BIV

BIV & SFPE logos

Föreningen för brandteknisk ingenjörsvetenskap

Referensgruppmöte 5

Den 16 maj hade Boverket referensgruppsmöte angående möjligheternas byggregler. BIV, genom Nils Olsson, finns representerade i referensgruppen. Nu finns minnesanteckningarna publicerade på våra medlemssidor.  En sammanfattning av det viktigaste från mötet är:

Största nyheten är att Boverket ändrat sig avseende standarder, och nu öppnar upp för att hänvisa till vissa standarder där dessa är nivåsättande för säkerheten. Referensgruppen var generellt mycket positiv till detta.

Boverket presenterade ett förslag som innebär att SIS övertar utformningen och ansvaret för dagens BBRAD. Diskussion fördes om detta, främst om effekterna att överlåta säkerhetsnivån till annan part.

Efter remissen till utrymningskapitlet har Boverket haft separata dialogmöten med BIV, BRA, LTH och Arbetsmiljöverket.

Boverket arbetar nu med att färdigställa utkast (första remissutgåva) till övriga brand-kapitel, vilket enligt tidplanen ska vara klart under juni.

BIV planerar att hålla workshops under hösten avseende remissutgåvan, så att medlemmarna ges möjlighet att tycka till om remissen.

För att se protokoll från referensgruppsmötet logga in på medlemsidorna under fliken referensgruppsmöten.