BIV

BIV & SFPE logos

Föreningen för brandteknisk ingenjörsvetenskap

BIVs remisshanterinsgrupp – nya medlemmar och ny remiss att hantera

Nu ber vi er medlemmar att ge oss era åsikter om den nya regelstruktur som Boverket genomför i BBR. Först ut i förändringsresan är regler kring skydd mot buller.

Aktuell remiss är viktig för oss inom brandteknisk ingenjörsvetenskap då remissen innehåller och förklarar den nya struktur som Boverkets byggregler planeras utformas efter i framtiden. Bullerkapitlet utgör pilotprojekt och om vi inte meddelar konstruktiv kritik i denna remiss så mister vi de största möjligheterna att påverka de förändringar som även planeras för byggreglernas avsnitt gällande brandskydd och utrymningssäkerhet.

Särskilt viktigt är det att vi bedömer:

  • Konsekvenserna av att allmänna råd tas bort
  • Konsekvenserna av att hänvisningar till standarder tas bort
  • Är funktionskraven verifierbara med föreslagen utformning?
  • Är det väl beskrivet vilka krav som ställs på projekteringen?
  • Är det väl beskrivet vilka krav som ställs på kontrollen?

Bifogat finns förslag på nya regler med tillhörande konsekvensutredning. Det finns även bifogat minnesanteckningar från Boverkets byggråd där förändringarna av reglerna diskuteras samt den svarsfil vi vill att ni fyller i och skickar till jesper@bkbab.se för hantering.

Remissutskicket finns i sin helhet under https://www.boverket.se/sv/lag–ratt/boverkets-remisser/remiss-forslag-till-boverkets-foreskrifter-om-skydd-mot-buller-i-byggnader-och-forslag-till-andring-i-boverkets-byggregler/

Mer information gällande möjligheternas byggregler finns även bifogad detta mail.

Sista dagen för att lämna era svar är 2021-03-23. Tänk på att svara med konkreta förslag och undvik att ställa frågor då dessa sannolikt inte kommer att besvaras.

Vänligen

Remissgruppen