BIV

BIV & SFPE logos

Föreningen för brandteknisk ingenjörsvetenskap

Brandlarm – Skydd mot brand

Hej! BIV sitter med i Brandskyddsföreningsens nytillskapade grupp byggnadstekniskt brandskydd. Det har kommit en fråga från SBF:s regelgrupp brandlarm där man vill ha gruppen byggnadstekniskt brandskydds input vilket i förlängningen innebär input från dig som medlem.

SBF 110 tar inte höjd för att en brand kan slå ut strömförsörjningen till ett flertal larmdon. För att ordna detta krävs förmodligen flera kostnadsdrivande åtgärder. Frågan är hur vi ser på detta? Om det är ett problem? Om vi har stött på detta problem i något projekt? Mer specifikt önskar regelgrupp brandlarm ha svar på följande frågor:

  • Vad är ”skydd mot strömavbrott pga brand”?
  • Vad är en välavvägd nivå på utförandet av automatiskt brandlarm och utrymningslarm mellan risken för förlorad funktion under brand och åtgärder för att skydda funktionen? (Denna fråga önskar vi diskutera öppet dvs inte bara som en fråga om tolkning av gällande föreskrift.)

På BIV:s medlemssidor på webbplatsen finns bakgrundsmaterialet som SBF skickade med, som även innehåller lite fördjupande frågor. Här är en länk direkt till materialet.

Maila din återkoppling till caroline.cronsioe@prevecon.se senast den 21 mars. Tack för din input!