BIV

BIV & SFPE logos

Föreningen för brandteknisk ingenjörsvetenskap

Svar på frågor från lokalgruppsträff 20 maj 2021

Den 20 maj 2021 hade BIV sin andra nationella digitala lokalgruppsträff. Ämnet var tillgänglighet och frångänglighet utifrån nya APU (Arbetsplatsens utformning, AFS 2020:1) och inbjudna talare var Sveriges brandkonsultförening, BRA som representerades av Magnus Nordberg och Tillgänglighetssakkunnigas riksförening, TILRF som representerades av Isabel Huszar och Jenny Afvander.

Under lokalgruppsträffen hade åhörarna möjlighet att ställa frågor genom att skicka in frågor. Under lokalgruppsträffen besvarades en del av frågorna. Nedan är en sammanställning av de frågor som ställdes (en del är klustrade då vissa frågor kom flera gånger) med svar från TILRF och BRA.