet dvs inte bara som en fråga om tolkning av gällande föreskrift.)

På BIV:s medlemssidor på webbplatsen finns bakgrundsmaterialet som SBF skickade med, som även innehåller lite fördjupande frågor. Här är en länk direkt till materialet.

Maila din återkoppling till caroline.cronsioe@prevecon.se senast den 21 mars. Tack för din input!