BIV

BIV & SFPE logos

Föreningen för brandteknisk ingenjörsvetenskap

Insamling av scenarioförslag till BIV:s Round Robin-studie kring branddimensionering av trähus

Som en fortsättning på vår sammanställning av medlemmarnas frågeställningar kring trähus och trähusbyggande kommer föreningen för brandteknisk ingenjörsvetenskap att genomföra en Round Robin-studie kring branddimensionering av träbyggnader. Se bifogade dokument för mer information.