BIV

BIV & SFPE logos

Föreningen för brandteknisk ingenjörsvetenskap

Föreskrift brandfarlig vätska, Remiss MSB

MSB har tagit fram remiss på förslag till de nya föreskrifterna för hantering av brandfarliga vätskor.

Remissen finns att hitta på: https://www.msb.se/sv/regler/remisser-om-foreskrifter-och-allmanna-rad/aktuella-remisser/forslag-till-nya-foreskrifter-om-hantering-av-brandfarliga-vatskor/

Om du vill vara med att påverka BIV:s svar skicka dina synpunkter till samuel.larsson@sakerhetspartner.se senast 2022-01-17. Tänk på att svara med konkreta förslag och undvik att skriva frågor då dessa sannolikt ändå inte kommer att besvaras.

Mvh,

Remissgruppen