BIV

BIV & SFPE logos

Föreningen för brandteknisk ingenjörsvetenskap

BIVs Workshops kring Möjligheternas byggregler

Under mars månad har BIV genomfört tre stycken workshops för att inhämta synpunkter från er medlemmar på det utkast om utrymning som Boverket har tagit fram inom ramen för revideringen av byggreglerna i projektet Möjligheternas byggregler.  Diskussionerna och skriftliga synpunkter har resulterat i ett svar till Boverket. BIV:s svar och Boverkets utkast på regler om utrymning hittar du på våra medlemssidor, under Boverkets referensgrupper.