BIV

BIV & SFPE logos

Föreningen för brandteknisk ingenjörsvetenskap

Nytt tillämpningsstöd färdigställt!

BIV kan med glädje meddelat att ytterligare ett tillämpningsstöd har färdigställts och publicerats på vår medlemssida.

”Skillnader mellan SBF 120:8 och SS-EN 12845:2015+A1:2020 och dess påverkan på ett sprinklersystems tillförlitlighet och förmåga”

Stödet har tagits fram i syfte att ge stöd och vägledning i frågor som bör beaktas för att uppfylla Boverkets Byggregler (BBR) när en annan standard (SBF 120) används i stället för den som omnämns i det allmänna rådet i BBR (SS-EN 12845). Dokumentet innehåller rekommendationer för hur särskilda regelpunkter bör hanteras och i vilken utsträckning mer djupgående analytisk dimensionering är nödvändig.

BIV tackar särskilt arbetsgruppen som bestått av följande personer:

– Martin Nilsson, Zurich Nordic (sammankallande)
– Marcus Runefors, Avdelning för Brandteknik LTH
– Malin Tindberg, Region Skåne
– Ronnie Berggren, FireTech Engineereing AB
– Joel Jacobsson, Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund
– Carl Johan Herbst, AFRY
– Ronny Henriksson, LKAB

Tack också alla övriga remissinstanser och andra som bidragit i arbetet! Mvh, Katja Cedergren, ansvaring för tillämpningsstöden i BIVs styrelse