BIV

BIV & SFPE logos

Föreningen för brandteknisk ingenjörsvetenskap

Tack bästa medlemmar!

Tack bästa medlemmar och kollegor i branschen för mycket stort engagemang i vårt utskick beträffande trähusbyggande!

Vi har fått in mycket bra, välformulerade och intressant respons på vår fråga och nu inleds arbetet med att ta detta vidare för att BIV på bästa sätt ska bidra till en sund och bra utveckling inom branschen.

Räkna med att höra mer från oss i frågan!

Mvh styrelsen!